keresztkérdés szinonimái

főnév
 • ellenkérdés, ellenőrző kérdés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szagos

melléknév
 • illatos, illatozó, illatdús, jó szagú, illatosított, szagosított
 • balzsamos, fűszeres, aromás
 • büdös, bakszagú, avas, avatag, bűzös, rossz szagú, orrfacsaró, átható
 • csípős

hadügyminiszter

főnév
 • honvédelmi miniszter, védelmi miniszter, nemzetvédelmi miniszter, hadügyér (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keresztkérdés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kasznár

főnév
 • intéző, gazdatiszt, magtárnok (régies)
 • sáfár, ispán, majoros (régies)

ima

főnév
 • fohász, imádság, hálaadás, zsolozsma, könyörgés, fohászkodás, esdeklés, esedezés, folyamodás, kérlelés

hátralép

ige
 • hátramegy, visszahúzódik, hátrál, visszahőköl, hátrahőköl

kényszeredett

melléknév
 • kierőszakolt, erőltetett, kikényszerített, mesterkélt, természetellenes, kelletlen, tettetett, színlelt, csinált, kényszerült, megjátszott, szertartásoskodó, felvett
 • (tájnyelvi): fejletlen, csenevész, legyengült, elgyengült, kimerült, lesoványodott, erőtlen, bágyadt, lankadt

kilincs

főnév
 • zár, zárómű, kilincsmű, fogantyú, kallantyú, retesz

szenzációs

melléknév
 • izgató, érdekes, hallatlan, világraszóló, érdekfeszítő, csodálatos, lenyűgöző, bámulatos, elképesztő
 • nagyszerű, rendkívüli, kiváló, remek, szuper

gumibot

főnév
 • jelzőbot, belügyi kolbász (tréfás), népnevelő (tréfás), rendőrkolbász (tréfás), suhi (szleng), szalámi (szleng)

glóbusz

főnév
 • Föld, földgolyó, földgömb, földkerekség, földteke, sárgolyó, sárteke
 • gomb, golyó

elmefuttatás

főnév
 • eszmefuttatás, fejtegetés, elmélkedés

gyöngyvirág

főnév
 • májusi gyöngyvirág, májusivirág, kakukkvirág, szelence (tájnyelvi), szentgyörgye, Szent György-virág, Salamon pecsétje, borsoska, csörgővirág
 • (megszólításként is): kedves, szerető, gyöngy

kipenderít

ige
 • kiperdít, megperdít, megforgat
 • kidob, kihajít, kitesz, kivág, kirak, kivet, kilök, kiceférít (tájnyelvi), kiheppent (tájnyelvi), kikarít (tájnyelvi), kisöndörít (tájnyelvi), kiutasít, kiűz, kikerget, kiebrudal, kitúr, kicsap, kirúg, kitaszít, kizár, kitilt
 • eltávolít, elbocsát, felmond, felment, meneszt, kipaterol (bizalmas)

kontroll

főnév
 • ellenőrzés, felülvizsgálat, kontrolléria (régies)

megépít

ige
 • felhúz, emel, felállít, felépít, összeszerel, szerkeszt, megalkot

légvár

főnév
 • képzelődés, ábránd, délibáb, fantázia, fantazmagória, utópia

keresztülnéz

ige
 • áttekint, átnéz
 • semmibe vesz, mellőz, levegőnek néz (valakire)

káromol

ige
 • gyaláz, szidalmaz, átkoz, fenéz (régies)
 • (régies): káromkodik, átkozódik

kifárad

ige
 • elfárad, kimerül, kidöglik (durva), kikészül, elgyöngül, eltörődik, összetörik, kitikkad (tájnyelvi), kiáll
 • kimegy, kijön
 • elkopik, elhasználódik

ledönt

ige
 • lerombol, letarol, letaszít, lelök, fellök, lesodor, lever, elfektet, leduvaszt (tájnyelvi), ledűt (tájnyelvi), lekalamol (tájnyelvi)
 • elbuktat, megdönt

ingat

ige
 • lenget, lóbál, mozgat, csóvál, hintáztat, riszál, himbál (tájnyelvi), inogtat (tájnyelvi)

kiigazít

ige
 • kiegyenget, helyreigazít, helyesbít, korrigál, helyrehoz, rendbe hoz, jóvátesz, orvosol, megszüntet
 • javít, tataroz, foltoz, kijavít, javítgat, reparál, kipofoz (bizalmas), restaurál, helyreállít

légmentes

melléknév
 • hermetikus, légtartó, légzáró
 • vákuumzáró, vákuumzáras
 • légüres, légtelen