gerjed szinonimái

ige
 • fellobban, gyullad, lángra lobban, gyúl, fűlik (tájnyelvi), felhevül, felmelegszik
 • ébred, támad, születik, permed (tájnyelvi)
 • keletkezik
 • lobban, ragadtatja magát (valamire)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vezetőség

főnév
 • direkció (idegen), kupaktanács (tréfás), stáb, plénum (idegen), választmány, elöljáróság, igazgatóság, elnökség, parancsnokság, irányítás

elbukik

ige
 • (tájnyelvi): megbotlik, elbotlik, elesik, hasra esik, elvágódik, elterül, elborul, eldől
 • vereséget szenved, alulmarad, kudarcot vall, veszít
 • (játékból) kiesik
 • megbukik, elhasal
 • (tájnyelvi): elesik (valamitől), csalódik, pórul jár
 • megesik, teherbe esik
 • (régies): alábukik, alámerül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gerjed szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

furmányos I.

melléknév
 • furfangos, ármányos, csalafinta, hétpróbás, ravasz

feliratkozik, fölira

ige
 • jelentkezik, benevez, bejegyezteti magát, előjegyezteti magát

felborít, fölborít

ige
 • feldönt, eldönt, eldűt (tájnyelvi), felbillent, fellök, feltaszít, feltaszint (tájnyelvi), felfordít
 • meghiúsít, megakadályoz, fejére állít, megzavar, összekuszál

ének

főnév
 • éneklés, dalolás, énekszó, nótázás, trillázás, kornyika, kornyikálás
 • dal, nóta, dana (tájnyelvi), danaj (tájnyelvi), vers (régies)
 • himnusz, zsoltár, dicséret (régies), kántus (régies)

gargarizál

ige
 • gargalizál, öblöget (torkot), gargajáz (tájnyelvi), gurgulázik (tájnyelvi)

háborúzik

ige
 • háborút visel, hadakozik, harcol, csatározik, verekszik
 • veszekszik, perlekedik, viszálykodik

összeegyeztethetetle

melléknév
 • kibékíthetetlen, összeférhetetlen, inkompatíbilis (idegen), diszparát (idegen), ellentétes(idegen)

elhajlás

ige
 • elgörbülés, elferdülés
 • eltérés, kilengés
 • deklináció (szaknyelvi)
 • mulatozás, kimaradás, tivornya, ivászat, piálás (szleng), pityókálás, vedelés

elégtelen I.

melléknév
 • hiányos, kevés, pontatlan, inadekvát (idegen), inszufficiens (idegen), szűkös, szegényes, ínséges, nyomorúságos, gyenge, gyér, ritka, gyatra, hitvány, silány, hatástalan, eredménytelen, tökéletlen

bekerít

ige
 • körülkerít, körülhatárol, (kerítéssel) körülvesz
 • (várost, kikötőt): körülfog, körülzár, szorongat, ostromol, ostrom alá vesz, ostromzár alá vesz
 • (régies): berekeszt, bekelepcél (régies)
 • (régies): bebugyolál, bugyolál, bekendőz

ellentétes

melléknév
 • ellenkező, szembenálló, antagonisztikus, antonim (szaknyelvi), poláris (szaknyelvi), differens (szaknyelvi), disszonáns (szaknyelvi), kontroverz (régies)
 • összeférhetetlen, összeegyeztethetetlen, ellenkező(választékos)
 • fordított, inverz (szaknyelvi), reciprok (szaknyelvi), ellentett (szaknyelvi)

hajóhíd

főnév
 • palló, pontonhíd, kikötőhíd, stég

házicipő

főnév
 • mamusz, papucs, tutyi (tájnyelvi), botoska (régies), csoszogó (tájnyelvi)

keresztkérdés

főnév
 • ellenkérdés, ellenőrző kérdés

iránytű

főnév
 • tájoló, delejtű (régies), kompasz (régies), busszola (régies), mágnestű (régies)

gesztus

főnév
 • cselekedet, tett, eljárás, lépés
 • kézmozdulat, taglejtés, jelbeszéd, jelzés

frontharcos

főnév
 • frontkatona

gyerekkocsi, gyermek

főnév
 • babakocsi, mélykocsi, sportkocsi, kulikocsi, tolóka (tájnyelvi)

ingázó

főnév
 • bejáró, beutazó

gőg

főnév
 • gőgösség, elbizakodottság, önhittség, önteltség, dölyf, felfuvalkodottság, fennhéjázás, pöffeszkedés, dagály (régies), szuperbia (idegen), prepotencia (idegen), kajtosság (tájnyelvi), hivalkodás, pökhendiség, beképzeltség, önimádás, arrogancia (idegen)
 • önérzet, büszkeség, kevélység, rátartiság

felmond, fölmond

ige
 • elszaval, recitál (régies), elmond, előad, elémond (régies), elbeszél, elregél
 • (valakinek): elbocsát, meneszt, elmozdít, elküld, felment, eltávolít, kirúg (bizalmas), kidob, kihajít, kicsap, kitesz, kiutasít, elcsap, kiadja az útját, útilaput köt a talpa alá, lapátra tesz (szleng)
 • lemond, leköszön, benyújtja a lemondását, feladja az állását, visszavonul, távozik, elmegy
 • (megállapodást): felbont, érvénytelenít, hatálytalanít, visszamond, visszacsinál, visszavon, lefúj, eltöröl, megszüntet

gyötrődik

ige
 • kínlódik, vergődik, emésztődik, eszi magát, emészti magát, marcangolja magát, tépelődik, rágódik, őrlődik, epekedik, évődik (tájnyelvi), ölődik, szenved, kínokat áll ki, aggódik, vesztegeti a lelkét, sínylődik

iparos

főnév
 • mester, mesterember, szakember, szakiparos, kézműves, iparűző (régies), furulyagatyás (tájnyelvi)