holott I. szinonimái

kötőszó
 • bár, ámbár, noha, pedig, jóllehet, ellenben

holott II. szinonimái

határozószó
 • (régies): ahol, amelyen, amelyben

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felhány, fölhány

ige
 • felkapál, fellapátol, felás, feldúl, feltúr
 • feldobál, felhajigál, felszór, felhantol, felrak, halomba rak, felhalmoz
 • átkutat, felforgat
 • felhánytorgat, felemleget, felpanaszol, szemére vet, szemére lobbant, hibáztat, felhoz

vámol

ige
 • elvámol
 • (bizalmas): lopkod, elcsen, dézsmál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a holott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

henye

melléknév
 • henyélő, lusta, tunya, tohonya, semmittevő, rest, tétlen, haszontalan, mihaszna, semmirekellő, naplopó, penye (tájnyelvi), vaszka (tájnyelvi), here
 • (megnyilatkozás, magatartás): odavetett, felületes, semmitmondó, nyegle
 • (életforma): haszontalan, semmittevő, munkátlan, dologtalan

gyenge, gyönge II.

főnév
 • hiba, fogyatékosság, sebezhető pont, Achilles-sarok (választékos)
 • passzió (bizalmas), gyönyörűség, szórakozás, hobbi, dili (szleng)

gönc

főnév
 • (szleng): hacuka (bizalmas), cucc (bizalmas), szerelés (szleng), szerkó (szleng), ancúg (bizalmas)
 • ócskaság, limlom, hóbelevanc, cula, kacat
 • batyu, csomó

fizetésemelés

főnév
 • béremelés, fizetésjavítás (régies), fizetésrendezés

hiszen, hisz II.

határozószó
 • tudvalevőleg
 • elvégre
 • bizony

impertinencia

főnév
 • szemtelenség, arcátlanság, orcátlanság (választékos), pimaszság

regisztrál

ige
 • lajstromoz, bejegyez, jegyzékbe vesz, összeír, iktat, besorol, listára vesz, bevezet, katalogizál, kartotékol (szaknyelvi), nyilvántart
 • megállapít, feljegyez, felsorol, rögzít, jelöl, jelez, felír, feltüntet

fehérorosz

főnév
 • belorusz

fakép

főnév
 • (régies): fabálvány, faszobor
 • (tájnyelvi): fapofa, szemtelen arc, érzéketlen arc

csépel

ige
 • (termést): kiver, hadar (tájnyelvi)
 • nyomtat
 • ver, üt, üt-ver, páhol, eltángál, elagyabugyál, elfenekel
 • szid, csepül, ócsárol, szapul
 • (bizalmas): ismétel, hajtogat, mondogat, darál

felforgat, fölforgat

ige
 • felfordít, felbillent, felborít, felborogat, feldönt, feltaszigál
 • feldúl, összekever, összehány, széthány, felkavar, megzavar, felbomlaszt, összekuszál, megbolygat
 • lázít, aláás, aláaknáz Sz: a feje tetejére állít

intéző II.

főnév
 • felügyelő, gondnok, inspektor (régies), felvigyázó (régies)
 • jószágigazgató, jószágkormányzó (régies), tiszttartó (régies), sáfár (régies), ispán (régies), gazdatiszt (régies), kasznár (régies), majoros (régies)
 • művezető
 • üzletvezető, menedzser (idegen), ügyintéző, ügyvezető

jövő I.

melléknév
 • következő, leendő, jövendő, közelgő, küszöbön álló, holnapi, későbbi, majdani, azutáni

közel

határozószó
 • közelben, egy ugrásra, egy köpésre (szleng), dobtányira (tájnyelvi), hajításnyira (tájnyelvi)
 • közelre, közelébe
 • majdnem, mintegy, csaknem, kis híján, szinte, már-már, cirka (bizalmas), nagyjából, megközelítőleg, durván, gorombán, nyersen, többé-kevésbé, meglehetősen, közelesen (tájnyelvi), közelest (tájnyelvi), itt-ott

kikristályosodik

ige
 • kijegecesedik (választékos), megszilárdul, összeáll
 • (oldatból) kiválik
 • megvilágosodik, kiderül, egyértelművé válik

homály

főnév
 • sötétedés, sötétség, este, esteledés, esthajnal (régies)
 • alkony, alkonyat, szürkület, szürkeség, barnulat (tájnyelvi), irám (tájnyelvi)
 • hajnalodás, derengés, pirkadat, pitymallat (tájnyelvi), hajnalfény
 • ború, borulat
 • árny, árnyék
 • köd, pára, por, gőz, felhő, gőzlecsapódás
 • hályog
 • bizonytalanság, ismeretlenség, rejtélyesség, titokzatosság, rejtelem, talány, titok

helyettesít

ige
 • képvisel, felvált, beszáll, beugrik, helyébe lép, szubsztituál (idegen), szupleál (idegen), pótol

idézés

főnév
 • berendelés, felszólítás, elővezettetés
 • értesítés
 • citálás, hivatkozás

kihajtó I.

melléknév
 • kiűző, elűző, kikergető, elkergető, elhajtó

hozzájárulás

főnév
 • adomány, támogatás, dotáció, ajándék, donáció (régies), alamizsna, felajánlás
 • beleegyezés, konszenzus (szaknyelvi), jóváhagyás, helybenhagyás, engedély, helyeslés, egyetértés

gyorsáru

főnév
 • expresszáru

ihatnék

főnév
 • szomj, szomjúság

ki-ki

névmás
 • mindenki, minden egyes, mindegyik
 • egyenként, fejenként, személyesen, egyénileg, külön-külön