füllent szinonimái

ige
 • hazudik, félrevezet
 • lódít, tódít, kábít (tájnyelvi), gurít (szleng), fillent (tájnyelvi), fingel (tájnyelvi)
 • nagyít, nagyot mond, anzágol (bizalmas), kanyarint (tájnyelvi), jandóz (tájnyelvi), csuhaszt (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belemászik

ige
 • (kellemetlenségbe): belemegy, belekeveredik

gyümölcsíz

főnév
 • íz, lekvár, dzsem, marmelád (régies), liktárium (régies)
 • (szleng): gépzsír
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a füllent szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fontos

melléknév
 • alapvető, elemi, jelentős, jelentékeny, jelentőségteljes, lényeges, lényegbevágó, lényegi, meghatározó, hangsúlyos, nyomatékos, nagy fontosságú, létfontosságú, főbenjáró, nagymérvű, nagysúlyú, számba veendő, mértékadó, mérvadó, döntő, sokatmondó, kiemelkedő, kimagasló, elsődleges, nagy horderejű, figyelemre méltó, említésre méltó, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, szükséges, életbe vágó
 • számottevő, nagy, komoly, súlyos, nyomós Sz: nagy súllyal esik latba; sokat nyom a latban
 • híres, előkelő, rangos, kitűnő, közismert, tekintélyes, befolyásos, nevezetes, neves, hírneves, illusztris
 • (régies): fontoskodó, nagyképű

felajz

ige
 • megfeszít, felhúz
 • felhangol (hangszert)
 • felfokoz, felcsigáz, felkorbácsol, felizgat, felingerel, feltüzel, felvillanyoz, felgyújt, felsrófol (bizalmas), stimulál

fapofa

főnév
 • faarc, pléhpofa

eltékozol

ige
 • elpocsékol, elveszteget, elpazarol, elfecsérel, elherdál, elszór, elhány, elver, elkótyavetyél, elprédál, elbitangol (tájnyelvi), elfuccsol (tájnyelvi) Sz: kidob az ablakon

friss

melléknév
 • fürge, élénk, eleven, mozgékony, serény, sebes, gyors, fürgenc (tájnyelvi), firgenc (tájnyelvi), virgonc
 • lendületes, erőteljes, energikus, dinamikus
 • korán kelő
 • üde
 • üdítő, élénkítő, hűvös, tiszta
 • új, újdonsült, új keletű, mai, minapi, mostani, idei, korszerű, a legutóbbi, recens (idegen)
 • (növény): zsenge, fiatal
 • gyors ütemű

gyártmány

főnév
 • termék, cikk, áru, portéka, készítmény, produktum, csinálmány

öldököl

ige
 • öldös, gyilkol, mészárol, koncol, kaszabol, masszakrál (régies), legyilkol, öl

élc

főnév
 • tréfa, vicc, humor, elméncség (régies), sziporka, bemondás (bizalmas), aranyköpés, szellemesség, adoma

egyszóval

határozószó
 • tehát, szóval, eszerint, vagyis, azaz, következésképpen, röviden szólva, rövidre fogva, röviden, magyarán szólva, összefoglalva, dióhéjban Sz: egy szó, mint száz; száz szónak is egy a vége; elég az hozzá; summa summarum (idegen); kurz und gut (idegen)

bátor II.

kötőszó
 • (régies): ámbár, ámbátor, noha, jóllehet

elhajít

ige
 • eldob, elvet, elrepít, ellódít

gyöngyözik

ige
 • verejtékezik, verítékezik, izzad, kiválaszt
 • könnyezik, könnybe lábad
 • forr, pezseg, habzik, tajtékzik, buzog, bugyog, bugyborékol, bizseg (tájnyelvi)

harmadfél

számnév
 • két és fél, kettő és fél

kedvező

melléknév
 • kellemes, alkalmas, hasznos, előnyös, szerencsés, rózsás, jutányos
 • hízelgő, elismerő, helyeslő
 • (választékos): áldásos, üdvös, jótékony

illatos

melléknév
 • jó szagú, jó illatú, illatozó, szagos, illatdús, balzsamos, fűszeres, aromás

fürdőszoba

főnév
 • fürdőhelyiség, fürdő (bizalmas), mosdó

foltos

melléknév
 • pecsétes, piszkos, szennyes, maszatos, koszos, festékes, mocskos, pacás (bizalmas), szurtos, fecsekes (tájnyelvi)
 • mintás, tarka, babos, pettyegetett, pettyezett, iromba (tájnyelvi), cirmos (tájnyelvi)
 • foldozott, foltozott, toldozott, toldozott-foldozott, viseltes

gőgicsél

ige
 • gagyog, gügyög, gagyatol (régies), dödög (tájnyelvi), csácsorog (tájnyelvi)

időtálló

melléknév
 • maradandó, örök, örökös, halhatatlan, múlhatatlan, sírig tartó, örök érvényű, örök életű, feledhetetlen
 • tartós, elnyűhetetlen, elkoptathatatlan, elpusztíthatatlan, kopásálló, strapabíró (bizalmas), erős

gátlásos

melléknév
 • tartózkodó, félszeg, feszélyezett, aggályos, gátolt, frusztrált (választékos)
 • hűvös

felélénkül, fölélénk

ige
 • felvidul, megélénkül, megelevenedik, felbuzdul, nekihevül, tűzbe jön, fellelkesedik, erőre kap

gúnyolódik

ige
 • csúfolódik, csúfolkodik, kigúnyol, kifiguráz, kiviccel, parodizál, csúfot űz (valakiből), a nyelvét köszörüli (valakin), nevetség tárgyává tesz, ugrat, kipellengérez, bökölődik (tájnyelvi), gusztálkodik (tájnyelvi)
 • viccelődik, évődik, heccel, kötekedik, ironizál, élcelődik, csipkelődik

ijedt

melléknév
 • riadt, rémült
 • reszketős, félénk, ijedős