hozzámegy szinonimái

ige
 • férjhez megy, feleségül megy, nőül megy, nejévé lesz, kezét nyújtja

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hívő

melléknév, főnév
 • istenhívő, istenfélő, istenes, vallásos, religiózus (régies), kegyes (régies), ájtatos, áhítatos (valaki előtt)

borzeb

főnév
 • tacskó, dakszli
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hozzámegy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

himlő

főnév
 • variola (szaknyelvi), feketehimlő, hólyagos himlő, valódi himlő
 • bárányhimlő
 • (tájnyelvi): veres himlő, skarlát, vörheny
 • himlőhely, heg, ragya, hólyag, pattanás, patécs (tájnyelvi), kiütés, ripacs (tájnyelvi), csécs (régies)

győzelem

főnév
 • diadal, diadalom (régies), győzedelem (régies), siker, az első hely, elsőség, viktória (idegen), felülkerekedés, nyerés, hódítás, eredmény, triumfus (régies)

gyalázat

főnév
 • sérelem, csorba, szégyenfolt, szégyenbélyeg, szégyen, infámia (idegen), ignomínia (idegen)
 • becsületsértés, rágalmazás, mocskolás
 • meggyaláztatás, megalázás, pironság (régies)
 • botrány, disznóság, aljasság, csúfság, förtelem, abszurdum

fokmérő

főnév
 • értékmérő, fokoló (tájnyelvi)

holtrészeg

melléknév
 • tökrészeg (bizalmas), ittas, merevrészeg, tajtrészeg (szleng)

intézményes

melléknév
 • bevezetett, rendszeresített, szokásos
 • hatósági, intézeti, egyesületi, társasági, testületi

renomé

főnév
 • hír, hírnév, ismertség, köztisztelet, közbecsülés, megbecsülés, tekintély, presztízs, respektus (idegen), nimbusz, ázsió

felcseperedik, fölcs

ige
 • felnő, fölserdül, felgindárodik (tájnyelvi), felteperedik (tájnyelvi)
 • (bizalmas): megvagyonosodik, feltör, kiemelkedik

fed

ige
 • tetőz, cserepez, nádaz, zsindelyez, beterít, borít, lep, burkol
 • (régies): véd, oltalmaz, óv, fedez
 • föd, takar, takargat, rejteget, bújtat, leplez
 • megegyezik (valamivel)

csipesz

főnév
 • csíptető, pincetta (idegen)

felköszöntő, fölkösz

főnév
 • áldomás, köszöntő, pohárköszöntő, tószt
 • gratuláció

ismérv

főnév
 • ismertetőjegy, ismertetőjel, kritérium, megkülönbözető jegy, sajátosság, jelleg, jellegzetesség, karakterisztikum (idegen), specialitás (idegen), kórtünet, tünet

kamera

főnév
 • fényképezőgép
 • felvevőkészülék, filmfelvevő, felvevőgép, felvevő, filmfelvevőgép

köztulajdon

főnév
 • közkincs, közvagyon

kiolt

ige
 • elolt, elfojt, elnyom (tüzet), elfúj, kialít (tájnyelvi), kikapcsol
 • (indulatot, szenvedélyt): megszüntet, elfojt, elnyom, eloszlat, kiöl

hozzátartozik

ige
 • hozzájárul, hozzászámít, odaszámít, összefügg (valamivel), együtt jár (valamivel), velejár, benne rejlik

hibáztat

ige
 • vádol, okol, kritizál, szemrehányást tesz, dorgál, felelőssé tesz, felró, gyanúsít, bevádol, inkriminál (idegen), bűnösít (tájnyelvi), kárhoztat, elítél
 • rosszall, helytelenít, nehezményez, furcsáll, kivetnivalót talál

iktatókönyv

főnév
 • törzskönyv, iktató, lajstrom (régies), regiszter, napló

kiló

főnév
 • kilogramm, kila (tájnyelvi)
 • (szleng): százas (bizalmas), százforintos

huzamos

melléknév
 • tartós, hosszan tartó, sokáig tartó, permanens

háborúskodik

ige
 • hadat visel, harcol, csatázik, hadakozik, küzd, vív, tusakodik, viaskodik
 • ellenségeskedik, gyűlölködik, viszálykodik, veszekedik, perel

indítvány

főnév
 • ötlet, javaslat, kezdeményezés, terv, ajánlat, előterjesztés, felterjesztés, propozíció (idegen)

kinti

melléknév
 • kint levő, külső, külszíni, felületi, felszíni, külsőleges, kül-, távoli, kívülálló, kívülről jövő, szélső, periferikus (idegen), periferiális (idegen)
 • külföldi, külországi, idegen