csináltat szinonimái

ige
 • készíttet, gyártat
 • dolgoztat, végeztet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tép

ige
 • szakít, szaggat, marcangol, hasít, szétszaggat, szétmarcangol, elszaggat, elrongyol, foszlat, őröl (foggal), melleszt (tájnyelvi)
 • cibál, ráncigál, rángat, cincál (tájnyelvi), csibrál, csupál (tájnyelvi), gyimál (tájnyelvi)
 • (tollat) foszt
 • (betegség): kínoz, szaggat, gyötör
 • (szleng): rohan, siet, szalad, fut, iszkol, szedi a lábát, spurizik (szleng), üget (bizalmas), teper (szleng), pucol (bizalmas), tűz, söpör (szleng), elhúz
 • (tépi magát): tépelődik, gyötrődik

plébános

főnév
 • lelkész, pap, tisztelendő, nagypap (tájnyelvi), öregpap (tájnyelvi), lelkipásztor
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csináltat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csacsi II.

melléknév
 • balgatag (választékos), buta, butácska, butuska, csacska, együgyű, hólyag (bizalmas), málé, mamlasz, hiszékeny, naiv, oktalan, oktondi, tájékozatlan, tapasztalatlan, szamár, tökfilkó, csacsifüles (bizalmas), csicsa (tájnyelvi)

betolakodik, betolak

ige
 • befurakodik, benyomul, benyomakodik, behatol, betör, berohan, beront, benyuródik (tájnyelvi)
 • beszemtelenkedik, beorcátlankodik (választékos), belopakodik, besompolyog, bepofátlankodik (durva), beszemétkedik (durva), beveszi magát, befészkeli magát

beolt

ige
 • beojt, szemez, berak (tájnyelvi), nemesít
 • oltást ad, immunizál (szaknyelvi), vakcinál (idegen)
 • belenevel, belecsepegtet, beleplántál (választékos), beleültet, meggyökereztet (valakiben valamit)

átnedvesedik

ige
 • átázik, átitatódik, megvizesedik, átvizesedik, megnyirkosodik, átnedveződik (tájnyelvi), átlevel (tájnyelvi), átszivalkodik (tájnyelvi), ázalog (tájnyelvi), átnyesül (tájnyelvi)

csendőrség

főnév
 • katonai rendőrség, zsandárság (régies)

díszszemle

főnév
 • díszfelvonulás, parádé (régies)

között

névutó
 • közt, közepette, közében, közepén, közben, környezetében, közbül (tájnyelvi)

alábbi

melléknév
 • további, következő

agyafúrt

melléknév
 • ravasz, furfangos, leleményes, körmönfont, csavaros, fortélyos, csalafinta, dörzsölt (bizalmas), fifikus, fineszes (szleng), fúrteszű (régies), rafinált, agyas-fejes (tájnyelvi), csavaros eszű, csavaros észjárású, trükkös (bizalmas), cseles, minden hájjal megkent, éles eszű, eszes

államügy

főnév
 • közügy, politikai ügy, politikum
 • közmegbízás (régies)

dörgedelem

főnév
 • szidás, leckéztetés, feddés, szemrehányás, prédikáció (bizalmas), szónoklat, dorgálás, dorgatórium (régies), kirohanás, letolás (bizalmas)

elbódít

ige
 • eltompít, megrészegít, mámorosít, elkábít, érzéstelenít
 • megbűvöl, elvarázsol, elbájol, megigéz, megbabonáz
 • elaltat, narkotizál (szaknyelvi)

fellelkesít, föllelk

ige
 • felélénkít, feltüzel, tűzbe hoz, felgyújt, fellobbant, felvillanyoz, elektrizál (idegen), felpezsdít, felhevít, felráz, megindít, rávesz, ösztönöz, stimulál, sarkall, serkent, buzdít, hajt

említett

melléknév
 • mondott, fenti, előbbi, korábbi, nevezett, érintett, kérdéses

csip-csup

melléknév
 • apró-cseprő, apró, jelentéktelen, lényegtelen, mellékes, elhanyagolható, említésre sem méltó, csekély, kisszerű (választékos), piszlicsár, piszlicsáré (bizalmas), bagatell, vicik-vacak, csipicsupi (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi), piti (bizalmas), szir-szar (durva)

coca

főnév
 • (bizalmas): disznó, sertés, hízó, koca, malac, röfi (bizalmas)

delírium

főnév
 • őrjöngés, eszelősség, önkívület, eksztázis
 • elragadtatás, lelkesültség

elviselhető

melléknév
 • tűrhető, kibírható, tolerálható, meglehetős (tájnyelvi), elszenvedhető, elfogadható, megjárós (tájnyelvi), szenvedhetős (tájnyelvi)

csoportosul

ige
 • gyülekezik, gyűlik, összeverődik, összesereglik, összecsődül, torlódik, zsúfolódik, tolong, tódul, tömörül, tömbül (tájnyelvi), csoprozik (tájnyelvi)

bíbelődik

ige
 • babrál, vacakol, piszkál, pepecsel, foglalatoskodik (valamivel), piszmog, babirgál (tájnyelvi), bizgelődik (tájnyelvi), csecsebecsél (tájnyelvi), kotorászik, piszmolódik (régies)
 • vesződik, bajlódik, erőlködik, kínlódik, bajoskodik (tájnyelvi)

diákság

főnév
 • tanulóifjúság, diákifjúság, hallgatóság
 • diákkor, diákévek, tanulókor
 • deákság (régies), latinság (régies)

emigrál

ige
 • kivándorol, száműzetésbe megy, elköltözik, kimenekül, elbujdosik (régies), áttelepül, disszidál