csendül szinonimái

ige
 • kondul, szól, hangzik, cseng, peng, csilingel, kolompol, kong, zeng, zendül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

suszter

főnév
 • cipész, varga (régies), csizmadia (régies), foltozóvarga, csiszli (tájnyelvi), cipős (tájnyelvi), csiszlicsuszli (tájnyelvi), csiszlikbaszlik (tájnyelvi), csobotár (tájnyelvi)
 • (pejoratív): kontár, pancser (szleng)

életfogytiglan

határozószó
 • élethossziglan, élethosszig, halálig
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csendül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cikornyás

melléknév
 • túldíszített, díszes, cicomás, kacskaringós, cirádás, cirkalmas (régies), cifra, ékes, hímes (régies), pompózus (régies), cifornyikás (tájnyelvi), cikornyikás (tájnyelvi), karmantyús (tájnyelvi)
 • mesterkélt, modoros, sallangos, terjengős, fellengzős, bombasztikus, dagályos, tekervényes, körülményes, finomkodó

besavanyodik

ige
 • megsavanyodik
 • (hangulat): elkedélytelenedik, elsavanyodik

belerak

ige
 • berak, beletesz, belepakol, belerámol, beledug

átcikázik

ige
 • átvillan, felvillan, átfut, átszel

csapat

főnév
 • csoport, banda, gárda, brigád, társaság, kompánia, team (idegen), sokaság, kollektíva, trupp (régies), mancsaft (szleng), csürhe, horda (pejoratív)
 • együttes, zenekar
 • (katonai): alakulat, egység, osztag, sereg, hadisereg (régies), ármádia (régies), róta (régies)
 • falka, nyáj, csorda, konda, gulya, csürhe, ménes

dévajkodik

ige
 • incselkedik, évődik, ügyeskedik, mókázik, enyeleg, csintalankodik, pajzánkodik, pajkoskodik, kacérkodik, kokettál (bizalmas)

közbelépés

főnév
 • beavatkozás, megszakítás, félbeszakítás, közbenjárás, intézkedés, segédkezés, interveniálás (szaknyelvi)

ahova, ahová

határozószó
 • hova (régies), amerre
 • bárhova, bármerre, akárhova, akármerre

ábra

főnév
 • illusztráció, szövegkép, kép, rajz, grafika, ábrázolás, diagram (szaknyelvi), figura (régies), forma (régies)
 • (szleng): helyzet, szituáció, tényállás

álca

főnév
 • lárva
 • álarc, maszk, maskara, álruha

díszterem

főnév
 • aula, címerterem (régies), lovagterem, fogadóterem

éhínség

főnév
 • éhezés, éhség, kiéhezettség, koplalás, böjt, böjtölés, nélkülözés, nyomor, nyomorgás, szegénység, szűkölködés, ínség, hét szűk esztendő

felgyűr, fölgyűr

ige
 • felteker, feltűr, felhajt, felhajtogat, feltűz, felgyürköd (tájnyelvi), felgyürköl (tájnyelvi)

elvet

ige
 • eldob, elhajít, elrepít, ellódít, ellök (tájnyelvi)
 • sutba dob, félrevet, megtagad
 • elutasít, visszautasít, ellenez, visszadob, leszavaz
 • elhint, elveteményez (tájnyelvi), elültet, eltesz (tájnyelvi), elszór (tájnyelvi)

cseperedik

ige
 • nő, növekszik, serdül, fejlődik, iperedik (tájnyelvi)

cicamosdás

főnév
 • arcmosás
 • macskamosdás

csúz

főnév
 • reuma, ízületi bántalom, szaggatás, hasogatás, köszvény, podagra (régies)
 • (régies): hurut, nátha

elterel

ige
 • elhajt, elvezet, elirányít, elkerget, elűz, eltérenget (tájnyelvi)
 • eltérít
 • (figyelmet): elvon, eltérít

csináltatott

melléknév
 • készíttetett, rendelésre készült, mértékre készült, mérték szerint készült (bizalmas), rendelt, mondvacsinált (régies)

betegeskedik

ige
 • gyöngélkedik, nyavalyog, szenved, nyavalyáskodik, kínlódik, sínylődik, kornyadozik, gunnyaszt, bágyadozik (tájnyelvi), bajlódik (tájnyelvi), döglődik (durva), göthösködik (tájnyelvi), nyomja az ágyat, rossz bőrben van, rossz színben van Sz: benne van a fene, mint az őszi malacban; gyenge lábon áll az egészsége

deklamál

ige
 • szaval, előad, szónokol

elvált2

ige
 • (tájnyelvi): felvált (tájnyelvi), kicserél (régies), elcserél