holdtölte szinonimái

főnév
 • telihold, telehold

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sűrű II.

főnév
 • sűrűség (régies), erdő
 • liget, bozót

gyakornok

főnév
 • praktikáns (régies), volontőr (régies), demonstrátor, praxi (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a holdtölte szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hemzseg

ige
 • nyüzsög, tolong, özönlik, rajzik, zsibong, bizseg (tájnyelvi), bozsog (tájnyelvi), pezseg (régies), pizseg (tájnyelvi)
 • bővelkedik, tele van (valamivel)(valaminek)

gyászol

ige
 • sirat, gyászban van, gyászt visel
 • sajnálkozik, fájlal, szánakozik, bánkódik, búslakodik, búsul, kesereg

gőgicsél

ige
 • gagyog, gügyög, gagyatol (régies), dödög (tájnyelvi), csácsorog (tájnyelvi)

fitymál

ige
 • lenéz, leszól, lekicsinyel, lebecsül, ócsárol, becsmérel, semmibe vesz, csekélybe vesz (régies), fittyet hány, piszmál (tájnyelvi)
 • (régies): becstelenít, gyaláz

hirtelen II.

határozószó
 • rögtön, hirtelenében, gyorsan, sietősen, sietve, hamar, hamarjában, tüstént, hevenyében, ripsz-ropsz, egykettőre, egyszerre, egyszer, egyszeriben, egyszer csak
 • váratlanul, rögtönözve, elhamarkodva, meglepetésszerűen, egyik napról a másikra Sz: mint derült égből a villámcsapás; mint derült égből a lórúgás; mintha az égből esett volna; hopp hírével; hűbelebalázs módjára

immár

határozószó
 • már, íme, most már, immáron (tájnyelvi)

reggeli

főnév
 • früstök (régies), fölöstököm (régies), kicsiebéd (tájnyelvi), reggeliebéd (tájnyelvi)

fehér I.

melléknév, főnév
 • hófehér, hószín, tejfehér, tejszínű, alabástromfehér (választékos), alabástrom (választékos), liliomfehér (választékos), galambfehér, habfehér, hattyúfehér, patyolatfehér, patyolat (választékos), krétafehér, sápadt, viaszfehér, ezüstszínű, falfehér, halvány, halovány (választékos), fakó, fejér (régies), gyenge (tájnyelvi)
 • ősz, galambősz, havas (választékos), deres, ezüstfehér, ezüst, ezüstös
 • színtelen, sima, egyszerű
 • üres, kitöltetlen
 • tiszta, hamvas, ártatlan, szeplőtelen, makulátlan, romlatlan, bűntelen, szűzies, jámbor (régies)

faji

melléknév
 • nemi, generikus (idegen)
 • speciális, specifikus
 • törzsi, etnikai

csendül

ige
 • kondul, szól, hangzik, cseng, peng, csilingel, kolompol, kong, zeng, zendül

felfeszít, fölfeszít

ige
 • felnyit, feltör
 • megfeszít, keresztre feszít

interpretál

ige
 • előad, ábrázol, bemutat, demonstrál, szemléltet
 • értelmez, magyaráz, kommentál, tolmácsol, elemez, megvilágít

jövendő II.

főnév
 • jövő, holnap, futurum (régies), utókor, jövetel (tájnyelvi)
 • kilátás, távlat, kifutás, perspektíva (idegen), sors

közbeszól

ige
 • közbevet, bekapcsolódik a beszélgetésbe, belebeszél, közbevág, szavába vág, megakaszt, félbeszakít, közbekotyog (bizalmas), belepofázik (durva), beledumál (szleng), belevakerál (szleng), belevartyog (szleng)
 • beleavatkozik, közbelép, közbejön

kiköszörül

ige
 • kifen, kiélesít
 • kijavít, helyrehoz, jóvátesz

holott II.

határozószó
 • (régies): ahol, amelyen, amelyben

helyénvaló

melléknév
 • helyes, jogos, indokolt, megokolt, megalapozott, szükséges, értelmes, ésszerű
 • illő, odaillő, találó, idevágó, alkalmas, megfelelő
 • méltányos

idénymunka

főnév
 • szezonmunka

kigyógyít

ige
 • kikezel, helyrehoz, meggyógyít, kikúrál
 • kiábrándít, leszoktat

hozzáértés

főnév
 • szakismeret, szakértelem, avatottság, kompetencia (szaknyelvi), tudás, felkészültség, jártasság, gyakorlottság, ügyesség, készség, rátermettség

gyomorrontás

főnév
 • gyomorhurut, gastritis (szaknyelvi), bélhurut

iglice

főnév
 • tövises iglice, ekeakadály, ekenyűg, eketartófű, iglicetüsök, igrictüske, istenátkozta-tüske, ökörgúzs

kikeres

ige
 • megkeres, kiválaszt, kiválogat, kijelöl, különválaszt, kiböngész (bizalmas), kibolház (tájnyelvi), kifürkész (régies), kikutat, kimolyoz (régies), kikurkász (tájnyelvi), kikoboz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (pénzt) megkeres, előteremt