fogyatékos szinonimái

melléknév
 • hiányos, hézagos, elégtelen, hibás, téves, pontatlan, helytelen, selejtes, ingatag (érvelés)
 • hibás, testi hibás, nyomorék, rokkant, ütődött (bizalmas), kóros, gyengeelméjű, sérült, defektes (régies), beteg, hibbant, erőtlen, visszamaradt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

légörvény

ige
 • forgószél, ciklon, orkán, tornádó, hurrikán
 • forgatag (régies)

meghízik

ige
 • kitelik, felszed magára, kigömbölyödik, pocakot ereszt, pocakosodik, elhízik, szétmegy (bizalmas), elhájasodik, hájat ereszt (pejoratív), elterebélyedik (tréfás), tekintélyt növeszt (tréfás), szétfolyik (durva), szétmállik (bizalmas), kidegeszedik (tájnyelvi), kiformálódik (tájnyelvi), megdalmahodik (tájnyelvi), megsimódik (tájnyelvi), megüdül (tájnyelvi) Sz: hájat lök a dereka
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fogyatékos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fenyegető

melléknév
 • vészjósló, vészterhes, félelmetes, félelmes (régies), ijesztő, elborzasztó, vérfagylaló (régies)
 • vészes, baljós, baljóslatú, imminens (szaknyelvi), nyugtalanító, rosszat sejtető

évődik

ige
 • enyeleg, tréfálkozik, kötekedik, tréfál, kötődik, ingerkedik, húz (valakit), gonoszkodik, huncutkodik, mókázik, heccel, cicáz, kokettál, cukkol, csipkelődik, kisálkodik (tájnyelvi), böllenkedik (tájnyelvi), incselkedik
 • (tájnyelvi): rágódik, tépelődik, eszi magát

értesül

ige
 • megtud, tudomást szerez, tudomására jut (valami), hall, neszét veszi, értésére jut, értésére esik (választékos), hírét veszi (valaminek), megszimatol, drótot kap (szleng), fülest kap (szleng)

elmúlt

melléknév
 • befejeződött, véget ért, megszűnt, lejárt, letelt, előbbi, régebbi, egykori, letűnt, befejezett, elvesztett, elpusztult, eltávozott, eliramlott, a minapi, néhai, egyszeri, korabeli, meglett (régies)

fityegő

főnév
 • függelék, mütyürke, mütyür, zsuzsu, bigyó (bizalmas), fütyölék (régies), csilleng (régies), csingilingi (bizalmas), toldalék (régies), csüllöngő (tájnyelvi), pillempáty (tájnyelvi)

generátor

főnév
 • áramfejlesztő, dinamó, átalakító

odaszegez

ige
 • hozzáerősít, átszúr, fölszegez, odaszegecsel, odatűz, megtűz, rögzít

ég1

ige
 • lángol, lángban áll, lángba borul, izzik, lobog, fellobog, fellobban, lobbot vet, lohog (tájnyelvi), rohog (tájnyelvi), parázslik, pislog, langallik (tájnyelvi), pislákol, senyved, ropog, kojtol (tájnyelvi), égdegél (tájnyelvi), (kályha) duruzsol Sz: megeszi a vörös bika; felszáll a vörös kakas (tájnyelvi)
 • világít, melegít, fűt, fűl (tájnyelvi), ragyog, tündöklik, fénylik, csillog, villódzik, vakít, villog, sugárzik
 • (hőségtől): perzselődik, fonnyad
 • (arc): pirul, piroslik, tüzel
 • sajog, fáj, lüktet, mar, szúr, csíp, hasogat, mardos, gyötör, marcangol, emészt
 • (valamiért): hevül, buzdul, lelkesül, felbuzdul, buzog, buzgólkodik, lelkesedik, rajong, él-hal (valakiért, valamiért), imád, felgerjed
 • (szleng): szégyelli magát, pironkodik
 • (szleng): felsül, kudarcot vall, lebőg (szleng), leszerepel

dörren

ige
 • dördül, durran, csattan, robban, detonál, dörgen (tájnyelvi), dühent (tájnyelvi)
 • elsül
 • (valakire): ráripakodik, rákiált, ráordít, ráfenekedik (tájnyelvi), förmed, rivall

átnedvesedik

ige
 • átázik, átitatódik, megvizesedik, átvizesedik, megnyirkosodik, átnedveződik (tájnyelvi), átlevel (tájnyelvi), átszivalkodik (tájnyelvi), ázalog (tájnyelvi), átnyesül (tájnyelvi)

éhhalál

főnév
 • éhenhalás

gombozik

ige
 • gombfocizik

hág

ige
 • mászik, kapaszkodik, felmegy
 • lép
 • tapos, tipor, gázol
 • jut
 • párzik, fedez

jutalom

főnév
 • díj, versenydíj, kitüntetés, koszorú (régies)
 • prémium, anyagi ösztönző, sikerdíj, ajándék, pályabér (régies)
 • elismerés, köszönet, dicséret, megbecsülés

hozzáértő

melléknév
 • szakszerű, szakavatott, szakképzett, képzett, szakértő, specialista, kompetens (szaknyelvi), professzionális, profi (bizalmas), mesteri, verzátus (régies), gyakorlott, tapasztalt, otthon van (valamiben), jártas, biztos kezű, ügyes

fok1

főnév
 • kiszögellés
 • várfok, hegyfok

felzúdul, fölzúdul

ige
 • fellázad, felzendül (régies), zajdul (régies), tombol, zajong, méltatlankodik, felháborodik
 • kitör, feltámad, özönlik, árad

függőfolyosó

főnév
 • körfolyosó, gang (bizalmas)

homály

főnév
 • sötétedés, sötétség, este, esteledés, esthajnal (régies)
 • alkony, alkonyat, szürkület, szürkeség, barnulat (tájnyelvi), irám (tájnyelvi)
 • hajnalodás, derengés, pirkadat, pitymallat (tájnyelvi), hajnalfény
 • ború, borulat
 • árny, árnyék
 • köd, pára, por, gőz, felhő, gőzlecsapódás
 • hályog
 • bizonytalanság, ismeretlenség, rejtélyesség, titokzatosság, rejtelem, talány, titok

forradalom

főnév
 • felkelés, revolúció (régies), forrongás, lázadás, zendülés, összeesküvés, rebellió (régies), népfelkelés, szabadságharc
 • fordulat, átalakulás, megújulás

fagyaszt

ige
 • lehűt, jégbe hűt, fagylal (régies), jegeszt (régies)
 • megdermeszt
 • jegel, érzéstelenít

gallér

főnév
 • hajtóka, kihajtó, krágli (idegen), nyakkerítő (régies), nyaki ékesség (régies)
 • örv

hosszan

határozószó
 • végtelenül, határtalanul, korlátlanul, végeláthatatlanul
 • részletesen, terjengősen, elnyújtottan, végeérhetetlenül