hóka I. szinonimái

melléknév
 • (ló, szarvasmarha): csillagos, fehér foltos, holdas
 • sápadt, halvány, halovány, fakó, beteges

hóka II. szinonimái

főnév
 • (lovon): csillag, hold, fehér folt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bélgörcs

főnév
 • hasgörcs, hascsikarás, kólika (tájnyelvi), köldökcsömör (régies), szélkín (régies)

havibaj

főnév
 • havivérzés, vérzés, menstruáció, menses (szaknyelvi), piroska (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hóka szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

helyszín

főnév
 • hely, színhely
 • tetthely

gyarmatosító

főnév
 • gyarmatalapító, megszálló, kolonizátor (idegen), konkvisztádor (idegen)

góré2

főnév
 • (szleng): főnök, vezető, nagyfőnök (szleng), tulajdonos, tulaj (szleng), gazda, felettes, feljebbvaló, elöljáró, fejes (szleng), nagykutya (bizalmas), séf (szleng), diri (szleng), főmufti (szleng), nacsalnyik (szleng)

fióka

főnév
 • kicsinye (valaminek), utód, sarj, fia (választékos), fiók (tájnyelvi), kölyök
 • madárfióka

híresztelés

főnév
 • szóbeszéd, mesebeszéd, kacsa (bizalmas), pletyka, pletyi (bizalmas)

ima

főnév
 • fohász, imádság, hálaadás, zsolozsma, könyörgés, fohászkodás, esdeklés, esedezés, folyamodás, kérlelés

régebben

határozószó
 • régen, azelőtt, korábban, ezelőtt, ennekelőtte, annakelőtte, előzőleg, hajdan, hajdanában, hajdanán, valamikor, egykor, hajdanidőben (választékos), előbbekben (tájnyelvi)

fegyőr

főnév
 • fogházőr, foglár, fogdmeg (régies), börtönőr, profosz (régies), kulcsár (régies), tömlöctartó (régies), porkoláb (régies), poroszló (régies), börtönész (tájnyelvi), smasszer (szleng), cikler (szleng), varjú (szleng), bakter (szleng)

fair

melléknév
 • tisztességes, becsületes, kifogástalan, sportszerű, etikus, korrekt

csempész1

ige
 • síbol (szleng), smugliz (bizalmas)
 • belecsúsztat, szöktet
 • (valamit valamibe): belecsempész, belelop

félév

főnév
 • szemeszter (szaknyelvi), szemesztrisz (régies)

integrál

ige
 • összesít, egyesít, egységesít, összevon, egybeolvaszt
 • integrálszámítást végez(szaknyelvi)

jóvátétel

főnév
 • helyrehozatal, vezeklés, bűnhődés, expiálás (régies)
 • kiengesztelés, elégtétel
 • orvoslás, javítás, helyesbítés, korrigálás (idegen), reparálás (idegen), rendbehozatal
 • kárpótlás, kártérítés, kártalanítás, fájdalomdíj, kompenzálás, ellensúlyozás, rehabilitálás, revízió

közállapot

főnév
 • közélet, társadalmi-gazdasági viszonyok

kikever

ige
 • elkever, összekever, feltrájbol (tájnyelvi)

holdfogyatkozás

főnév
 • holdhomány (régies), holdmorkoláb (régies), eklipszis (idegen)

héja

főnév
 • ölyv, galambászölyv, kánya (tájnyelvi), hejjő (tájnyelvi), hejjó (tájnyelvi), kerra (tájnyelvi), kurheja (tájnyelvi)

idehaza

határozószó
 • itthon(bizalmas)

kifúr

ige
 • átfúr, átlyukaszt, kilyukaszt, belyukaszt, lyuggat, perforál, keresztülfúr, keresztülszúr, átszúr, átdöf, keresztüldöf
 • kitúr, kiutál
 • (szleng): elbánik (valakivel), kitol (bizalmas), kiszúr (valakivel) (bizalmas), kibabrál (valakivel) (bizalmas)

hova, hová

határozószó, névmás
 • merre?, milyen irányba?, merrefelé?
 • ahová, amerre, amely helyre
 • minek?
 • (tájnyelvi): hol?

gyógytea

főnév
 • herbatea, gyógyital, főzet

igenlés

főnév
 • helyeslés, megerősítés, helybenhagyás, beleegyezés, jóváhagyás, erősítés, bólintás, fejbólintás, biccentés, tanúságtétel
 • akarás, kívánás, törekvés

kikapcsolódik

ige
 • kinyílik, szétnyílik, szétkapcsolódik, széjjelkapcsolódik, kicsatolódik (tájnyelvi), kipeckelődik (tájnyelvi)
 • kiválik
 • pihen, üdül, lazít, elengedi magát, kienged, felenged, szórakozik, relaxál (idegen)