hidroplán szinonimái

főnév
 • vízirepülőgép
 • siklócsónak

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hátralevő

melléknév
 • hátralékos, fennmaradó, megmaradt, többi, elvégzendő, teljesítendő, végrehajtandó

mezei

melléknév
 • szántóföldi
 • mezőgazdasági, földművelő
 • falusi, parasztos, vidéki
 • (bizalmas): egyszerű, hétköznapi, közönséges, átlagos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hidroplán szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hátulsó

melléknév
 • hátsó, hátul levő, utolsó, legutolsó, posterior (idegen), hátrulsó (tájnyelvi)

Göncölszekér

főnév
 • Göncöl szekere, Nagygöncöl, Nagymedve, istenszekere (tájnyelvi), jancsiszekere (tájnyelvi), jóbszekere (tájnyelvi), Ágas csillag (régies)

gém1

főnév
 • kócsag
 • emelőrúd, darukar, gátfa, gátgerenda

fenséges

melléknév
 • magasztos, lenyűgöző, felmagasztosult, emelkedett, felemelő, fennkölt, dicső (választékos), mennyei, magasságos (régies), szárnyaló, magasröptű, monumentális, elsőrangú, elsőrendű, fejedelmi, impozáns, grandiózus (választékos), szublimis (választékos), nagyszerű, bámulatos, felséges

helytartó

főnév
 • kormányzó, rezidens (idegen), gouverneur (régies), helyettes
 • alkirály
 • (a fejedelem helytartója): tiszttartó (régies)
 • (ókori perzsa helytartó): satrapa (régies)
 • (indiai helytartó): nábob
 • (Krisztus földi helytartója): pápa
 • (püspök, érsek helyettese): helynök, vikárius (régies)

ideológiai

melléknév
 • eszmei, világnézeti, elméleti

rajzoló

főnév
 • grafikus, illusztrátor, karikaturista, képíró (régies)
 • (szleng): tolvaj, zsebtolvaj, zsebmetsző, zsebvágó (régies), zsebes (szleng)

fagyos

melléknév
 • megfagyott, jeges, deres, zúzmarás, síkos, csúszós
 • hideg, jéghideg, zimankós, zord, metsző, átható, barátságtalan, dermesztő, fogvacogtató
 • átfagyott, didergő, fázó, fázós
 • rideg, visszautasító, elutasító, barátságtalan, kimért, hűvös, ellenséges, szeretetlen Sz: hideg, mint a márvány

észrevétel

főnév
 • megjegyzés, megállapítás, reflexió, hozzászólás, felszólalás, vélemény, kommentár, meglátás, fölismerés, obszerváció (régies), értelmezés, interpretáció, reklamáció
 • adalék

cvikker

főnév
 • csíptető, orrcsíptető
 • monokli, szemüveg, pápaszem (régies)

fejőstehén

főnév
 • (szleng): szponzor, mecénás, jótevő, gazdag ember

ikra2

főnév
 • lábikra, vádli

jégverés

főnév
 • jégeső, jég, kőeső (tájnyelvi)

könnyűvérű

melléknév
 • könnyelmű, csapodár, hűtlenkedő, tisztességtelen, erkölcstelen, feslett, kicsapongó, élvhajhászó, laza erkölcsű
 • romlott, szabados, kikapós, léha, frivol, kacér, dévaj, ledér, céda, csalfa, csélcsap, panka (régies), cafka (szleng), rosszféle (tájnyelvi), könnyű

kielégítő

melléknév
 • megfelelő, megnyugtató, elegendő, elégséges, kellő, szufficiens (idegen), meglehetős (tájnyelvi), találó, pontos, szabatos
 • elviselhető, elfogadható, oké (szleng)

hígít

ige
 • felereszt, vizez
 • old
 • (bort): hamisít, felvizez
 • (pénzt): értéktelenít, lenyom, ront
 • sekélyesít, felszínessé tesz, kevesbít, gyengít, tompít

hátgerinc

főnév
 • gerinc, gerincoszlop, gerinccsont (tájnyelvi), hátagerébe (tájnyelvi), spina dorsalis (szaknyelvi)

hölgyfodrász

főnév
 • női fodrász, hajszobrász (bizalmas)

kialvatlan

melléknév
 • elcsigázott, kimerült, fáradt, nyúzott, beesett szemű, karikás szemű

hivatali

melléknév
 • hatósági, hivatalos, szolgálati, ügykezelési (választékos), adminisztrációs, munkaköri, officiális (idegen), funkcionális, bürokratikus

gúnyol

ige
 • csúfol, kigúnyol, gúnyt űz (valamiből), gúny tárgyává tesz, fitymál, kinevet, kikacag, kiröhög (durva), csipkelődik, persziflál (idegen), szatirizál (régies), kifiguráz, csúffá tesz, csúfot űz (valakiből), pellengérre állít, megtréfál, tréfát űz, bolonddá tesz, csúfságol (tájnyelvi), cukkol, heccel, cikiz (szleng)

húzódzkodik

ige
 • kapaszkodik, fogódzkodik, fogózkodik
 • (tájnyelvi): húzódozik, vonakodik

kiegészítés

főnév
 • pótlás, pótlék, járulék, beszúrás, toldalék, toldás, szupplementum (idegen), addenda (régies), függelék, melléklet, appendix (régies), adalék, komplementum (idegen)