helyénvaló szinonimái

melléknév
 • helyes, jogos, indokolt, megokolt, megalapozott, szükséges, értelmes, ésszerű
 • illő, odaillő, találó, idevágó, alkalmas, megfelelő
 • méltányos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

akrobata

főnév
 • légtornász, artista, légművész (régies), voltigeur (régies)

tuba

főnév
 • galamb, tubi (bizalmas), gerle, tubica (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a helyénvaló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

harmat

főnév
 • ködpára, nedvesség, lust (tájnyelvi), lam (tájnyelvi), cseter (tájnyelvi), cafat (tájnyelvi)
 • harmatcsepp, gyöngyharmat, harmatgyöngy (régies), csépgyöngy (régies)
 • (régies): vízcsepp, könny, verejték

géppark

főnév
 • gépállomány

fürdőruha

főnév
 • dressz, úszódressz, fürdőtrikó, úszóruha
 • bikini
 • fürdőnadrág, úszónadrág, fürdőgatya (bizalmas), fecske (bizalmas)

felszín

főnév
 • felület, külső, kéreg, szín (régies), talaj, fölep (régies), héj (régies)
 • domborzat

hazafi

főnév
 • patrióta, honfi (régies), hazafiú

hullámvonal

főnév
 • kígyóvonal, szinuszgörbe (szaknyelvi)

pusztul

ige
 • tönkremegy, sorvad, enyészik, hanyatlik, megszűnik, megsemmisül
 • meghal, elhull, megdöglik, kiveszik, vész, semmivé válik, elporlik, elhamvad, kihal
 • düledezik, omladozik, roskadozik, rogyadozik Sz: hull, mint ősszel a légy
 • eltakarodik, elhordja magát, kotródik, lódul
 • (szleng): henyél, lopja a napot, heverészik, lustálkodik, döglik (durva)

esztétikus II.

főnév
 • esztéta

erőtlen, erőtelen

melléknév
 • gyenge, elgyengült, elerőtlenedett, beteges, inaszakadt (régies), elesett, fáradt, bágyadt, bágyatag (választékos), kókadt, enervált, energiátlan, ernyedt, petyhüdt, satnya, árnyékból gyúrt (tájnyelvi), gornyadt (tájnyelvi), pilledt (tájnyelvi)
 • (régies): nyurga, vézna, vanyiga (tájnyelvi), élhetetlen
 • hatástalan, erélytelen, lagymatag, langyos, határozatlan, tétova, tehetetlen
 • bágyadt, bágyatag (választékos), gyenge, halvány, fakó, elhaló (hang), fátyolos (hang)
 • vérszegény, vértelen, élettelen, suta (érv), gyatra (kifogás), lapos (fejtegetés)

cicamosdás

főnév
 • arcmosás
 • macskamosdás

fapofa

főnév
 • faarc, pléhpofa

ideges

melléknév
 • nyugtalan, nyugtalankodó, ingerlékeny, türelmetlen, ingerült, nyűgös, felidegesített, csupa ideg, nervózus (idegen), felajzott, izgatott, zaklatott, spannolt (szleng), felcukkolt (szleng), hangyás (szleng), felindult, felkavart, túlfűtött, kiegyensúlyozatlan, labilis, ideggyenge, idegbeteg

itóka

főnév
 • ital, alkohol, szesz, szeszes ital, toroköblítő (bizalmas), szíverősítő (bizalmas), pia (szleng), tütü (szleng), drink (idegen), fagyálló (szleng), gatyaszaggató (szleng), iszóka (tájnyelvi), papramorgó (tájnyelvi), tinta (szleng), motalkó (tájnyelvi)

korlátoz

ige
 • megszorít, megköt, korlátok közé szorít, szabályoz, megszab, határt szab (valaminek), előír, meghatároz, restringál (régies), redukál
 • akadályoz, fékez, gátol, zaboláz, szárnyát szegi, visszatart
 • elnyom, leigáz
 • mérsékel, csökkent, kisebbít, megkurtít, megnyirbál, limitál

kézen-közön

határozószó
 • szőrén-szálán, tisztázhatatlanul, kideríthetetlenül, nyomtalanul

helyez

ige
 • tesz, rak, állít, fektet, illeszt, pakol (bizalmas), rámol (bizalmas), szituál (idegen), ponál (idegen), helyhez (tájnyelvi)
 • elhelyez, áthelyez, telepít, beoszt, átirányít, átküld

harang

főnév
 • kolomp
 • csengő
 • harangszó
 • lélekharang
 • vészharang
 • mélyharang, tubafon (szaknyelvi)
 • bura, borítóharang

holott I.

kötőszó
 • bár, ámbár, noha, pedig, jóllehet, ellenben

későn

határozószó
 • utólag, elkésve, elkésetten, soká, sokára, nagy sokára, post festa (idegen), rákjártával (tájnyelvi) Sz: a mennyországba is későn fog érkezni

hiány

főnév
 • szűkölködés, nélkülözés, szükség, szegénység, ínség, nyomorúság
 • (szaknyelvi): veszteség, ráfizetés, deficit, adósság, tartozás, mínusz (bizalmas), kár, passzívum (idegen)
 • hiba, tökéletlenség, fogyatékosság, fogyatkozás, hiányosság, kívánnivaló, hézag, hiátus (idegen), defektus (szaknyelvi)

gombolyít

ige
 • felteker, tekercsel, csavar, göngyölít, motollál, csévél, felcsévél, gomolyál (tájnyelvi), csombolyít (tájnyelvi)

hóvirág

főnév
 • fehér tavaszika, Gergely-napi virág, hócsepp, árvavirág (régies), berkikata (tájnyelvi), gyolcsvirág (tájnyelvi), havadi (tájnyelvi), hólak (tájnyelvi)

kéz

főnév
 • kacsó, mancs (bizalmas), pracli (bizalmas), jatt (szleng), evező (szleng), ököl, marok