felképel, fölképel szinonimái

ige
 • felpofoz, megpofoz, képen teremt, arcul üt, pofon üt, pofon csap, lekever egyet (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csordul

ige
 • csurran, cseppen

medúza

főnév
 • gorgó (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felképel, fölképel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fejvesztve

határozószó
 • fejetlenül, fejvesztetten, eszeveszetten, lélekszakadva, kapkodva, pánikszerűen, ész nélkül, árkon-bokron át, árkon-bokron keresztül, hanyatt-homlok

eltép

ige
 • széttép, széjjeltép, összetép, kettétép, elszakít, kettészakít, kiszakít, szétszakít, szétszaggat, összeszaggat, elszaggat, elcáfol (tájnyelvi), elrifacol (tájnyelvi), elroncsol (régies), elnyű (régies)

előszó

főnév
 • bevezető, bevezetés, bemutatás, ajánlás, beköszöntő, preambulum (szaknyelvi), introdukció (szaknyelvi), előhang, prológus, exordium (régies), prefáció (régies), előbeszéd (régies), előjáték, elöljáró beszéd (régies), elővezetés (régies), előversengés (régies)

éhínség

főnév
 • éhezés, éhség, kiéhezettség, koplalás, böjt, böjtölés, nélkülözés, nyomor, nyomorgás, szegénység, szűkölködés, ínség, hét szűk esztendő

felfigyel, fölfigyel

ige
 • felneszel, megakad, felfülel
 • reflektál
 • észrevesz, megakad a szeme (valakin, valamin)

fitogtat

ige
 • büszkélkedik, dicsekszik, kérkedik, hivalkodik, henceg, hetykélkedik, parádézik, felvág, tüntet (valamivel), tetszeskedik (régies), mutogat, csillogtat (választékos), fitogat (tájnyelvi), fitít (tájnyelvi)

napló

főnév
 • diárium (régies), naplójegyzetek, följegyzés
 • naplófüzet
 • emlékkönyv, vendégkönyv
 • jegyzőkönyv, feljegyzések
 • osztálynapló, osztálykönyv, pecatár (szleng)

csúcs II.

melléknév
 • (szleng): első osztályú, kiváló, remek, csodás, pompás, kitűnő, elsőrangú, elsőrendű, fantasztikus, klassz (bizalmas), NB I-es (szleng)

csipeget

ige
 • csipdes, szemelget, csiperész (tájnyelvi), eszeget(szleng)

államvagyon

főnév
 • közvagyon, államkincstár

destruál

ige
 • bomlaszt, rombol, zülleszt, lázít, demoralizál

fogyókúra

főnév
 • fogyasztás, fogyi (bizalmas), fogyó (szleng), soványító kúra

gém1

főnév
 • kócsag
 • emelőrúd, darukar, gátfa, gátgerenda

improduktív

melléknév
 • terméketlen, meddő
 • eredménytelen, haszontalan, hiábavaló, nem jövedelmező

határozottság

főnév
 • szilárdság, erély, elszántság, eltökéltség, rendíthetetlenség, rezolúció (régies)(bizalmas)

felkoncol, fölkoncol

ige
 • legyilkol, kivégez, megöl, lemészárol, leöldös, levág, kardélre hány, lekaszabol, masszakrál (régies), agyonvág, agyonszúr, felprédál (tájnyelvi), felpástol (tájnyelvi)

fehérnép

főnév
 • (régies): nő, asszony, lány, fehércseléd (régies), fehérszemély (régies), vászoncseléd (régies), asszonyszemély (tájnyelvi), némber, csaj (szleng)
 • (régies): asszonyok, asszonynép (régies), szépnem (régies), a szebbik nem (bizalmas), nőstényszer (régies)

fennsík

főnév
 • magasföld, plató (szaknyelvi), felföld, fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)

harmadosztályú

melléknév
 • (régies): harmadikos
 • gyenge, silány(szleng)

felráz, fölráz

ige
 • (folyadékot): felkever, összekever
 • felver, felzavar, feltaszigál (tájnyelvi), felriaszt, felzihál (tájnyelvi), álmából felkelt, felébreszt, felabajgat (tájnyelvi)
 • felélénkít, megmozgat, lelket önt (valakibe), fellelkesít, buzdít, serkent, sarkall, ösztönöz, ösztökél, aktivál (idegen), stimulál

elvár

ige
 • igényel, igényt tart, igényt támaszt, követel, megkövetel, előír, megkíván (valakitől), számít (valamire)(valamiről)

feszeng

ige
 • feszélyezi magát, zsenírozza magát (bizalmas), szorong, feszeleg (tájnyelvi), peckélődik (tájnyelvi), zsénben van (bizalmas), zavarban van, fészkelődik Sz: egyik lábáról a másikra áll; parázson áll

hatalmas II.

főnév
 • hatalmasság, zsarnok, nagyúr, potentát (régies)