hirtelen I. szinonimái

melléknév
 • heveny, gyors, lökésszerű, elsietett, váratlan, elhamarkodott, rapid, improvizatív (idegen)
 • robbanékony, lobbanékony, megfontolatlan, pukkancs, ingerlékeny, kolerikus (szaknyelvi), mohóbaszi (tájnyelvi)

hirtelen II. szinonimái

határozószó
 • rögtön, hirtelenében, gyorsan, sietősen, sietve, hamar, hamarjában, tüstént, hevenyében, ripsz-ropsz, egykettőre, egyszerre, egyszer, egyszeriben, egyszer csak
 • váratlanul, rögtönözve, elhamarkodva, meglepetésszerűen, egyik napról a másikra Sz: mint derült égből a villámcsapás; mint derült égből a lórúgás; mintha az égből esett volna; hopp hírével; hűbelebalázs módjára

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szárnyas I.

melléknév
 • szárnyaló, repülő

rájön

ige
 • ráérkezik, odajut, rászáll, leszáll, ráereszkedik, landol
 • rátámad, megtámad, lerohan, lecsap, rátör, ráront
 • rákerül, odakerül
 • elfogja, előveszi, elhatalmasodik (valakin), erőt vesz (valakin)
 • kitalál, ráébred, rátalál, észrevesz, nyomára jön, ráakad, rábukkan, lel (régies), rádöbben, rátapint (választékos), ráeszmél, ráérzik (régies), megfejt, kikövetkeztet, kisejt (tájnyelvi), kipuskáz (tájnyelvi), fölfedez, felfed, kiderít, kiszagol (bizalmas), kiszimatol, átlát a szitán
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hirtelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

házicipő

főnév
 • mamusz, papucs, tutyi (tájnyelvi), botoska (régies), csoszogó (tájnyelvi)

gubbaszt

ige
 • üldögél, kuksol, kuporog, kucorog, csücsül (bizalmas), gunnyaszt, darvadozik (tájnyelvi), gubbaszkodik (tájnyelvi) Sz: úgy ül ott, mint szent gugg; ül, mint egy óntúzok

gerjed

ige
 • fellobban, gyullad, lángra lobban, gyúl, fűlik (tájnyelvi), felhevül, felmelegszik
 • ébred, támad, születik, permed (tájnyelvi)
 • keletkezik
 • lobban, ragadtatja magát (valamire)

fertőtlenítés

főnév
 • csírátlanítás, csíramentesítés, sterilizálás, dezinfekció (idegen), dezinficiálás (idegen), klórozás, kifőzés (ruháé)

hevenyész

ige
 • (választékos): rögtönöz, improvizál, összeüt, összecsap, elsiet, összefércel, extemporál (idegen), gabalyít (tájnyelvi)

igazolatlan

melléknév
 • indokolatlan, megokolatlan, bizonyítatlan

ráölt

ige
 • odaölt, odavarr, fölvarr, rávarr, ráerősít
 • rátűz
 • (nyelvet): rányújt, kinyújt

fancsali

melléknév
 • kedvetlen, savanyú, unott, fanyar, kényszeredett, kelletlen, mísz, fanyalgó, bosszús, nyaffadt (tájnyelvi)

évfolyamtárs

főnév
 • osztálytárs

csapás2

főnév
 • gyalogút, ösvény, gyalogösvény, csapa (tájnyelvi), vadjárás, nyom
 • (tevékenységé) irány, eljárásmód

félbeszakít

ige
 • félbeszakaszt, megszakít, megtör, megállít, közbeszól, beleszól, belevág (bizalmas), megakaszt, közbevet, interrumpál (idegen)
 • szüneteltet, abbahagy, felfüggeszt, szünetet tart, pihenőt tart

immunitás

főnév
 • védettség, ellenállóképesség
 • mentesség, sérthetetlenség, kiváltság, mentelmi jog

jelszó

főnév
 • jelmondat, mottó, lózung (régies), szlogen (bizalmas), vezérszó (régies), hadige (régies)

körös-körül

határozószó
 • mindenütt, mindenfelé, minden oldalon, körben, karikában, kernyesten (tájnyelvi), körödes-körül (tájnyelvi)

kiforgat

ige
 • kifordítgat, kitúr, kiemel
 • (valakit valamiből): kifoszt, kisemmiz, megkopaszt (bizalmas), kirabol, kiszipolyoz, kiemészt (tájnyelvi), kinulláz (bizalmas)
 • kivetkőztet
 • kimozdít, kibillent, kizökkent
 • elferdít, kifacsar, félremagyaráz, eltorzít, csűr-csavar, deformál, meghamisít
 • kifaggat, kikérdez, sarokba szorít

hiszen, hisz II.

határozószó
 • tudvalevőleg
 • elvégre
 • bizony

hazafelé

határozószó
 • haza, hazamenet, hazajövet, hazaúton, hazatérőben, hazatérett (régies)

hurcolkodik

ige
 • cipekedik, vonszolkodik (régies), cühekedik (tájnyelvi)
 • költözik, költözködik, hordozkodik (tájnyelvi)

kidolgoz

ige
 • kikészít, előkészít
 • meggyúr
 • kialakít, kimunkál, kicsiszol, megmunkál, megalkot, megtervez, kikovácsol, kifejleszt, kiművel, szerkeszt, fogalmaz, elaborál (idegen), idomít, formál, megszövegez, körvonalaz, formába önt, megformál, kivitelez
 • végigdolgoz, átdolgoz

holdkóros

melléknév, főnév
 • holdkórságos, alvajáró, lunatikus (idegen), éjbolygó (régies), hobolygó (régies), holdas (tájnyelvi), hóboros (tájnyelvi)

gyanúsítás

főnév
 • rágalom, koholmány, denunciálás (idegen), vád, inszinuáció (idegen)

kificamodik

ige
 • kiugrik, kifordul, kimegy a helyéből, megrándul, kirándul, kibicsaklik, csikkan (régies), marjul, megmarjul (tájnyelvi), kimarjul (tájnyelvi), kicsuklik (tájnyelvi), kificamlik (tájnyelvi), kiszeglik (tájnyelvi), fitorodik (tájnyelvi)
 • elferdül, eltorzul