ijedt szinonimái

melléknév
 • riadt, rémült
 • reszketős, félénk, ijedős

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kívánalom

főnév
 • (régies): kívánság, óhaj, vágy, desideratum (régies)
 • követelmény, elvárás, feltétel, előírás, szabály, igény, posztulátum (szaknyelvi)

kulcshelyzet

főnév
 • döntési helyzet, kulcspozíció (idegen), kulcsállás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ijedt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hörghurut

főnév
 • bronchitis (idegen, szaknyelvi), légcsőhurut

halogatás

főnév
 • elhalasztás, halasztás, huzavona, húzás-halasztás, időhúzás, időveszteség, elodázás, elnapolás, haladék, késleltetés, késedelem, késlekedés, obstrukció (régies), moratórium (szaknyelvi)

hadsegéd

főnév
 • segédtiszt, szárnysegéd, adjutáns

függőfolyosó

főnév
 • körfolyosó, gang (bizalmas)

idény

főnév
 • évad, évszak, szezon
 • időszak
 • kampány (szaknyelvi)

jegyes2

melléknév
 • (régies): megbélyegzett, bélyeges (régies), megkülönböztetett, megjelölt
 • (tájnyelvi): büntetett előéletű

rózsás II.

főnév
 • rózsakertészet (tájnyelvi), rózsakert

felráz, fölráz

ige
 • (folyadékot): felkever, összekever
 • felver, felzavar, feltaszigál (tájnyelvi), felriaszt, felzihál (tájnyelvi), álmából felkelt, felébreszt, felabajgat (tájnyelvi)
 • felélénkít, megmozgat, lelket önt (valakibe), fellelkesít, buzdít, serkent, sarkall, ösztönöz, ösztökél, aktivál (idegen), stimulál

felhördül, fölhördül

ige
 • felhorkan, felfortyan, felhorkol (tájnyelvi), felhörrenik (tájnyelvi), feldühödik, felmérgesedik, kitör

delírium

főnév
 • őrjöngés, eszelősség, önkívület, eksztázis
 • elragadtatás, lelkesültség

fennkölt

melléknév
 • emelkedett, fenséges, magasztos, magasröptű, méltóságteljes, szublimis (választékos), szárnyaló, fennszárnyaló (régies), patetikus, felemelő, választékos, ünnepélyes
 • (régies): öntudatos, büszke

jókora

melléknév
 • nagy, jelentős, tetemes, tekintélyes, takaros, csinos, gazdag, busás
 • figyelemre méltó, nagyszámú, szépszámú
 • (esőzés): kiadós, bőséges, alapos, számottevő, kiterjedt, országos
 • (szoba): tágas, hatalmas, téres (régies)

keménykalap

főnév
 • figaró (régies), cilinder

lankad

ige
 • fárad, bágyad, ernyed, kókad, pilled, hervad, konyul, lanyhul, fonnyadozik, csügged, törődik, zsibbad (régies), engyeledik (tájnyelvi), szonnyad (tájnyelvi)
 • gyöngül, csökken

kivitel

főnév
 • árukivitel, kiszállítás, export
 • kivitelezés, megvalósítás, véghezvitel, teljesítés, végrehajtás
 • kiállítás, forma, kidolgozás, tálalás (bizalmas), külalak, külcsín

iksz-lábú

melléknév
 • csámpás, görbe lábú, erőtlen lábú (régies), cibekelő (régies), csabajkos (tájnyelvi), csajtorás (tájnyelvi), dévaj (tájnyelvi), kaszibás (tájnyelvi), csimpi-limpi (tájnyelvi), juhtérdű (tájnyelvi) Sz: úgy áll a lába, mint az ekeló

hozzájárul

ige
 • hozzátevődik, hozzáadódik
 • (költségekhez): kiegészít, megtold, beszáll (valamibe), adakozik
 • (valamihez): közreműködik, részt vesz (valamiben)
 • elősegít, előmozdít, megkönnyít

istennő

főnév
 • istenasszony, díva (régies)

kitérő II.

főnév
 • mellékút, kerülő út
 • kitérővágány, mellékvágány, kitérőhely, váltó
 • vargabetű
 • kitérés, közbevetés, betét, közbeékelés, mellékcselekmény, közjáték, epizód, kaland, elkalandozás

indok

főnév
 • indítóok, ok, észok, indíték, mozgatóerő, mozgatórugó, motiváció, motívum, alap
 • megokolás, magyarázat, érv, ürügy

hangverseny

főnév
 • koncert, dalest (szaknyelvi)
 • (bizalmas): zsivaj, lárma

jaj II.

főnév
 • kín, fájdalom, panasz, nyomor

kivesz2

ige
 • kivész, kihal, kipusztul
 • megszűnik, abbamarad, eltűnik