kalocsni, kalucsni szinonimái

főnév
 • sárcipő, felsőcipő, galocsni (régies), galoche (régies), gumicipő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyeremény

főnév
 • jutalom, treffer (idegen)
 • nyereség, haszon, hozam, kereset, profit

legendás

főnév
 • mesés, meseszerű, mesebeli, csodálatos, regés, mitikus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kalocsni, kalucsni szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jegykendő

főnév
 • mátkakendő (tájnyelvi), jegykeszkenő (tájnyelvi)

hólyag

főnév
 • daganat, dudor, hupolyag (tájnyelvi), kinövés, pukkantyú (tájnyelvi)
 • buborék, légbuborék
 • húgyhólyag
 • hólyagbenő (szleng), fajankó, mamlasz, ökör

higgad

ige
 • megnyugszik, csillapodik, csihad (tájnyelvi), lanyhul, mérsékelődik, juházik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ülepszik, tisztul (víz)

hág

ige
 • mászik, kapaszkodik, felmegy
 • lép
 • tapos, tipor, gázol
 • jut
 • párzik, fedez

jövendő I.

melléknév
 • leendő, majdani, későbbi, elkövetkező, várható, közelgő, holnapi
 • gyanítható, sejthető, prezumptív (régies)

kérlelhetetlen

melléknév
 • hajthatatlan, engesztelhetetlen, könyörtelen, kibékíthetetlen, kíméletlen, tántoríthatatlan, irgalmatlan, rendíthetetlen, megingathatatlan, kegyetlen, rigorózus (idegen), intranzigens (idegen), konok, makacs, önfejű, csökönyös, nyakas, hajlíthatatlan

szagol

ige
 • orront (régies), szaglász, szimatol, beszív, bűzöl (tájnyelvi)

furmányos I.

melléknév
 • furfangos, ármányos, csalafinta, hétpróbás, ravasz

forrpont

főnév
 • forráspont

elbódít

ige
 • eltompít, megrészegít, mámorosít, elkábít, érzéstelenít
 • megbűvöl, elvarázsol, elbájol, megigéz, megbabonáz
 • elaltat, narkotizál (szaknyelvi)

gégészet

főnév
 • laringológia (szaknyelvi)

kezdetleges

melléknév
 • fejletlen, elmaradott, csökevényes, elemi, kiforratlan, satnya, tökéletlen, primitív, alacsonyrendű, embrionális (idegen), nyers, vázlatos, hevenyészett, odavetett, gyermekded, gyerekes, gyermeki, gyermekcipőben járó

kiragad

ige
 • kivesz, kiránt, kikap, kitép (valakinek a kezéből), kiszakít, kihúz, kirándít (régies)
 • kiment, kiszabadít, megment, megszabadít, kimenekít, kihoz (bizalmas), megléptet (szleng)
 • kiválaszt, kiemel, elkülönít

magamutogatás

főnév
 • kérkedés, dicsekvés, hetvenkedés
 • tetszelgés, páváskodás, exhibicionizmus

kukoricafosztás

főnév
 • kukoricahántás, tengerihántás (tájnyelvi)

kamatozik

ige
 • kamatot hoz, gyarapodik, jövedelmez, fiadzik (tájnyelvi)
 • gyümölcsözik

java

főnév
 • (valaminek): nagy része, zöme, dandárja, oroszlánrésze
 • lényege, veleje, eleje, sava-borsa, krémje, színe-java, színe-virága, színe-lángja (tájnyelvi)
 • (valakinek): haszna, előnye, érdeke, üdve

keménykalap

főnév
 • figaró (régies), cilinder

közösség

főnév
 • csoport, csapat, együttes, társaság, köz (tájnyelvi), kollektíva, gárda, kommuna (idegen), szekta, falanszter (régies), kommunitás (idegen), szövetség, testület, társulás, egyesülés, szövetkezet, társulat, egylet, kör, klub, céh, liga, unió, gyülekezet
 • egyezés, azonosság
 • rokonszenv, vonzalom, együttérzés, részvét, szánalom

karácsony

főnév
 • fenyőünnep, kriszkindli (idegen, bizalmas), szeretetünnep (bizalmas)

hova, hová

határozószó, névmás
 • merre?, milyen irányba?, merrefelé?
 • ahová, amerre, amely helyre
 • minek?
 • (tájnyelvi): hol?

kérdéses

melléknév
 • kétséges, bizonytalan, vitatható, kérdőjeles, megkérdőjelezhető, problematikus, kétes, eldöntetlen, megoldatlan, megfejtetlen, ismeretlen
 • ingatag, félremagyarázható, pontatlan
 • említett, tárgyalt, szóban forgó

krumpli

főnév
 • burgonya, kolompér (tájnyelvi), csicsóka (tájnyelvi), pityóka (tájnyelvi), csucsorka (tájnyelvi), földialma (régies)
 • (bizalmas): óra