fejmosás szinonimái

főnév
 • hajmosás
 • (bizalmas): dorgálás, szidás, szidalom, feddés, regnálás (tájnyelvi), leckéztetés, intés, intelem, megrovás, korholás, pirongatás, szapulás, lehordás (bizalmas), letolás (bizalmas), prédikáció (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

torzsalkodik

ige
 • civódik, civakodik, marakodik, marakszik, perlekedik, pörlekedik, perel, pöröl, veszekedik, veszekszik, egyenetlenkedik, viszálykodik, vetekedik (régies), patvarkodik (régies), perpatvarkodik (régies), vihong (régies), horsolódik, zenebonáskodik (régies), ortályoskodik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi), böllenkedik (tájnyelvi), orzsonkodik (tájnyelvi)

praktikus

melléknév
 • célszerű, célravezető, célirányos, kivihető, keresztülvihető, végrehajtható, megvalósítható
 • gyakorlatias, ötletes, életrevaló, józan, ügyes
 • hasznos, előnyös, használható, megfelelő, alkalmatos, ésszerű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fejmosás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

expressz II.

főnév
 • expresszvonat, sebesvonat, gyorsvonat
 • expresszlevél

előbbi

melléknév
 • megelőző, előző, korábbi, régebbi, egykori, azelőtti, hajdani, régmúlt, régvolt, előbbeni (régies)
 • fent említett, fenti, föntebbi

elkótyavetyél

ige
 • elveszteget, eltékozol, elfecsérel, elpazarol, elpocsékol, elherdál, elprédál, elharácsol (régies)
 • (régies): elárverez, licitál

dúskál

ige
 • tobzódik, bővében van, fürdik (valamiben), bővelkedik, dúslakodik (választékos), dúskálkodik (tájnyelvi), dúsol (tájnyelvi), bugyorászik (tájnyelvi), dőzsöl Sz: tejben-vajban fürdik
 • (tájnyelvi): válogat, turkál, finnyáskodik

fasírozott

főnév
 • fasírt, vagdalt, vagdalt hús, hasé, húspogácsa (szaknyelvi), labdapecsenye (tájnyelvi)

feltartóztat, föltar

ige
 • feltart, visszatart, hátráltat, hátratart, alkalmatlankodik, akadályoz, gátol, késleltet, visszahúz, megakaszt, megállít, késtet (tájnyelvi), hátráztat (tájnyelvi), útját állja, felfog (támadást)

mozgolódik

ige
 • mocorog, fészkelődik, izeg-mozog, vackolódik (tájnyelvi), nyüszkölődik (tájnyelvi), nem találja helyét, hemzseg (régies)
 • készülődik, indul
 • (tájnyelvi): tevékenykedik, serénykedik, sürög-forog, sürgölődik, tüsténkedik
 • nyugtalankodik, elégedetlenkedik, lázong (választékos), tözög (régies), zendül (választékos), forrong, revoltál (régies)
 • szervezkedik

csencsel

ige
 • cserél, csereberél, ad-vesz, üzletel, feketézik (szleng), csaklizik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): lop, csen, elcsór (szleng), eltulajdonít, elemel, megfúj (szleng)

csacska

melléknév
 • beszédes, bőbeszédű, csacsogó, fecsegő, kereplő, nyelves, cserfes (tájnyelvi), csáfordi (tájnyelvi), fecske (tájnyelvi), fecske-locska (tájnyelvi), locska (tájnyelvi), locska-fecske (tájnyelvi), szócsiszár (tájnyelvi), szómalom (tájnyelvi)
 • bohó, butuska, csacsi, gyerekes, gyermekded, gyermeteg, oktalan, oktondi

akarat

főnév
 • akarás, törekvés, szándék, igyekezet, iparkodás
 • akaraterő
 • elhatározás, célkitűzés
 • követelés, kívánság

csónakverseny

főnév
 • evezőverseny, regatta (szaknyelvi)

fenséges

melléknév
 • magasztos, lenyűgöző, felmagasztosult, emelkedett, felemelő, fennkölt, dicső (választékos), mennyei, magasságos (régies), szárnyaló, magasröptű, monumentális, elsőrangú, elsőrendű, fejedelmi, impozáns, grandiózus (választékos), szublimis (választékos), nagyszerű, bámulatos, felséges

föveg

főnév
 • süveg, sapka, sipka (tájnyelvi), kucsma, kalpag, csákó

huzal

főnév
 • drót, fémszál, vezeték, fémvezeték, kábel, sodrony, vashuzal, drótkötél

hallatára

határozószó
 • jelenlétében, előtt, hatására
 • meghallván, értesülvén

fejvesztve

határozószó
 • fejetlenül, fejvesztetten, eszeveszetten, lélekszakadva, kapkodva, pánikszerűen, ész nélkül, árkon-bokron át, árkon-bokron keresztül, hanyatt-homlok

évelő

melléknév
 • áttelelő, perennis (idegen)

felmagasztal, fölmag

ige
 • feldicsér, dicsőít, felemel, istenít, bálványoz, glorifikál (választékos), megdicsőít
 • kiemel, előléptet, eszményít, kitüntet, magas polcra emel(idegen)

hajóállomás

főnév
 • kikötő, stég

felé

névutó
 • iránt, irányában, számára
 • táján, tájékán, környékén
 • tájt, tájban, körül

előrejön

ige
 • előjön, előlép, előbújik

félrenevel

ige
 • elkényeztet, elront, elnevel

halászcsárda

főnév
 • halvendéglő