élettapasztalat szinonimái

főnév
 • bölcsesség, életbölcsesség, életismeret, életfilozófia

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kristály

főnév
 • jegec (régies), jéglencse (régies)
 • (jelzőként): tiszta, átlátszó

belviszály

főnév
 • belvillongás, belharc, belháború, polgárháború, testvérháború, ellenségeskedés, széthúzás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a élettapasztalat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

éhenkórász

főnév
 • kiéhezett, éhező, koplaló, rosszul táplált, éhenholt (tájnyelvi), csavargó, koldus, szegény ördög, templom egere, sanyargó, szűkölködő, ágrólszakadt, nincstelen, nyomorgó, hajléktalan, ágyrajáró, enniles (tájnyelvi), gizibuzi (tájnyelvi), sanyaróvendel (tájnyelvi)

csodál

ige
 • gyönyörködik, megcsodál, ámul-bámul, álmél (régies), szájat tát (bizalmas)
 • bámul, tisztel, imád, bálványoz, felnéz (valakire), rajong (valakiért), adorál (régies), respektál, hódol, hasra esik (valaki előtt) (bizalmas), odáig van (valakiért)
 • csodálkozik, furcsáll

csencsel

ige
 • cserél, csereberél, ad-vesz, üzletel, feketézik (szleng), csaklizik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): lop, csen, elcsór (szleng), eltulajdonít, elemel, megfúj (szleng)

bolondóra

főnév
 • bolondság, bolondéria, hülyeség, hisztéria, hiszti, hóbort, dili, szeszély, észzavarodás (tájnyelvi)

eldől

ige
 • feldől, elesik, elvágódik, elbotlik, felbukik, felborul, elnyal (szleng), eltanyázik (szleng) Sz: elterül, mint a Nagyalföld
 • tisztázódik, kiderül, dűlőre jut, elhatározódik (régies), elválik, megválik (tájnyelvi), megpecsételődik, pont kerül a végére, nyugvópontra jut

előrukkol

ige
 • előhozakodik, előáll, indítványoz, előhoz (valamit), kirukkol
 • (régies): előlép

mardos

ige
 • mar, tép, szaggat, marcangol, marcong (régies)
 • kínoz, gyötör, emészt, mar, mardos, furdal, rág, tépdes, esz
 • (tájnyelvi): pörlekedik, veszekedik, kellemetlenkedik

befejezetlen

melléknév
 • bevégzetlen, elvégzetlen, abbahagyott, abbamaradt, megszakadt, félbemaradt, félbehagyott, félbeszakadt, félkész, töredékes, csonka, hiányos, hézagos, foghíjas, fragmentális (idegen), imperfekt (idegen)

bár1

főnév
 • mulató, mulatóhely, éjszakai mulató, night-club, koktélbár, lokál, italmérés
 • bárszekrény, italszekrény

belemegy

ige
 • belelép, belegázol, beletapos, belép
 • (kés, tüske): beleszalad, belecsúszik, belevág (bizalmas)
 • (szembe): beleesik, belehull, belekerül
 • belefér, befér, beletér (tájnyelvi)
 • belekezd, belefog, beleugrik, belebocsátkozik, belemászik
 • beleegyezik, hozzájárul, rááll, kötélnek áll, beletörődik, belenyugszik, helybenhagy, elfogad, engedelmeskedik

elsül

ige
 • (fegyver): eldördül, durran, pukkan, dörren, felrobban
 • (növény): kiég, elfonnyad, megrekken (tájnyelvi), elaszik (tájnyelvi)
 • (szleng): kielégül, elélvez, ejakulál (szaknyelvi), evakuál (szleng), ellövi a patront (szleng)

értekezik

ige
 • tanácskozik, tárgyal, ülésezik, gyűlésezik, konferenciázik (régies), megvitat, dévánkodik (régies)
 • fejteget, tárgyal, taglal, előad, disszertál (régies)
 • (régies): tudakozik, tudakol

göndör

melléknév
 • hullámos, bongyor (tájnyelvi), fodros, fodor, csigás, kondor, bodor, bodros, loknis, fürtös, kígyózó, gyűrűs, kibodorított, göndörített, gyapjas, bodri (tájnyelvi), kondri (tájnyelvi), kunkori (tájnyelvi), idres-bodros (tájnyelvi) Sz: kondor, mint a malac farka; kondoregyenes, mint a sínszeg

felváltva, fölváltva

határozószó
 • váltakozva, váltott sorrendben, szerre-szerre (tájnyelvi)

elévült

melléknév
 • lejárt, idejétmúlt, érvénytelen, hatálytalan
 • elavult, ósdi, maradi, ódivatú

egységesen

határozószó
 • szervezetten, összefogva, egy emberként, együtt

elmélyít

ige
 • fokoz, növel, erősít, felfokoz, felerősít, kiélez, nagyít, kiterjeszt, gyarapít, nagyobbít, kiegészít, kibővít, kitágít
 • elmérgesít, súlyosbít, tetéz
 • kimélyít, kiás, kivág

felszállít, fölszáll

ige
 • felhord, felvisz, felcipel, feljuttat
 • (járműre): felültet, felsegít

elherdál

ige
 • eltékozol, elpazarol, elveszteget, elfecsérel, elver, elszór, elprédál, elpocsékol, elkölt (régies), elkótyavetyél, szétforgácsol Sz: kidob az ablakon; kiszór az ablakon(valamivel)

csőnadrág

főnév
 • csőnaci (szleng), csőgatya (szleng)

előfordul

ige
 • megtörténik, megesik, adódik, előáll, előadódik, előadja magát, felmerül, jelentkezik, bekövetkezik
 • létezik, van, előkerül, feltűnik, mutatkozik, szerepel, található, fellelhető, felbukkan

felügyelet

főnév
 • felvigyázat, őrködés, vigyázat, őrizet, gyámság, gondnokság, ellenőrzés, kontroll, inspekció (idegen)