hadkötelezettség szinonimái

főnév
 • katonakötelezettség, sorkötelezettség, védkötelezettség (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kosárlabda

főnév
 • kosárlabdajáték, kosarazás (bizalmas), kosár (bizalmas), kosárlabdázás

hibbant

melléknév
 • őrült, eszelős, gyengeelméjű, elmebeteg, megbomlott agyú, ütődött (bizalmas), buggyant (szleng), megzavarodott, megháborodott, féleszű, félcédulás, félkegyelmű, hiányzik egy kereke, eszeficamodott, agyalágyult, hülye, bolond, gyagyás, dilis, lökött (szleng), flúgos (szleng), meg van húzatva, bogaras, eceboca (tájnyelvi), csihés (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hadkötelezettség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyanta

főnév
 • mézga, kolofórium (idegen), mirha, enyv (régies), macskaméz (régies), gyantár (tájnyelvi), gyantusz (tájnyelvi)
 • hegedűgyanta
 • (régies): borostyánkő

fix

melléknév
 • rögzített, megszabott, rendszeres, változatlan, állandó, előírt
 • szilárd, mozdíthatatlan, stabil, konstans (szaknyelvi)
 • (szleng): biztos, bizonyos, tuti (bizalmas), hótziher (bizalmas), százszázalékos

fennsík

főnév
 • magasföld, plató (szaknyelvi), felföld, fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)

fali

melléknév
 • murális (választékos), parietalis (idegen)

gyújtó II.

főnév
 • gyufa, tűzszerszám (régies), villantó (régies), reibli (szleng), blejb (szleng), masina (tájnyelvi), méregpózna (tájnyelvi), gyújtószálka (tájnyelvi)
 • öngyújtó
 • kanóc

háttér

főnév
 • környezet, miliő, background (idegen)
 • staffázs (régies), díszlet
 • előzmény, ok

pedig

kötőszó
 • meg, viszont, holott, noha, ámbár, bár, jóllehet, penig (tájnyelvi), peniglen (régies), pediglen (régies), márpedig, mégpedig, ellenben, csakhogy

elsősorban

határozószó
 • mindenekelőtt, leginkább, nagyrészt, legfőképpen, először, legelőször is, különösen, legelőbb, különösképpen, főleg, főként, főképpen, kiváltképpen, kivált, legkivált, mindenekfölött, lényegében, alapvetően, alapjában véve, többnyire, eredetileg, nevezetesen, specialiter (bizalmas), speciál (bizalmas)

előle

határozószó
 • tőle

birizgál

ige
 • piszkál, babrál, motoz, fogdos, nyúlkál (valamihez), búgat (tájnyelvi), buzerál (szleng), nyektet (tájnyelvi), toszogat (tájnyelvi), játszik (valamivel)
 • (valami valakit): nyugtalanít, bosszant, háborgat, aggaszt
 • feszeget, firtat

elzártság

főnév
 • elszigeteltség, izoláció

hegygerinc

főnév
 • hegyhát, sziklahát, hegyorom, hegytaraj (régies), vonulat

hölgyfodrász

főnév
 • női fodrász, hajszobrász (bizalmas)

kimerült

melléknév
 • kifáradt, elgyengült, elerőtlenedett, erőtlen, összetört, elcsigázott, holtfáradt, hullafáradt, dögfáradt, megviselt, elbágyadt, elesett, eltompult, lankadt, lenyúzott, kikészült (szleng), maccs (idegen), tropa (szleng), agyonstrapált (bizalmas), lerobbant (szleng), kipurcant (szleng), csikasz (tájnyelvi), kajlott (tájnyelvi), se holt, se eleven
 • kihasznált, kiaknázott, kimerített, kitermelt, kiürült

kalauz

főnév
 • jegyvizsgáló, jegykezelő, jegyellenőr, konduktor (régies), kártyalyuggató (tájnyelvi)
 • vezető, kísérő, idegenvezető, dragomán (régies), cicerone (idegen)
 • révkalauz
 • útmutató, vezérkönyv, útikalauz, segédkönyv, útikönyv, baedeker (régies), itinerárium (idegen)

hadtest

főnév
 • hadkar (régies), corps (régies)

gyakorlati

melléknév
 • tapasztalati, empirikus, pragmatikus, praktikus
 • alkalmazott, felhasznált, használható, alkalmas
 • gyakorlatias, célszerű
 • gyakorló

háramlik, háramol

ige
 • hárul, átszáll, rászáll, érint (valakit), visszaszáll rá, jut osztályrészül (szaknyelvi), esik (valakire)
 • (régies): öröklődik, száll (valakire)

jövet II.

főnév
 • (régies): jövés, jövetel, érkezés, közeledés
 • (tájnyelvi): jövedelem, bér

hajtóka

főnév
 • (kabátujjé, nadrágszáré): hajtás, kihajtás, felhajtás
 • (egyenruha gallérján): paroli
 • (zsebé): zsebfedő, patni

foglalkozásszerűen

határozószó
 • hivatásszerűen, hivatalból

használatos

melléknév
 • szokásos, uzuális (idegen), járatos, ismeretes, divatos

kaktusz

főnév
 • csodatövis (régies), pozsgár (régies)