reggeli szinonimái

főnév
 • früstök (régies), fölöstököm (régies), kicsiebéd (tájnyelvi), reggeliebéd (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beöntés

főnév
 • hashajtás, bélmosás, irrigálás (szaknyelvi), purgálás (régies), befecskendezés (választékos), kimosás, allövet (régies), klistély (régies)

nyomtat

ige
 • nyom
 • sajtol, présel
 • (tájnyelvi): csépel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a reggeli szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rácáfol

ige
 • megdönt, megcáfol, halomra dönt (érvet), bizonyít, bebizonyít
 • ellentmond, ellenkezik, meghazudtol

pányva

főnév
 • kötél, kötőfék, lasszó

összeszorít

ige
 • összezsúfol, beprésel, összeprésel, összenyom, összegúzsol (tájnyelvi), összesajtol
 • meghúz
 • (szájat): összeharap, összecsuk, összezár

nyújt

ige
 • növel, hosszabbít, szélesít, kiterjeszt, tágít, húz
 • (időt): halaszt, halogat, húz-halaszt, késleltet, elodáz
 • (tésztát): sodor, serít (tájnyelvi), pödör (tájnyelvi), lapít (tájnyelvi), gyúr
 • közelít
 • tart (valami felé)
 • ölt (nyelvet)
 • átnyújt, átad, ad
 • juttat, biztosít, rendelkezésre bocsát, kínál, szolgáltat, produkál
 • (érzést) kelt

ráönt

ige
 • ráborít, rázúdít, rálocsol, rácsorgat

ruhatáros

főnév
 • ruhatárnok (régies)

mostohagyermek

főnév
 • fogadott gyermek, mostohácska (régies)

mintakép

főnév
 • minta, eszmény, eszménykép, ideál, példa, példakép

közbelépés

főnév
 • beavatkozás, megszakítás, félbeszakítás, közbenjárás, intézkedés, segédkezés, interveniálás (szaknyelvi)

nadír

főnév
 • (szaknyelvi): talppont, mélypont

sátoroz, sátorozik

ige
 • sátrat üt, sátrat ver, tanyáz, tanyázik
 • táborozik, kempingezik

súrlódás

főnév
 • horzsolódás, dörzsölés, horzsolás
 • nézeteltérés, civódás, civakodás, zsörtölődés, viszály, ellenségeskedés, veszekedés, huzavona

feszes

melléknév
 • kifeszített, megfeszített, sima
 • testhez álló, szoros, szűk, feszülő, passzent (bizalmas), passzentos (bizalmas)
 • merev, kimért, szertartásos, előírásos, hűvös, tartózkodó, rideg, hivatalos, katonás
 • feszített, megfeszített, fokozott, megerőltető

tisztviselő

főnév
 • hivatalnok, tisztségviselő, beamter (régies), bélyegnyaló (tájnyelvi), aktakukac, tintanyaló (pejoratív)

szőrmentében

határozószó
 • szőrmentén, óvatosan, kíméletesen, tapintatosan, körültekintően, csínján

régóta

határozószó
 • régtől fogva, régentől (tájnyelvi), régesség óta (tájnyelvi), időtlen idők óta, emberemlékezet óta, ősidők óta, amióta az eszemet tudom, amióta a világon vagyok, mióta kétágú vagyok

pusztul

ige
 • tönkremegy, sorvad, enyészik, hanyatlik, megszűnik, megsemmisül
 • meghal, elhull, megdöglik, kiveszik, vész, semmivé válik, elporlik, elhamvad, kihal
 • düledezik, omladozik, roskadozik, rogyadozik Sz: hull, mint ősszel a légy
 • eltakarodik, elhordja magát, kotródik, lódul
 • (szleng): henyél, lopja a napot, heverészik, lustálkodik, döglik (durva)

roham

főnév
 • támadás, attak (idegen), megrohanás, lerohanás, rajtaütés, előretörés, offenzíva, invázió, agresszió, ostrom (idegen)
 • görcs, rosszullét, kitörés, paroxizmus (szaknyelvi)
 • felindultság, dühroham
 • (régies): rohanás

szombatos

melléknév, főnév
 • sabbatharius (idegen), sabbatheus (idegen)

rendszeres

melléknév
 • szisztematikus, rendszerezett, rendezett, pedáns, rendes, tervszerű, módszeres, tudományos, metodikus (szaknyelvi), következetes
 • periodikus (idegen), ismétlődő
 • állandó, fix, gyakori
 • rendszeresített, szabványozott, reguláris (szaknyelvi), szabványosított, standard

parcelláz

ige
 • feldarabol, feloszt
 • apróz

rotyog

ige
 • fortyog, fő, fől, fötyög (tájnyelvi), roszog (tájnyelvi), rityeg-rotyog (tájnyelvi)
 • (szleng): szellent, púzik (bizalmas), elszólja magát (tréfás)

szökdécsel

ige
 • szökdel, szökdös (tájnyelvi), ugrándozik, ugrál, ugrabugrál, fickándozik