gázrezsó szinonimái

főnév
 • rezsó, gázfőző, gázfőzőlap, gázforraló, gázmelegítő, gázégő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ösztönöz

ige
 • késztet, biztat, buzdít, ösztökél, serkent, sürget, nógat, noszogat, sarkall, sarkantyúz, fűt, doppingol (bizalmas), stimulál, animál (idegen), unszol, hajt, inspirál, bátorít, lelkesít, bizgat (tájnyelvi), muszájít (tájnyelvi), mozgat, motivál

szárazföldi

melléknév
 • kontinentális (szaknyelvi), terresztrikus (szaknyelvi), földi
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gázrezsó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

föveg

főnév
 • süveg, sapka, sipka (tájnyelvi), kucsma, kalpag, csákó

felforgat, fölforgat

ige
 • felfordít, felbillent, felborít, felborogat, feldönt, feltaszigál
 • feldúl, összekever, összehány, széthány, felkavar, megzavar, felbomlaszt, összekuszál, megbolygat
 • lázít, aláás, aláaknáz Sz: a feje tetejére állít

fejmosás

főnév
 • hajmosás
 • (bizalmas): dorgálás, szidás, szidalom, feddés, regnálás (tájnyelvi), leckéztetés, intés, intelem, megrovás, korholás, pirongatás, szapulás, lehordás (bizalmas), letolás (bizalmas), prédikáció (bizalmas)

emancipáció

főnév
 • emancipálás, egyenjogúsítás, felszabadítás

fűszerüzlet

főnév
 • fűszerkereskedés, csemegekereskedés, élelmiszerüzlet, szatócsbolt (régies), vegyesbolt

gyújtóbomba

főnév
 • gyújtólövedék, napalmbomba, napalm (bizalmas)

örökös II.

főnév
 • várományos, utód, szukcesszor (idegen), ivadék
 • jogutód

élettapasztalat

főnév
 • bölcsesség, életbölcsesség, életismeret, életfilozófia

elbódul

ige
 • eltompul, elkábul, elszédül, megmámorosodik, megittasodik, megrészegül, elrészegedik (tájnyelvi), berészegül (tájnyelvi), elgunnyad (régies)
 • (tájnyelvi): eltéved, elbódorog (tájnyelvi)

behajt2

ige
 • behajlít, begörbít, meggörbít, meghajt, meghajlít, elhajlít, megdönt, előrehajlít, meghorgaszt (régies)
 • ráhajt
 • (ajtót) becsuk, betesz, bezár, behúz

elkísér

ige
 • követ, társul, mellészegődik, hozzászegődik, csatlakozik, gardíroz (régies)

hadparancs

főnév
 • hadiparancs, katonai parancs

hátrapillant

ige
 • hátranéz, hátratekint, visszapillant, visszanéz, visszatekint, hátravillant (tájnyelvi)

képzel

ige
 • gondol, elgondol, hisz, sejt, gyanít, gyanakszik, gyanakodik, vél, vélekedik, vélelmez (régies), feltételez, posztulál (szaknyelvi)
 • beleképzel, elképzel, képzeleg, álmodik, álmodozik, fantáziál, ábrándozik
 • felidéz

innen-onnan

határozószó
 • (tájnyelvi): körülbelül, tél-túl (tájnyelvi), imígy-amúgy, majdnem
 • nagyjából, hozzávetőleg, megközelítőleg, jóformán
 • (tájnyelvi): nemsokára, rövidesen, maholnap, hamarosan

gém1

főnév
 • kócsag
 • emelőrúd, darukar, gátfa, gátgerenda

földmunkás

főnév
 • kubikos, kubukos (tájnyelvi)

gyám

főnév
 • gondnok, gondviselő, kurátor, tutor (idegen), gyámszülő, nevelőszülő
 • gyámapa, nevelőapa
 • gyámanya, nevelőanya
 • konzol, pillér, támasz, dúc, támfa

imitt-amott

határozószó
 • helyenként, itt-ott, néhol, néhon (régies)
 • néha, néha-néha, egyszer-egyszer, szórványosan, elszórtan, elszórva, nagy néha, hébe-hóba, egyszer-másszor, ilitt-holott (tájnyelvi)

globális

melléknév
 • teljes, összefoglaló, teljes körű, átfogó

feljebb, följebb

határozószó
 • magasabbra, fennebb (tájnyelvi), fennebbent (tájnyelvi), fellebb (tájnyelvi)

gyilkos I.

melléknév
 • halálos, pusztító, öldöklő, megsemmisítő, brutális, végzetes, mérges, toxikus (szaknyelvi), emberöldöklő (régies)
 • kegyetlen, elvetemedett, embertelen, rosszindulatú
 • lesújtó, ledorongoló, megsemmisítő
 • megerőltető, rendkívüli, halált hozó

inger

főnév
 • hatás, irritáció (szaknyelvi), stimulus (szaknyelvi), impulzus (szaknyelvi), indíték, lökés, késztetés, ingerencia (tréfás)
 • szükséglet