gúzs szinonimái

főnév
 • kötél, tekercs, kötelék
 • béklyó (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

udvarias

melléknév
 • előzékeny, figyelmes, tapintatos, készséges, illedelmes, szolgálatkész, szíves, gáláns, kedves, lovagias, becsületteli (régies), becsülettudó (régies), tisztelettudó, jól nevelt, illendő (régies), nevelt (régies), illemtudó, illemtudós (tájnyelvi)

betintáz

ige
 • összetintáz, bepacáz, bekékít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gúzs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gém1

főnév
 • kócsag
 • emelőrúd, darukar, gátfa, gátgerenda

félszeg

melléknév
 • ügyetlen, gátlásos, félénk, bátortalan, visszahúzódó, esetlen, idétlen, bumfordi, suta, gyámoltalan, zavart, timid (idegen)
 • kényelmetlen, visszás, zavaró, zavarba ejtő
 • (tájnyelvi): ferde, egyoldalú, rézsútos, féloldalas, csálé, kajla (tájnyelvi)

felképel, fölképel

ige
 • felpofoz, megpofoz, képen teremt, arcul üt, pofon üt, pofon csap, lekever egyet (bizalmas)

értelmez

ige
 • interpretál, magyaráz, megmagyaráz, megértet, kommentál, megvilágít, kifejt, tolmácsol, (Bibliát) exegetál (szaknyelvi), vesz (valaminek), felfog (valaminek)
 • meghatároz, definiál, leír

gót

melléknév
 • (betű, írás): fraktúr
 • csúcsíves, gótikus

hallható

melléknév
 • hangos, kivehető, felfogható, érthető
 • híre van, hírlik

pagony

főnév
 • liget, berek, erdő, fiatalos (tájnyelvi), csalit (választékos)

ellentmondás

főnév
 • tiltakozás, ellenvetés, cáfolat, óvatkozás (régies), feleselés, visszaszólás, szembeszegülés, szembenállás
 • ellentét, következetlenség, logikátlanság, antinómia (szaknyelvi), paradoxon, kontradikció (régies), diszparitás (szaknyelvi)

elhuny

ige
 • (választékos): meghal, elhalálozik, eltávozik, elhal (régies), halálát leli, elmegy (bizalmas), elpihen (választékos), exitál (szaknyelvi) Sz: jobblétre szenderül; kiadja a lelkét; elköltözik a másvilágra; eltávozik az élők sorából; alulról szagolja az ibolyát
 • (tűz) (régies): kihuny, kialszik, elhamvad

benzintartály

főnév
 • üzemanyagtartály, tank

előretörés

főnév
 • kitörés, támadás, előnyomulás, roham, ostrom, megrohanás
 • fellendülés, virágzás, fejlődés

hanyadik, hányadik

névmás
 • mennyiedik?, melyik?
 • milyen sokadik?

hidroplán

főnév
 • vízirepülőgép
 • siklócsónak

kibányász

ige
 • kitermel, kiaknáz, fejt, (bányát) művel
 • (bizalmas): előkeres, előkotor, előszed

járókelő

főnév
 • gyalogos, gyalogjáró, pedintér (régies)
 • sétáló

gyakorlatias

melléknév
 • operatív, praktikus, gyakorlati, hasznos, pragmatikus, célszerű, ténybeli, reális, használható, megvalósítható, keresztülvihető
 • ügyes, üzleties, épkézláb, józan, életrevaló, talpraesett

gátlástalan

melléknév
 • erkölcstelen, immorális, szabados, féktelen, szertelen, szemérmetlen, szemtelen, aljas, elvtelen

hadkötelezettség

főnév
 • katonakötelezettség, sorkötelezettség, védkötelezettség (régies)

ítélet-végrehajtó

főnév
 • hóhér, bakó (régies), mester (régies)

gyerekkocsi, gyermek

főnév
 • babakocsi, mélykocsi, sportkocsi, kulikocsi, tolóka (tájnyelvi)

felvág, fölvág

ige
 • felvagdal, összevagdal, összevág, feldarabol, felaprít, felszel, felszeletel, felszabdal, feltrancsíroz (bizalmas), felszegdel (tájnyelvi)
 • felmetsz, felhasít, felnyit
 • feldob, felhajít, felcsap, fellódít
 • kérkedik, dicsekszik, nagyzol, henceg, hetvenkedik, hivalkodik, adja a bankot (szleng), anzágol (bizalmas), nagyképűsködik, fennül (tájnyelvi), büszkélkedik, páváskodik, háryjánoskodik

hajózik

ige
 • navigál (szaknyelvi), hajókázik, hajón jár, hajón utazik, behajóz (tengert, légtért), bejár (tengert), tengeri utat tesz, evez, vitorlázik, csónakázik
 • repül, siklórepül, vitorlázó repülést végez, léghajózik, léghajón utazik, légi utat tesz

japáncédrus

főnév
 • japánciprus, sarlófenyő