hírharang1 szinonimái

főnév
 • (pejoratív): szószatyor, pletykafészek, rémhírterjesztő, hírvivő, falu szája, szószátyár, hírmondó

hírharang2 szinonimái

főnév
 • japán harangvirág, nyári harang, óriás harangvirág

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lép1

ige
 • megy, halad, lépeget, lépdel, hág, tapos, tapod, tipor, gázol, lépked, lépik (tájnyelvi)
 • toppan
 • elhatározza magát, dönt, cselekszik
 • intézkedik
 • (sakkfigurával): húz
 • (felsőbb osztályba): jut, kerül
 • (szervezetbe): belép

kulcs

főnév
 • megoldás, megfejtés, nyitja (valaminek), formula, kód, rejtjel
 • számítási alap
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hírharang szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hazautazik

ige
 • hazamegy, hazajut, hazakerül

grimasz

főnév
 • fintor, arcfintorítás, fintorgás, arcrándítás, maskaraarc (tájnyelvi)

gerely

főnév
 • dárda, dzsida, kopja, lándzsa, kelevéz, hajítódárda
 • gerelyhajítás, gerelyvetés

férges

melléknév
 • kukacos, pondrós, féregrágta, hernyórágta, nyűette, nyüves (tájnyelvi), péterkés (tájnyelvi)
 • tetves

hétrét

határozószó
 • földig, mélyen

igazgató II.

főnév
 • direktor, vezető, ügyvezető, menedzser, diri (bizalmas), góré (szleng), diktátor (szleng), bogozgató (szleng), főmufti (szleng), igazgatyó (szleng), izgató (szleng)
 • karmester

rangos

melléknév
 • jelentékeny, elismert, tekintélyes, fontos, előkelő, kiemelkedő, színvonalas, nívós (bizalmas), értékes
 • méltóságteljes, előkelő, gőgös

fals

melléknév
 • hamis, fülsértő
 • hamisított, átdolgozott, téves, rossz, helytelen, fonák, visszás, hibás, elhibázott, ál, talmi, valótlan, alaptalan, kitalált, koholt, hazug, költött

évelő

melléknév
 • áttelelő, perennis (idegen)

csánk

főnév
 • csüd, lábszár

felás, fölás

ige
 • felforgat, megmunkál, megművel, feláj (tájnyelvi), felvermel (tájnyelvi)

imbolyog

ige
 • támolyog, tántorog, ámolyog (tájnyelvi), dülöng, dülöngél, billeg, botorkál
 • hajladozik, himbálódzik, himbálózik, hánykolódik
 • (fény, árnyék): lebeg, ingadozik, ing, inog

jellemtelenség

főnév
 • gerinctelenség, elvtelenség, lelkiismeretlenség, köpönyegforgatás, kétkulacsosság, aljasság, becstelenség

környékez

ige
 • körülvesz, övez, környez (tájnyelvi), körülzár, bekerít, körüljár, körültapogat, körülölel
 • kerülget, közelít, udvarol, környékel (tájnyelvi)

kifogás

főnév
 • kihúzás, kihalászás
 • mentség, mentő körülmény, ürügy, kibúvó, mentegetődzés, mentegetőzés, teketória, pretextus (idegen), szabadkozás, egérút, kiskapu (bizalmas), kiút, kibeszéd (tájnyelvi)
 • rosszallás, hibáztatás, elítélés, ellenvetés
 • panasz, reklamáció

hirtelen I.

melléknév
 • heveny, gyors, lökésszerű, elsietett, váratlan, elhamarkodott, rapid, improvizatív (idegen)
 • robbanékony, lobbanékony, megfontolatlan, pukkancs, ingerlékeny, kolerikus (szaknyelvi), mohóbaszi (tájnyelvi)

haver

főnév
 • (bizalmas): pajtás, cimbora, barát, kebelbarát, koma (tájnyelvi), pajti (bizalmas), öcskös (bizalmas), testvér (bizalmas)
 • cinkos, bűntárs

huncut I.

melléknév
 • csalafinta, furfangos, ravasz, alattomos, sunyi, dörzsölt (bizalmas), trükkös (bizalmas), cudri (tájnyelvi), góbé (tájnyelvi) Sz: szeme sem áll jóra
 • hamis, hamiskás, pajkos, játszi, mókás, bohókás
 • engedetlen, csintalan, rakoncátlan
 • pajzán, dévaj (választékos), kacér

kicsoda

névmás
 • ki, kifene (tájnyelvi)

hóka II.

főnév
 • (lovon): csillag, hold, fehér folt

gyámoltalan

melléknév
 • ügyefogyott, ügyetlen, tehetetlen, élhetetlen, anyátlan (bizalmas), mafla, málé, félénk, nyámnyila, szerencsétlen, önállótlan, magatehetetlen, pipogya, erélytelen, teddide-teddoda, tutyimutyi (bizalmas), nyomorult, erőtlen, teszefosza (tájnyelvi), bókla (tájnyelvi), mantikos (tájnyelvi), nyehe-nyühe (tájnyelvi) Sz: nem e világra való; az anyja szoknyáján ül; egy rakás szerencsétlenség; egy kanál vaj meg nem olvad a szájában

ideg

főnév
 • húr (régies), nervus (idegen)

kifejező

melléknév
 • beszédes, expresszív (idegen), kifejezésteljes, jellegzetes, markáns, plasztikus, élénk, erőteljes, velős, magvas, tömör, szemléletes, jelentőségteljes, sommás