gyötrődik szinonimái

ige
 • kínlódik, vergődik, emésztődik, eszi magát, emészti magát, marcangolja magát, tépelődik, rágódik, őrlődik, epekedik, évődik (tájnyelvi), ölődik, szenved, kínokat áll ki, aggódik, vesztegeti a lelkét, sínylődik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

piti

melléknév
 • (szleng): kisszerű, csekély, kicsi, jelentéktelen, lényegtelen, nevetséges, piszlicsáré (bizalmas), apró-cseprő, csip-csup, dibdáb, bagatell, snassz (bizalmas)

elmezavar

főnév
 • tudatzavar, elmebaj, elmebetegség, téboly, tébolyodottság, őrültség, őrület, beszámíthatatlanság, agybaj (bizalmas), delírium (szaknyelvi), dementia (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyötrődik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

görnyed

ige
 • görbed, meggörbed, meghajlik, hajol, görnyedezik, görbül, görzsed (régies), hajbókol, kushad (bizalmas), gubbad (tájnyelvi)
 • (rabságban): sínylődik, szenved
 • roskadozik

fermentáció

főnév
 • erjedés
 • fermentálás (idegen), erjesztés, füllesztés

felszór, fölszór

ige
 • feldobál, felhajigál, felhány
 • behint, beszór, megszór, felhint, meghint

exkluzív

melléknév
 • első osztályú, úri, arisztokratikus, elit, előkelő, elegáns, luxus, választékos
 • válogatott, zárt, zártkörű, szűk körű
 • kizárólagos, egyedüli, diszkrecionális (szaknyelvi), szuverén

gyengéd, gyöngéd

melléknév
 • figyelmes, kíméletes, tapintatos, diszkrét
 • szeretetteljes, becéző, kedveskedő, szubtilis (régies), szerető
 • szelíd, lágy, finom
 • anyai, együttérző
 • szerelmes

harsan

ige
 • felharsan, felhangzik, megszólal, felzendül, felcsendül

párosodik

ige
 • párzik, rüvik (tájnyelvi), sárlik (tájnyelvi), kanoz (tájnyelvi), összeragad (tájnyelvi), párosul (régies)
 • (nyúl, macska) bagzik
 • (kutya) bakalódik (tájnyelvi)
 • (kakas) cicerél (tájnyelvi)
 • (sertés) búg (tájnyelvi), (nőstény sertés) görög (tájnyelvi)

előrelátható

melléknév
 • várható, sejthető, gondolható, kiszámítható, föltehető, megjósolható, valószínű

elméskedik

ige
 • elménckedik (választékos), szellemeskedik, sziporkázik, poénkodik (bizalmas)

betörik

ige
 • beszakad, beomlik, kitörik, beroskad, befakad (tájnyelvi)
 • megszelídül, megszokik, megjuhászodik (választékos)

elterül

ige
 • fekszik, elhelyezkedik
 • elterjed, szétterül, terpeszkedik, elterped (régies), terítődik (régies)
 • elvágódik, elesik, elvetődik, elhever, leheveredik, elnyúlik, elnyújtózik, elmájászkodik (tájnyelvi), elnyárad (tájnyelvi), összeesik, összeroskad, összerogy, összecsuklik

hátravan

ige
 • hátramarad, hiányzik, hibádzik

homokos1

melléknév
 • fövenyes, csorvás (régies)

kiigazít

ige
 • kiegyenget, helyreigazít, helyesbít, korrigál, helyrehoz, rendbe hoz, jóvátesz, orvosol, megszüntet
 • javít, tataroz, foltoz, kijavít, javítgat, reparál, kipofoz (bizalmas), restaurál, helyreállít

jótékonykodik

ige
 • adakozik, adományoz, osztogat, szíveskedik, kegyeskedik (régies), alamizsnálkodik (régies), bőkezűsködik, gyűjt (valakinek)

gyújtó I.

melléknév
 • gerjesztő, szító

goromba

melléknév
 • durva, kíméletlen, modortalan, erőszakos, bárdolatlan, faragatlan, neveletlen, nyers, paraszt, udvariatlan, otromba, ledorongoló, ordináré, bumfordi (tájnyelvi), iromba (tájnyelvi), közönséges, útszéli, csiszolatlan, darabos, pórias (régies), ripők (régies), pallérozatlan, illetlen, tapintatlan, bugris, barbár, bunkó, vulgáris, indiszkrét (választékos), ildomtalan (tájnyelvi), parlagi, barátságtalan
 • (tájnyelvi): érdes, durva tapintású
 • (régies): oktalan, meggondolatlan

halotthamvasztás

főnév
 • elhamvasztás, halottégetés, elégetés

jelmezbál

főnév
 • álarcosbál, maszkabál (tájnyelvi), karnevál

hadikórház

főnév
 • tábori kórház, katonakórház

filmfelvétel

főnév
 • forgatás, felvétel, filmforgatás, filmezés
 • film, mozgókép (régies)

hanyag

melléknév
 • gondatlan, lelkiismeretlen, megfontolatlan, felületes, hányaveti, slendrián, nemtörődöm, trehány, pontatlan, felszínes, figyelmetlen, hebehurgya, pongyola, összecsapott, kontár, összetákolt, hagyati (tájnyelvi)
 • kócos, rendetlen, fésületlen, slampos, lompos, pacuha (tájnyelvi), lacsuha (tájnyelvi), tojhos (tájnyelvi), tipitupi (tájnyelvi)
 • könnyed, kurta, laza, lezser, futó, odavetett, nyegle, könnyelmű

jómód

főnév
 • jólét, gazdagság, bőség, bővelkedés, vagyonosság, aranyélet, fényűzés, luxus, pompa, flanc (régies)
 • kényelem, komfort (bizalmas)