hurok szinonimái

főnév
 • kötés, csomó, bog, szem, csimbók, pányva
 • tőr, kelepce, csapda, cekle (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bérmunkás

főnév
 • munkavállaló, alkalmazott, proletár, bérrabszolga (régies), cseléd

alkotmány

főnév
 • alaptörvény, alapszabály, szabályzat, charta (régies), konstitúció (régies)
 • (régies): alkotás, teremtmény
 • építmény, szerkezet, konstrukció, csinálmány, alkotvány (régies), tákolmány
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hurok szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hivatalsegéd

főnév
 • pedellus (régies), altiszt, szolga, törvényszolga, kifutó, kihordó, kézbesítő, küldönc

hadállás

főnév
 • hadrend
 • helyzet, pozíció

gyerekorvos, gyermek

főnév
 • gyermekgyógyász, pediáter (szaknyelvi), pediátrista

forog

ige
 • körbejár, perdül, csavarodik, kering, kereng, pörög, megfordul, cirkulál, rotációt végez (szaknyelvi), karingálózik (tájnyelvi), forgolózik (tájnyelvi), kavarog, örvénylik
 • hentereg, gurul, hengeredik, hempereg, átfordul
 • fészkelődik, hánykolódik, izeg-mozog
 • (valahol): forgolódik, megfordul, tartózkodik
 • forgalomban van, kézről-kézre jár
 • táncol
 • piruettezik (szaknyelvi)

hozomány

főnév
 • kelengye, móring (régies), stafírung (bizalmas), jegyajándék, jegypénz, jegyadomány, parafernum (idegen), nászkészület, asszonyvagyon

iskola

főnév
 • tanintézet, nevelőintézet, alma mater (választékos), oskola (régies, tájnyelvi), tanoda (régies), isi (bizalmas), suli (szleng), sulesz (szleng), sulaj (szleng), tanház (szleng)
 • tétel, elmélet, teória, gondolatrendszer, doktrína (szaknyelvi)
 • tanfolyam, továbbképzés
 • irányzat, módszer

reváns

főnév
 • megtorlás, bosszú, bosszúállás, elégtétel
 • visszavágó, visszavágás

felfogás, fölfogás

főnév
 • felnyalábolás, felölelés, felvevés, felemelés
 • észrevevés, észlelés, megértés, felismerés, appercepció (idegen)
 • felfogóképesség, fogékonyság, ész, értelem, elme, intellektus
 • nézet, világnézet, vélemény, vélekedés, elgondolás, interpretáció, nézetrendszer, felfogásmód, koncepció, nézőpont, szempont, álláspont, ítélet, ízlés

fékevesztett

melléknév
 • féktelen, zabolátlan, duhaj, gátlástalan, gáttalan, fegyelmezetlen, rakoncátlan, elvadult, szilaj, vad, nekibőszült, ellenállhatatlan, eszeveszett, tomboló, viharos, túláradó, őrült

csoport

főnév
 • csoportosulás, csapat, munkaközösség, tömörülés, team (idegen), társaság, kompánia, grupp (bizalmas), trupp (régies), brancs (bizalmas), bagázs, banda, sereg, raj, sokaság, falka (pejoratív), galeri, klán, klikk
 • együttes, kör
 • turnus

felpróbál, fölpróbál

ige
 • hozzámér, hozzáilleszt

izmosodik

ige
 • erősödik, acélosodik, izmosul, köpcösödik (régies)
 • (kapcsolat): elmélyül, megszilárdul
 • erősödik, fejlődik, gazdagodik, gazdagszik

kapzsi

melléknév
 • mohó, telhetetlen, pénzsóvár, pénzéhes, pénzvágyó, pénzkóros, harácsoló, nyerészkedő, nyereséghajhászó, haszonleső, koncleső, prédaleső
 • zsugori, fösvény, szőrösszívű, cinok (tájnyelvi), kaparkodó (tájnyelvi), harizs (tájnyelvi), bodzsa (tájnyelvi), húzmány (tájnyelvi), zsebrák (régies) Sz: a bika alatt is borjút keres; a tehénből is kihúzná a borjút; a bakot is megfejné; a rákban is faggyút keres; a szúnyogban is hájat keres; a kútágast is megfejné két garasért; a holtakon is adót szedne; az ökör alatt is borjút keres; azt is irigyli, hogy a nap az égen van; egy pénzért Bécsbe hajtaná a tetűt; egy pénzből, ha lehetne, kettőt csinálna; eladná Krisztus koporsóját is; eladná Istenét is; énes ember; igen facsarja a paréjt; inkább a sárba vetem, mint neked adom; jó ágyat vetett magának; kakas alatt tojást keres; kikérné a cigányból is a gyereket; kimarkolja a dohányt más zacskójából, s magáéba teszi; lehúzná a tetűnek is a bőrét, ha valaki megvenné; másnak javán aggódik; még a követ is megnyúzná, ha bőre volna; még a disznóalmot is el akarja adni; még a napot se eresztené másra, ha lehetne; megfejné az ágast is, ha tejet adna; pénzért az ördögnek is aláírná magát; tíz fillérért gyalog kísérné Pestre a békát

kultúra

főnév
 • műveltség, művelődés, közműveltség, közművelődés, civilizáció
 • kulturáltság, pallérozottság, csiszoltság
 • termesztés, művelés, megművelés
 • tenyészet, baktériumtelep

kísérletezik

ige
 • kutat, vizsgálódik, elemez, búvárkodik, tanulmányoz, tesztel, analizál, experimentál (idegen)
 • próbálgat, próbálkozik, fáradozik (valamin), vállalkozik (valamire), bajlódik (valamivel)

hús-vér

melléknév
 • életszerű, realista, valóságos, életszagú

hisztériázik

ige
 • (bizalmas): hisztizik (bizalmas), dilizik, idegrohamot kap, raplizik, jelenetet rendez, rájön a bolondóra, rájön az ötperc (bizalmas), rájön a hoppáré (bizalmas)

indítvány

főnév
 • ötlet, javaslat, kezdeményezés, terv, ajánlat, előterjesztés, felterjesztés, propozíció (idegen)

kiolt

ige
 • elolt, elfojt, elnyom (tüzet), elfúj, kialít (tájnyelvi), kikapcsol
 • (indulatot, szenvedélyt): megszüntet, elfojt, elnyom, eloszlat, kiöl

ideológia

főnév
 • világnézet, világszemlélet, filozófia, elmélet, teória, eszmevilág, eszmeiség
 • (régies): üres képzelgés, okoskodás

hajlandó

melléknév
 • kész, képes, kapható (valamire), kitelik tőle, készséges, hajlamos, szíves, együttműködő, beleegyező

intrikál

ige
 • fondorkodik, áskálódik, ármánykodik, cselt sző, mesterkedik, machinál (bizalmas), összeesküszik, rosszban sántikál, rosszat forral, piszkálódik, fúr (bizalmas)

kisbaba

főnév
 • baba, bébi, babuci, babica (tájnyelvi), buba (tájnyelvi), újszülött, pólyás, pólyás baba, csecsemő, csecsszopó, kisded, kisgyermek, palánta, csemete, csimota (bizalmas), kispulya, kölyök, poronty (bizalmas), kicsi, pici, csöppség