hemzseg szinonimái

ige
 • nyüzsög, tolong, özönlik, rajzik, zsibong, bizseg (tájnyelvi), bozsog (tájnyelvi), pezseg (régies), pizseg (tájnyelvi)
 • bővelkedik, tele van (valamivel)(valaminek)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csikló

főnév
 • clitoris (idegen), borsó (szleng)

akaratoskodik

ige
 • makacskodik, nyakaskodik, dacol, makrancoskodik, csökönyösködik, fejeskedik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hemzseg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hasonít

ige
 • magába olvaszt, befogad, bekebelez, asszimilál

gikszer

főnév
 • baklövés, tévedés, ballépés, botlás, melléfogás, hiba, malőr (bizalmas)
 • baki (bizalmas), nyelvbotlás

fűzfapoéta

főnév
 • (pejoratív): költőcske, versfaragó, verselő, verskoholó, rímfaragó, rímgyártó, rímkovács, poetaszter (idegen), verzifikátor (idegen)

feltétel, föltétel

főnév
 • kívánalom, kikötés, megszorítás, megkötés, kondíció, alapfeltétel, előfeltétel, posztulátum (szaknyelvi)
 • adottság

házigazda

főnév
 • családfő, a ház ura, családapa
 • vendéglátó
 • háztulajdonos, háziúr, főbérlő, szállásadó, házibácsi

hústorony

főnév
 • melák (bizalmas), dagi, hájpacni (szleng), hurkagyurka (szleng), mozgó fasírt (szleng, tréfás), szalámigyuri (szleng, tréfás), töltött zokni (szleng), zsírpacni (szleng), tömör gyönyör (szleng), húsmalac (szleng)

rácáfol

ige
 • megdönt, megcáfol, halomra dönt (érvet), bizonyít, bebizonyít
 • ellentmond, ellenkezik, meghazudtol

évente

határozószó
 • évenként, esztendőnként

érvényesül

ige
 • boldogul, előrejut, előrehalad, előlép, prosperál, célt ér, sikert arat, viszi valamire, zöldágra vergődik
 • érvényre jut, kidomborodik
 • megmutatkozik, hat (valahogyan)

cikornyás

melléknév
 • túldíszített, díszes, cicomás, kacskaringós, cirádás, cirkalmas (régies), cifra, ékes, hímes (régies), pompózus (régies), cifornyikás (tájnyelvi), cikornyikás (tájnyelvi), karmantyús (tájnyelvi)
 • mesterkélt, modoros, sallangos, terjengős, fellengzős, bombasztikus, dagályos, tekervényes, körülményes, finomkodó

fatális

melléknév
 • végzetes, végzetszerű, sorsszerű, fátumszerű, bekövetkező, elkerülhetetlen, kivédhetetlen, kikerülhetetlen, megelőzhetetlen, halálos, katasztrofális, tragikus, ominózus
 • kellemetlen, sajnálatos, kínos, szerencsétlen, átkos, gyászos, jóvátehetetlen, javíthatatlan

idomár

főnév
 • idomító, állatszelídítő, tréner

ízléstelen

melléknév
 • giccses, ízlésromboló, csúnya, cifra, tarka, rikító, csiricsáré (pejoratív), vásári (pejoratív), finc-fanc (tájnyelvi)
 • idétlen, ostoba, torz, durva, illetlen, sikamlós, visszataszító, gusztustalan, obszcén

korszerűsít

ige
 • modernizál, megújít, felújít, tökéletesít, fejleszt, gépesít

kiállás

főnév
 • tűrés, szenvedés, kibírás, elviselés
 • támogatás, mersz, bátorság, állásfoglalás
 • fellépés, megjelenés, külső

henyél

ige
 • lustálkodik, tétlenkedik, hever, heverészik, hasal, lazsál (bizalmas), lóg (bizalmas), lebzsel, lézeng, tesped, döglik (durva), tücskérez (régies), amerikázik (szleng), herélkedik (tájnyelvi), hedergél (tájnyelvi), döglődik (pejoratív) Sz: csak a lábát lógázza; ölbe tett kézzel ül; süti a makkot (valahol); lopja a napot; a köldökét vakarja; henyél, mint a kopott ispán; megüli Szent Heverdel napját; hever, mint a kuvasz a szalmán; elnyúlik, mint a kunok ebe; mereszti a seggét (durva); a tökét vakarja (durva)

harmat

főnév
 • ködpára, nedvesség, lust (tájnyelvi), lam (tájnyelvi), cseter (tájnyelvi), cafat (tájnyelvi)
 • harmatcsepp, gyöngyharmat, harmatgyöngy (régies), csépgyöngy (régies)
 • (régies): vízcsepp, könny, verejték

hontalan

melléknév
 • hazátlan, számkivetett, száműzött, üldözött, bujdosó, földönfutó, menekült
 • otthontalan, elhagyott, ágrólszakadt, sehonnai, hajléktalan, lakástalan

kétséges

melléknév
 • bizonytalan, kérdéses, vitatható, megkérdőjelezhető, problematikus, valószínűtlen, határozatlan, rejtélyes, talányos, misztikus, homályos, ingatag, reménytelen
 • kétértelmű, félreérthető
 • gyanús, kétes, dubiózus (idegen), kétségbevonható, vitatott, polemikus

higgadt

melléknév
 • megfontolt, érett, okos, bölcs, józan, komoly, hidegvérű, szenvtelen, visszafogott, mértéktartó, mértékletes, óvatos, előrelátó, elővigyázatos, körültekintő, nyugodt
 • (folyóvíz) (tájnyelvi): leülepedett, kiforrott, letisztult, megtisztult, lecsendesedett

gorilla

főnév
 • (bizalmas): testőr, kísérő, őr

hozzávetőleg

határozószó
 • körülbelül, megközelítőleg, mintegy, csaknem, hozzávetőlegesen, nagyjából, approximatíve (idegen), cirka (bizalmas), kábé (bizalmas)

kiabál

ige
 • kiált, kiáltozik, kajabál (tájnyelvi), ordibál, ordít, ordítozik, rikolt, rikkant, rikoltoz, rikácsol, harsog, üvölt, süvölt, kurjongat, bőg, bömböl, rivalg (régies), óbégat, csatít (tájnyelvi), arcsít (tájnyelvi), vákog (tájnyelvi), kajdász (tájnyelvi), kornyikál (tájnyelvi)
 • veszekszik, ricsajozik, lármázik, kajdál, hangoskodik Sz: kinyílt a bárzsingja; üvölt, mint akit nyúznak; üvölt, mint a sakál; bőg, mint a marha
 • rikít, kirí, virít, ordít