rangos szinonimái

melléknév
 • jelentékeny, elismert, tekintélyes, fontos, előkelő, kiemelkedő, színvonalas, nívós (bizalmas), értékes
 • méltóságteljes, előkelő, gőgös

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyújtós

főnév
 • aprófa, rőzse, forgács, gerjesztő (tájnyelvi), tapló, éleszték (tájnyelvi), langalló (tájnyelvi)

popsi

főnév
 • (bizalmas): fenék, popó, ülep, far, hátsó (bizalmas), tunika (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rangos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

protokoll

főnév
 • etikett (régies), illem, illendőség
 • (régies): jegyzőkönyv

ösztönző

melléknév
 • bátorító, biztató, buzdító, lelkesítő, ösztökélő, serkentő, mozgató, stimuláló, sarkalló, előmozdító, motiváló, gyorsító

összecserél

ige
 • felcserél, összekever, összezavar, kicserél
 • összetéveszt

nyereség

főnév
 • haszon, profit, hozam, bevétel, nyeremény, többlet, gyarapodás, jövedelem, sáp (bizalmas), lucrum (régies)
 • előny

ragad

ige
 • tapad, rátapad, hozzáragad, enyved (régies), beleakad, megakad
 • csügg, csimpaszkodik, ráakaszkodik, kötül (tájnyelvi), zargat (bizalmas), zaklat, tolakodik, tolakszik, erőszakoskodik, üldöz (bizalmas), nem tágít
 • rajtamarad, ráragad, egybeolvad, egyesül, hozzáfűződik, velejár, összeforr, összekapcsolódik
 • fertőz, megfertőz, inficiál (szaknyelvi), terjed, átterjed, ragályoz (régies)
 • (magával ragad): hat, elragad, megragad, hatalmába kerít, lenyűgöz, lebilincsel, gyönyörködtet, elbűvöl, elbájol (régies), megigéz
 • (magához ragad): rabol, elvesz, megszerez, megkaparint, zsákmányol, fosztogat, prédál (régies), koszmorít (tájnyelvi)

ropogós I.

melléknév
 • kemény, új
 • sült
 • friss, tüzes, szilaj

mobilitás

főnév
 • mozgathatóság, mozgékonyság
 • fizetőképesség

méz

főnév
 • vadméz, színméz, lépesméz
 • édessége (valaminek), öröm

körmondat

főnév
 • periódus (szaknyelvi)

munkál

ige
 • (tájnyelvi): művel, tesz, cselekszik, operál
 • (választékos): fáradozik, fárad, előmozdít
 • (régies): dolgozik, munkálkodik, működik
 • igyekszik, iparkodik

ruhaakasztó

főnév
 • vállfa, fogas, ruhafogas, akasztó

spártai

melléknév
 • edzett, kemény, szigorú, mértékletes, szerzetesi, aszkétikus, önmegtartóztató, igénytelen, aszketikus (idegen), puritán, egyszerű

felzaklat, fölzaklat

ige
 • felkavar, felbolygat, megbolygat, feldúl, felizgat, felingerel, felturkál (választékos), kihoz a sodrából, izgalomba hoz, felidegesít, nyugtalanít

tétel

főnév
 • tantétel, tan, tézis, állítás, törvény, teoréma (szaknyelvi), doktrína (szaknyelvi)
 • vizsgatétel, vizsgakérdés, vizsgafeladat, feladat
 • összeg
 • mennyiség
 • (régies): tét

szókimondó

melléknév
 • nyílt, egyenes, őszinte, karakán, igazmondó, szókiszóló (tájnyelvi), mérmondó (tájnyelvi) Sz: a kapát kapának, az ásót ásónak mondja; nem tesz lakatot a szájára; nevén nevezi a gyereket; nem rejti véka alá a véleményét; ami a szívén, az a száján; nyelvén van a szíve; kimondja, ami a szívén fekszik; kijelenti feketén-fehéren; nem árul zsákbamacskát; kerek perec kimondja; nem köt görcsöt a nyelvére

ráölt

ige
 • odaölt, odavarr, fölvarr, rávarr, ráerősít
 • rátűz
 • (nyelvet): rányújt, kinyújt

produktum

főnév
 • termék, gyártmány, készítmény

retesz

főnév
 • tolózár, tolóka, kallantyú, zár, rigli (bizalmas), csukó (tájnyelvi), závár (régies), ajtószegező (régies)

szintézis

főnév
 • összefoglalás, összegezés, summázat

régebbi

melléknév
 • régi, korábbi, előbbi, előbbeni (régies), egykori, hajdani, azelőtti, ezelőtti, valamikori

pálya

főnév
 • útvonal, út, röppálya, pályagörbe, trajektória (szaknyelvi)
 • vasút
 • sínek
 • sportpálya, futópálya, mező, gyep, futóhely
 • (régies): küzdőtér, aréna, csatatér
 • foglalkozás, hivatás, szakma, mesterség, munka
 • pályafutás, életút, életpálya, karrier
 • (bizalmas): autópálya

ritkul

ige
 • gyérül, szétszóródik, (tömeg) szétoszlik, szétszéled
 • hígul

szobrász

főnév
 • szobrászművész, képfaragó (régies)
 • kőfaragó