gonosztevő szinonimái

főnév
 • bűnöző, bűnelkövető, elkövető, delikvens (régies), malefaktor (régies), briganti, lator (régies), bandita, martalóc, rabló, útonálló, gyilkos, imposztor (régies), gazember, himpellér, haramia, zsivány, betyár, gengszter, bitang, szörnyeteg, börtöntöltelék, akasztófáravaló

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lovagias

melléknév
 • udvarias, előzékeny, figyelmes, tapintatos, szolgálatkész, gáláns, kedves, szívélyes, szíves, segítőkész, készséges, nobilis (idegen)
 • becsületbeli (ügy)

eladósodik

ige
 • tartozik (valakinek), adósságba veri magát, túlköltekezik, leég (szleng) Sz: nyakig úszik az adósságban; teste-lelke zálogban van
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gonosztevő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fűtés

főnév
 • melegítés, tüzelés, hevítés
 • fűtőberendezés

felnyit, fölnyit

ige
 • felbont, feltár, feltör, kinyit, szétnyit, felüt, kilyukaszt, kifúr, kitár, kireteszel, kikapcsol, kidugaszol, felcsap, felfeszít, felszakít, feltép, felvág, felmetsz, felhasít
 • (sebet, kelést): megnyit, felszúr, kifakaszt

felfed, fölfed

ige
 • kitakar, elétár, megmutat, látni enged, napvilágra hoz, feltár, lerántja a leplet (valamiről), leleplez, szellőztet, elárul, elmond, exponál (idegen), revelál (idegen), felplankol (idegen), kivilágosít (tájnyelvi)
 • megfejt, megold, kibogoz, fényt derít (valamire), megmagyaráz, tisztáz

érdeklődő

melléknév
 • fogékony, nyitott, tudásszomjas
 • kérdezősködő, tudakozódó, informálódó, kíváncsi, kotnyeles, kandi (bizalmas), tudni vágyó, hírhajhász
 • vonzódó

gépszíj

főnév
 • hajtószíj, heveder, hajtóheveder

hajlékony

melléknév
 • hajlítható, hajlós, görbíthető, rugalmas, plasztikus, flexibilis (szaknyelvi), elasztikus, formálható, képlékeny, alakítható, kovácsolható
 • simulékony, alkalmazkodó, irányítható, befolyásolható, idomítható, nevelhető
 • készséges, engedelmes, engedékeny
 • ruganyos

összes

melléknév
 • egész, teljes, valamennyi
 • minden, valamennyi, mind, együttes, valahány, mindannyi

éljenzés

főnév
 • tetszésnyilvánítás, akklamáció (régies), üdvrivalgás, ujjongás, ováció, ünneplés, elismerés, dicsőítés, helyeslés, hurrázás, vivát, vivátozás(régies)

élez

ige
 • élesít, fen, köszörül
 • szít, éleszt, gerjeszt, fokoz

belemélyed

ige
 • belesüpped, belesüllyed, belenyomódik, belenyomul, behatol, belehatol, belefúródik
 • elmélyed (valamiben), belemerül, beletemetkezik, beleássa magát, belefeledkezik, belefelejtkezik, átadja magát (valaminek), belebonyolódik, belegabalyodik, belebújik (bizalmas)

elnyű

ige
 • elhord, elkoptat, elvisel, elrongyol, elhasznál, agyonhasznál, elnyúz, tönkrenyúz, tönkretesz, elszaggat, lejár, kitapos, lestrapál (bizalmas), elnyüstöl (tájnyelvi), eltoprongyol (régies), elvásít, eldringál (tájnyelvi), elkaszatol (tájnyelvi), elkoszpitol (tájnyelvi)
 • (választékos): elcsigáz (választékos), megvisel(valamire)

hallgatólagos

melléknév
 • kimondatlan, implicit (szaknyelvi), beleértett, bennefoglalt, fenntartásos, burkolt, rejtett, titkos(idegen)

helyreállít

ige
 • tataroz, kijavít, helyrehoz, rendbe hoz, kipofoz (bizalmas), felújít, újjáépít, rekonstruál, renovál, restaurál
 • regenerál, rehabilitál, meggyógyít, feljavít
 • újjászervez, újjáalakít, megújít, átalakít, restaurál, visszahelyez, visszaállít, restituál (szaknyelvi)

kétnyelvű

melléknév
 • bilingvis (szaknyelvi)

istentagadó

melléknév
 • istentelen, ateista, hitetlen, eretnek

göböly

főnév
 • hizlalt ökör, hízómarha, sőre (tájnyelvi), csira (tájnyelvi)

fülemüle

főnév
 • csalogány, bülbül (idegen), dalimadár (régies), filoméla (régies), csattogány (régies)

győzelem

főnév
 • diadal, diadalom (régies), győzedelem (régies), siker, az első hely, elsőség, viktória (idegen), felülkerekedés, nyerés, hódítás, eredmény, triumfus (régies)

irányzat

főnév
 • irány, cél, tendencia, törekvés, célzat, eszmeáramlat, trend, fejlődésvonal, orientáció (idegen), irányvonal, iskola, mozgalom

gúnyos

melléknév
 • rosszmájú, kaján, maliciózus, szardonikus (idegen), szarkasztikus (választékos), szatirikus, ironikus, epés, marós, gunyoros, csípős, csúfondáros, fullánkos, szúrós, gúnyolódó, pimasz, csipkelődő

felsegít, fölsegít

ige
 • talpra állít, felemel, felkarol, feltángál (tájnyelvi)
 • (régies): felsegélyez, megsegít
 • (ruhát): ráad

hadállás

főnév
 • hadrend
 • helyzet, pozíció

ismét

határozószó
 • újra, megint, újból, újonnan, szintén, még egyszer, újfent, ismételten, esmeg (tájnyelvi), megest (tájnyelvi), ismétlen (tájnyelvi)