hajózik szinonimái

ige
 • navigál (szaknyelvi), hajókázik, hajón jár, hajón utazik, behajóz (tengert, légtért), bejár (tengert), tengeri utat tesz, evez, vitorlázik, csónakázik
 • repül, siklórepül, vitorlázó repülést végez, léghajózik, léghajón utazik, légi utat tesz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belerúg

ige
 • megrúg, fenéken billent

vakar

ige
 • kapar, vakargat, kaparász, dörgöl, körömsél (régies), bizserél (tájnyelvi), csikar (tájnyelvi), csiszál (tájnyelvi)
 • tisztít, csutakol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hajózik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyógyír

főnév
 • ír, kenőcs, kenet (régies), kence, balzsam, csodaszer, elixír, panácea (idegen), arkánum (régies)
 • vigasz, vigasztalás, együttérzés
 • orvoslat

fogoly2

főnév
 • fogolymadár

feszeng

ige
 • feszélyezi magát, zsenírozza magát (bizalmas), szorong, feszeleg (tájnyelvi), peckélődik (tájnyelvi), zsénben van (bizalmas), zavarban van, fészkelődik Sz: egyik lábáról a másikra áll; parázson áll

fecskendez

ige
 • kilövell, kinyom, spriccel, fröcsköl, permetez, ficskandoz (tájnyelvi), priccöl (tájnyelvi), pirincöl (tájnyelvi), csisszent (tájnyelvi)
 • öntöz (régies), meghint (régies)

hadiállapot

főnév
 • háborús helyzet
 • ostromállapot (régies), ellenségeskedés, viszálykodás

házsártos

melléknév
 • veszekedős, zsörtölődős, zsémbes, kötekedő, civakodó, civódó, pörlekedő, összeférhetetlen, perelő, dörmögő, rigolyás, okvetetlenkedő, bakafántos (régies), szekánt (bizalmas), csörfös (tájnyelvi), házsárt (tájnyelvi)

pereputty

főnév
 • családtag, rokon, ivadék, hozzátartozó
 • család, família (régies), atyafiság, rokonság, vérség (régies), retyerutya, nemzetség
 • háznép
 • (bizalmas): kisgyermek, poronty (bizalmas), kölyök

éltes

melléknév
 • idős, koros, élemedett, élemetes (régies), étemes (régies), meglett, tisztes korú, hajlott korú, előrehaladott korú, öreg, öregecske, agg (választékos), aggott (választékos), elaggott, vén, vénecske

elpiszkolódik

ige
 • bepiszkolódik, elmocskolódik, elpiszkozik (tájnyelvi), elszurtosodik, beszennyeződik, elszennyeződik, elszennyesül (tájnyelvi), eldögél (tájnyelvi)

bocsánat

főnév
 • megbocsátás, felmentés, bűnbocsánat, feloldozás, kegyelem, grácia (régies), pardon (régies)
 • elnézés, engedelem (régies)
 • elnézést, pardon (régies), bocs (bizalmas), ezer bocs (bizalmas)

engedelmeskedik

ige
 • enged, szót fogad, paríroz (régies), meghódol, behódol, beadja a derekát, meghajol (valaki előtt), hallgat (valakire), deferál (idegen), hajt a szóra, hallgat a szóra, hajt (valamire), aláveti magát (vminek, vkinek), alárendeli magát (vminek, vkinek), követ, teljesít, eleget tesz, megfelel, végrehajt, alkalmazkodik, belemegy (bizalmas), belenyugszik, elfogad

hesseget

ige
 • riogat, riaszt

húzódzkodik

ige
 • kapaszkodik, fogódzkodik, fogózkodik
 • (tájnyelvi): húzódozik, vonakodik

kipusztít

ige
 • elpusztít, kiirt, megszüntet, felszámol, eltávolít, megsemmisít, tönkretesz, összezúz, végez (valamivel), lemészárol, legyilkol, leöldös, exterminál (idegen), exstirpál (idegen), kiemészt (tájnyelvi), kitirhít (tájnyelvi)

kapdos

ige
 • kapkod, kapdoskodik (tájnyelvi), kapos (tájnyelvi), kapoz (tájnyelvi), fogoz (régies), ragadoz (régies)

hajt3

ige
 • sarjad, fakad, csírázik, nő, növekszik
 • eredményez, hoz

gyeplő

főnév
 • hajtószár, kantárszár, póráz, szíj, fék
 • hatalom, fegyelmező erő

használatos

melléknév
 • szokásos, uzuális (idegen), járatos, ismeretes, divatos

kalauz

főnév
 • jegyvizsgáló, jegykezelő, jegyellenőr, konduktor (régies), kártyalyuggató (tájnyelvi)
 • vezető, kísérő, idegenvezető, dragomán (régies), cicerone (idegen)
 • révkalauz
 • útmutató, vezérkönyv, útikalauz, segédkönyv, útikönyv, baedeker (régies), itinerárium (idegen)

halotthamvasztás

főnév
 • elhamvasztás, halottégetés, elégetés

fontosság

főnév
 • jelentőség, nagyság, jelentékenység, komolyság, nyomaték, horderő, tekintély

hatványozódik

ige
 • növekszik, nő, fokozódik, sokszorozódik, szaporodik, emelkedik

kapacitál

ige
 • győzköd, agitál, ösztökél, unszol, noszogat, rábeszél, rávesz, rábír