jellemtelenség szinonimái

főnév
 • gerinctelenség, elvtelenség, lelkiismeretlenség, köpönyegforgatás, kétkulacsosság, aljasság, becstelenség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pontosság

főnév
 • megbízhatóság
 • pedantéria, gondosság, akríbia (idegen), precizitás, precízió (idegen), precízség (idegen), aprólékosság, minuciozitás (idegen), akkurátusság (idegen, régies), alaposság, lelkiismeretesség, szabályosság, szabályszerűség, helyesség, korrektség

grill

főnév
 • grillsütő, grillező, sütőrostély
 • éjszakai mulató
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jellemtelenség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

irtás

főnév
 • kivágás, kipusztítás, kártevés, gyomlálás, vágás, gyilkolás, üldözés
 • fakitermelés
 • nyílás, nyiladék (régies), tarvágás (szaknyelvi), tisztás, átvágás, irtvány (szaknyelvi), irtásföld, bevágás, csutkos (tájnyelvi)

hevít

ige
 • tüzesít, forrósít, lángra lobbant, izzít, melegít, megforral (régies)
 • (nap): süt, tűz, éget, perzsel
 • lelkesít, buzdít, ösztönöz, izgat, feldühít, nekivadít, fűt

hazautazik

ige
 • hazamegy, hazajut, hazakerül

gyerekbénulás,gyerme

főnév
 • gyermekparalízis, Heine—Medin-kór (szaknyelvi), poliomyelitis (szaknyelvi)

járkál

ige
 • járdogál, ide-oda megy, jön-megy, jár-kel, kerül-fordul, sétál, sétálgat, mászkál, barangol, korzózik (bizalmas), ődöng, őgyeleg, ténfereg, sertepertél (bizalmas), császkál, bóklászik, kószál, bolyong, cselleng, csámborog, csavarog, csatangol, kóricál, grasszál (pejoratív), bócorog (tájnyelvi), gyüszmékel (tájnyelvi), tapotál (tájnyelvi), csalinkázik, lötyög (bizalmas), lütyög (tájnyelvi), sértifikál (tájnyelvi), buddog (tájnyelvi), kántat (tájnyelvi)
 • sürög-forog Sz: jár-kel, mint a bűnös lélek; jár, míg térdig kopik a lába; ődöng, mint a hathetes borjú; jár ki-be, mint a pitvarajtó

kegyenc

főnév
 • kegyelt (régies), kedvenc, kedvelt, pártfogolt
 • befi (régies), favorit (bizalmas)
 • udvaronc

spártai

melléknév
 • edzett, kemény, szigorú, mértékletes, szerzetesi, aszkétikus, önmegtartóztató, igénytelen, aszketikus (idegen), puritán, egyszerű

folyószámla

főnév
 • kontó (régies), bankszámla

fityegő

főnév
 • függelék, mütyürke, mütyür, zsuzsu, bigyó (bizalmas), fütyölék (régies), csilleng (régies), csingilingi (bizalmas), toldalék (régies), csüllöngő (tájnyelvi), pillempáty (tájnyelvi)

egyenruha

főnév
 • formaruha, uniformis, katonaruha, angyalbőr (tréfás), mundér (régies)
 • cselédruha, szolgaruha, inasruha, lakájruha, libéria (idegen), livré (régies)

fundamentum

főnév
 • alap, alapzat, talap (régies), talapzat, lábazat, alapkő, talpkő, támasz, megalapozás

képmagnó

főnév
 • videó, videomagnó, képrögzítő, képfelvevő, videorekorder, videoplayer (idegen)

kihat

ige
 • előidéz, hatással van (valamire), benyomást gyakorol, hatást gyakorol (valamire), befolyásol
 • (régies): kihatol (régies)

leválik

ige
 • lefeslik, lefoszlik, elrongyolódik, lekopik, lenyúzódik
 • lemállik, leázik, lemegy, levásik (tájnyelvi), lenyűvik (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi)
 • lepattog, elválik
 • lehasad, lereped, letörik
 • lehullik, lehámlik, leguvad (tájnyelvi)
 • eltér, elágazik, elkanyarodik, elhajlik, elhajol, elfordul

köves

melléknév
 • kavicsos, sziklás, kövezett, kövecseges (tájnyelvi)
 • kövezett
 • ékköves, drágaköves
 • kövecses (gyümölcs)

jelszó

főnév
 • jelmondat, mottó, lózung (régies), szlogen (bizalmas), vezérszó (régies), hadige (régies)

írás

főnév
 • betűvetés, szépírás, halligráfia (szaknyelvi)
 • macskakaparás, firka, irkafirka (bizalmas), ákombákom, krikszkraksz (bizalmas), kacaboca (tájnyelvi)
 • íráskép
 • tollforgatás, írásmód
 • irat, iromány, dokumentum, igazolás, tanúsítvány
 • szöveg, írásmű, feljegyzés
 • biblia, szentírás
 • (tájnyelvi): minta, rajz
 • rajzolás, festés, varrás

kapocs

főnév
 • csat, boglár (régies), kösöntyű (régies), fibula (szaknyelvi), agraffe (idegen)
 • összefüggés, kapcsolat, viszony
 • híd
 • kötőtag, kötelék, kopula (idegen), nexus

körkérdés

főnév
 • kikérdezés, ankét

joviális

melléknév
 • derűs, kedélyes, jókedélyű, jókedvű, nyájas, optimista, derűlátó, vidám

híradó I.

melléknév
 • tudósító, értesítő, kikiáltó, hirdető, híresztelő
 • (szaknyelvi): híradós (század), távbeszélő (katona), távírász (katona), tyúkbeles (szleng), híres (szleng), prüntyögős (szleng), antennás (szleng)

karzat

főnév
 • galéria, erkély, tribün
 • kórus
 • kakasülő (tréfás)
 • karfa, korlát

kötélhúzás

főnév
 • vetélkedés, versengés