nyár1 szinonimái

főnév
 • hőség, meleg, kánikula

nyár2 szinonimái

főnév
 • nyárfa, jegenye, topolya

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyirbál

ige
 • vagdos, szabdal, szeldes (régies), metél, metsz (régies), nyiszál (tájnyelvi), nyirkál
 • csonkít, csorbít

összemegy

ige
 • (ruha): kisebbedik, zsugorodik, összehúzódik, szűkül, összeugrik
 • aszik, összeesik, összetöpörödik, megrökönyödik (tájnyelvi)
 • kocsonyásodik
 • (tej): megsavanyodik, megtúrósodik
 • megalszik
 • összeütközik, összefut, összeszalad, összekoccan, karambolozik, összecsattan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

néhány

névmás
 • nehány (választékos), egynéhány, pár, egy-két, egy-kettő, egypár, két-három, kettő-három, több, valahány, kisszámú, egy kevés, maroknyi (ember)

mellébeszélés

főnév
 • köntörfalazás, kertelés, melléduma (szleng), szócséplés, szószaporítás, csűrés-csavarás, zagyvaság, zöldség, mesebeszéd, blabla (bizalmas), halandzsa (bizalmas), hamuka (szleng), hanta (szleng), sóder (szleng), púder (szleng), kamu (szleng), rizsa (szleng), smonca (szleng)

megszólít

ige
 • aposztrofál (idegen), adresszál (régies), hozzáfordul, szóba áll (valakivel), szóba elegyedik (valakivel), beszédbe ered (valakivel)

másodrangú

melléknév
 • másodrendű, másodosztályú, mellékes, lényegtelen, másodlagos, alárendelt
 • közepes, középszerű

nézeget

ige
 • tekinget, vizslat, fürkész
 • böngész, vizsgálódik
 • méreget, gusztál (bizalmas), vizsgálgat, mustrál
 • lapozgat

orv

melléknév, főnév
 • alattomos, gonosztevő

legalsó

melléknév
 • legmélyebb, legalacsonyabb
 • legrosszabb, legkisebb, legutolsó
 • minimális

lármázik

ige
 • kiabál, hangoskodik, lármát csap, ricsajozik, zajong, zsivajog, kajdász (tájnyelvi), zsinatol (tájnyelvi)
 • veszekszik, pöröl, nyelveskedik, csatarázik (tájnyelvi), csármál (tájnyelvi), dávorikál (tájnyelvi), gajdol (tájnyelvi), hahitál (tájnyelvi), hőbölyget (tájnyelvi), balhézik (szleng) Sz: tüzet ver; azt műveli, amit a világ ördöge

január

főnév
 • elsőhó (régies), télhó (régies), Boldogasszony-hó (régies), Boldogasszony hava (régies), Vízöntő hava (régies), deréktél (régies)

lenti

melléknév
 • alsó, alulsó, aluli
 • földszinti
 • alagsori

öltés

főnév
 • tűzés, fűzés, tűszúrás
 • varrás

pancser

melléknév, főnév
 • ügyetlen, kétbalkezes, amatőr, műkedvelő, dilettáns, kontár, fakezű, teszetosza (bizalmas), fuser (szleng)

életlen

melléknév
 • tompa, kicsorbult, köszörületlen, buta (régies) Sz: Bécsben bot a bátyja; életlen, mint a bot
 • elmosódott, homályos, kivehetetlen, határozatlan, ködös, bizonytalan

slusszkulcs

főnév
 • indítókulcs, autókulcs, gyújtókulcs

rakoncátlan

melléknév
 • csintalan, pajkos, fegyelmezetlen, szertelen, féktelen, duhaj, fékevesztett, zabolátlan, vásott, komisz, huncut, szófogadatlan, engedetlen, mihaszna, gézengúz, rebellis (régies), nyughatatlan, makrancos, vadóc, szilaj, rossz, cselefendi (tájnyelvi)

nyárspolgár

főnév
 • kispolgár, filiszter (választékos)

násznagy

főnév
 • vőfély

oktató II.

főnév
 • nevelő, pedagógus, tanító, tanár, tanerő, előadó, mester (régies), instruktor (régies), tutor (szaknyelvi)

ráérős

melléknév
 • komótos (bizalmas), nyugodt, megfontolt, kiegyensúlyozott, körültekintő, óvatos, kimért
 • szertartásos
 • kényelmes
 • lassú, időigényes, hosszadalmas, körülményes

nyomornegyed

főnév
 • szegénynegyed, proletárnegyed, munkásnegyed, slum (idegen)

meneszt

ige
 • továbbít, elküld, elindít, szalajt (bizalmas)
 • kitesz, kirúg (bizalmas), kitessékel, elkerget, elzavar
 • kibuktat, félreállít, levált, elbocsát, fölmond

ondolál

ige
 • hullámosít, bodorít, besüt, berak, göndörít, dauerol

rajtvonal

főnév
 • startvonal, kezdővonal, kiinduló vonal, rajthely, starthely