iránytű szinonimái

főnév
 • tájoló, delejtű (régies), kompasz (régies), busszola (régies), mágnestű (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

követő

melléknév, főnév
 • hódoló, utánzó, bámuló, csodáló, rajongó, tisztelő, utód, tanítvány, epigon (idegen), hív, csatlós

cinterem

főnév
 • temető, sírkert
 • templomudvar (tájnyelvi), (templomi) előcsarnok (régies)
 • (választékos): lovagterem
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a iránytű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

igazolás

főnév
 • tanúsítvány, igazolvány, bizonylat, bizonyítvány, attesztáció (idegen), legitimáció (szaknyelvi), certifikátum (idegen), elismervény, okirat, okmány, oklevél, írás, flepni (szleng)

haszon

főnév
 • nyereség, profit, előny, hozadék, hozam, plusz (bizalmas), rebach (régies)
 • eredmény, gyümölcs, látat (tájnyelvi), siker, foganat

hang

főnév
 • zörej (szaknyelvi), nesz, hangfoszlány
 • zönge
 • énekhang
 • beszédhang
 • mukkanás (bizalmas), nyikkanás (pejoratív), pissz (választékos), pisszegés (választékos), kukk (bizalmas)
 • szó, vox (választékos)
 • hangnem, tónus, alaphang, beszédmód, modor, stílus
 • előadásmód, orgánum

gerle, gerlice

főnév
 • vadgalamb, vadgerle, görlice (tájnyelvi), gilice (tájnyelvi), gili (tájnyelvi), gilicemadár (tájnyelvi), kukuró (tájnyelvi)

induló I.

melléknév
 • távozó, elutazó, elmenő
 • kezdő
 • születő

kádencia

főnév
 • zárlat, záradék
 • rím, rigmus

segít

ige
 • segítségére van, segédkezik, segédkezet nyújt, asszisztál, szekundál (régies)
 • támogat, pártfogol, gyámolít, felkarol, protezsál (bizalmas), patronál, istápol, oltalmaz, gyámol (régies), segél (régies)
 • finanszíroz, szubvencionál (szaknyelvi), segélyez, szponzorál Sz: tolja a szekerét; a kezére játszik; a malmára hajtja a vizet (valakinek); a hóna alá nyúl (bizalmas); a háta mögött áll (valakinek); kiterjeszti a szárnyait (valaki fölött); lábat ad (valakinek)
 • könnyít, előrelendít, előrevisz
 • használ
 • (régies): megtámogat, karóz

fényesít

ige
 • csiszol, fényez, políroz (szaknyelvi), lakkoz, politúroz, (padlót) vikszel, (cipőt) bokszol, (cipőt) kefél, (fémtárgyat) szidoloz, csutakol, dörzsöl, suvikszol (tájnyelvi), glancol (bizalmas), pampucol (tájnyelvi)

felszel, fölszel

ige
 • felszeletel, felvág, felszeldel (régies), felszegdel (tájnyelvi), szétvág, trancsíroz, felszabdal

dologtalan

melléknév
 • munkanélküli, tétlen, léhűtő, semmirekellő, lebzselő, henye, here, naplopó, ingyenélő, rest, tunya, lomha, munkátlan, heverő, kenyérpusztító, kenyérevő (tájnyelvi), kéficér (tájnyelvi), lezsák (tájnyelvi), lajha (régies), renyhe, lustálkodó, munkakerülő, dologkerülő, amerikázó (régies), lógós, kapa-kasza kerülő (tájnyelvi), mihaszna, semmittevő

fogadóóra

főnév
 • ügyfélfogadás, félfogadás, látogatási idő

kaparás

főnév
 • horzsolás, karcolás, karmolás, karistolás
 • macskakaparás, firka, firkálás
 • méhkaparás, abortusz, küret

kétbalkezes

melléknév
 • ügyetlen, balkezes, balog (régies), paccer (szleng), kontár, ügyetlenkedő, lyukaskezű, fuser (szleng), fakezű, béna, suta, teszetosza (bizalmas), mamlasz, fajankó, peches, szerencsétlen, pancser (szleng)

légvár

főnév
 • képzelődés, ábránd, délibáb, fantázia, fantazmagória, utópia

kopíroz

ige
 • átrajzol, másol
 • utánoz, lekoppint (tréfás), követ, majmol

irat

főnév
 • okirat, írás, okmány, igazolás, akta, ügyirat, dokumentum
 • (régies): írásmű, iromány

időjárás

főnév
 • idő, éghajlat, ájer (tájnyelvi)

jelmezbál

főnév
 • álarcosbál, maszkabál (tájnyelvi), karnevál

kompatibilis

főnév
 • összeillő, összekapcsolható, összeilleszthető

iszonyodik

ige
 • irtózik, borzad, fél, retteg, viszolyog, visszariad, idegenkedik, undorodik, émelyeg, utálkozik, utál, csömörlik (régies)

hátulról

határozószó
 • visszafelé, a tergo (választékos)
 • orvul, alattomosan, titkosan, kerülő úton, mellékúton, ahrem (szleng), cselesen (szleng), unfrankón (szleng)

jótékonykodik

ige
 • adakozik, adományoz, osztogat, szíveskedik, kegyeskedik (régies), alamizsnálkodik (régies), bőkezűsködik, gyűjt (valakinek)

konyak

főnév
 • borpárlat, brandy, égettbor (régies)