hiányosság szinonimái

főnév
 • hiba, hézag, kivetnivaló, baj, csonkaság, fogyatékosság, szépséghiba, zavar, probléma, hátrány, gyengeség, elégtelenség, visszásság, elmaradottság, lakúna (idegen), defektus (idegen)
 • (régies): hiány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

goromba

melléknév
 • durva, kíméletlen, modortalan, erőszakos, bárdolatlan, faragatlan, neveletlen, nyers, paraszt, udvariatlan, otromba, ledorongoló, ordináré, bumfordi (tájnyelvi), iromba (tájnyelvi), közönséges, útszéli, csiszolatlan, darabos, pórias (régies), ripők (régies), pallérozatlan, illetlen, tapintatlan, bugris, barbár, bunkó, vulgáris, indiszkrét (választékos), ildomtalan (tájnyelvi), parlagi, barátságtalan
 • (tájnyelvi): érdes, durva tapintású
 • (régies): oktalan, meggondolatlan

tragacs

főnév
 • targonca, taliga, talicska, furik (tájnyelvi)
 • (szleng): autó, gépkocsi, járgány (bizalmas), gép (bizalmas), szekér (szleng), verda (szleng), roncs (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hiányosság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hátra

határozószó
 • hátulra, hátrafelé
 • visszafelé, vissza, curukk (tájnyelvi), curikk (tájnyelvi), farta (tájnyelvi), rükvercbe (szaknyelvi)
 • későre
 • vissza a múltba

gonosztevő

főnév
 • bűnöző, bűnelkövető, elkövető, delikvens (régies), malefaktor (régies), briganti, lator (régies), bandita, martalóc, rabló, útonálló, gyilkos, imposztor (régies), gazember, himpellér, haramia, zsivány, betyár, gengszter, bitang, szörnyeteg, börtöntöltelék, akasztófáravaló

gazdagság

főnév
 • vagyon, javak, birtok, kincs (régies), jószág (régies)
 • jólét, jómód, tőke, mammon (idegen), opulencia (idegen)
 • bőség, pompa, fényűzés, luxus, változatosság, sokrétűség, sokszínűség, színesség, tarkaság, tartalmasság

fémkohászat

főnév
 • metallurgia (szaknyelvi)

helyesel

ige
 • egyetért, bólint, rábólint, igenel, jóváhagy, approbál (régies), helybenhagy, beleegyezik, akceptál (idegen), hozzájárul
 • javasol, javall, tanácsol, helyt ad, ajánl, pártol, támogat

idegenszerűség

főnév
 • egzotikum (idegen), barbarizmus (régies)
 • különbözőség, szokatlanság
 • magyartalanság

ráhibáz

ige
 • eltalál, rájön, rábukkan, rátalál, beletalál, ráakad, kitalál, beletrafál (bizalmas), elevenére tapint

ezüstpapír

főnév
 • sztaniolpapír, sztaniol, csokipapír (bizalmas)
 • fólia, alufólia

eszelős

melléknév
 • rögeszmés, monomániás (idegen), mániákus, babajkó (tájnyelvi), bolondikus (tájnyelvi), bogaras, hóbortos, hibbant, eszelőkös (tájnyelvi), ütődött (bizalmas), félcédulás, dilis, füves (régies), holdas (tájnyelvi), bolyókos (régies), elmebeteg, eszefordult (tájnyelvi), eszement, eszeficamodott, eszeveszett, bolond, háborodott, tébolyodott, őrült

condra

főnév
 • cafat, rongy
 • kurva (durva), lotyó (durva), riha (választékos), könnyű nőcske (pejoratív), prostituált, ribanc (durva), utcalány, ringyó (durva), rima (tájnyelvi), riherongy (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi), cafka (durva), sandra (tájnyelvi)

fehérvérűség

főnév
 • leukémia (szaknyelvi)

iglice

főnév
 • tövises iglice, ekeakadály, ekenyűg, eketartófű, iglicetüsök, igrictüske, istenátkozta-tüske, ökörgúzs

javall

ige
 • ajánl, javasol, tanácsol, rendel, előír, projektál (régies)
 • jelöl, kommendál (régies)
 • kezdeményez, indítványoz, felterjeszt, benyújt, proponál (régies), előáll (valamivel)(valami ellen)
 • (régies): helyesel, jóváhagy

költészet

főnév
 • poézis, poétika, líra, lírika (idegen)
 • verselés, költés, versköltés, versírás
 • költőiség, líraiság, varázs, igézet, szépség, báj

kidomborodik

ige
 • feltüremlik, feldudorodik, felgyűrődik, kidülled, kihasasodik, feldagad, felduzzad, megduzzad
 • kifejeződik, kifejezésre jut, kiemelkedik, kitűnik

hibbant

melléknév
 • őrült, eszelős, gyengeelméjű, elmebeteg, megbomlott agyú, ütődött (bizalmas), buggyant (szleng), megzavarodott, megháborodott, féleszű, félcédulás, félkegyelmű, hiányzik egy kereke, eszeficamodott, agyalágyult, hülye, bolond, gyagyás, dilis, lökött (szleng), flúgos (szleng), meg van húzatva, bogaras, eceboca (tájnyelvi), csihés (tájnyelvi)

határ

főnév
 • határvonal, szegély, perem, mezsgye, gyepű
 • margó, limes (szaknyelvi), választóvonal, lénia (régies), országhatár
 • államhatár, gránic (régies)
 • végpont, határpont, terminus, limit (idegen)
 • maximum, netovábbja (valaminek), plafon, véglet, szélsőség
 • mező, környék, dűlők, földek, vidék
 • (régies): szomszédság

hozzámegy

ige
 • férjhez megy, feleségül megy, nőül megy, nejévé lesz, kezét nyújtja

kiábrándít

ige
 • kijózanít, észhez térít, felnyitja a szemét (valakinek)
 • diszgusztál (idegen)

hitelező

melléknév, főnév
 • kölcsönző, kölcsönadó, tőkés, tőkepénzes, bankár, uzsorás, kreditor (idegen)

gríz

főnév
 • dara, búzadara

hurok

főnév
 • kötés, csomó, bog, szem, csimbók, pányva
 • tőr, kelepce, csapda, cekle (régies)

kicsinyes

melléknév
 • kicsinyeskedő, aprólékoskodó, földhözragadt, szőrszálhasogató, szőröző (bizalmas), körülményes, aggályoskodó, skrupulózus (bizalmas)
 • szűkmarkú, szűkkeblű, spórolós (bizalmas), fukar, zsugori, krajcáros (régies), garasoskodó, sóher (bizalmas), smucig (bizalmas), spur (szleng)
 • jelentéktelen, apró-cseprő, pitiáner (bizalmas), kisszerű, prózai