földmunkás szinonimái

főnév
 • kubikos, kubukos (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gondoskodik

ige
 • eltart, ellát, istápol, segít, gyámolít, támogat, gondoz, gondját viseli, gondja van (valakire), provideál (idegen), ápol, ápolgat, táplál, törődik (valakivel), foglalkozik (valakivel), felkarol, pártfogol, szemmel tart
 • szorgoskodik, fáradozik, ügyel, vigyáz, tesz (valamiről), utánanéz, karbantart
 • felszerel, biztosít, előteremt, nyújt, szolgáltat

mosogató

főnév
 • mosogatódézsa (régies), dézsa (régies), vájdling (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a földmunkás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fityegő

főnév
 • függelék, mütyürke, mütyür, zsuzsu, bigyó (bizalmas), fütyölék (régies), csilleng (régies), csingilingi (bizalmas), toldalék (régies), csüllöngő (tájnyelvi), pillempáty (tájnyelvi)

fáradt

melléknév
 • kimerült, megfáradt, elcsigázott, törődött, agyonhajszolt, bágyadt, lankadt, nyúzott, pilledt, tikkadt, kialvatlan, levert, megviselt, gyenge, lerobbant (bizalmas), lestrapált (bizalmas), tropa (szleng), enervált, kidöglött (durva), kipurcant (szleng), kolladt (tájnyelvi) Sz: alig áll a lábán; kilóg a nyelve; kivan, mint a liba; lankad, mint a tökvirág; nem győzi szusszal; olyan, mint a kifacsart citrom; úgy elfáradt, mint a lőtt kutya; úgy elfáradt, hogy restell még restellni is
 • (szín): halvány, tompa, világos, fakó, bágyadt

évelő

melléknév
 • áttelelő, perennis (idegen)

előterjesztés

főnév
 • beterjesztés, javaslat, javaslattétel, indítványozás, indítvány, expozé (szaknyelvi), bejelentés, jelentés, jelentéstétel, propozíció (idegen), referátum (szaknyelvi)

fonal, fonál

főnév
 • szál, cérna
 • kapcsolat
 • porzószál (szaknyelvi), filamentum (idegen)

gömb

főnév
 • golyó, golyóbis (régies), teke, glóbusz (régies), szféra (régies)
 • galacsin, labdacs (régies)

opus

főnév
 • mű, munka, alkotás
 • kompozíció

egységesen

határozószó
 • szervezetten, összefogva, egy emberként, együtt

egész II.

határozószó
 • egészen, teljesen, igen, nagyon

babramunka

főnév
 • aprómunka, piszmogás, pepecselés, pepecs munka, bíbelődés

elé, elébe

névutó, határozószó
 • eléje, elibe (tájnyelvi), elejbe (tájnyelvi)

gyakorlótér

főnév
 • gyakorlóterep, gyakorlópálya, rohampálya, gyaktér (szleng), szöcske (szleng)

hallomás

főnév
 • értesülés, hír, kósza hír, tudomás, információ, mendemonda, pletyka, szóbeszéd

kapitális I.

főnév
 • oszlopfő
 • nagybetű
 • (régies): tőke
 • (könyvön): szegőszalag, oromszegő

ibolya

főnév
 • viola, görbeszuka (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): árvácska

földtan

főnév
 • geológia (szaknyelvi), földtudomány

filmcsillag

főnév
 • filmsztár, mozicsillag, mozisztár, sztár

gejzír

főnév
 • melegforrás, szökőforrás
 • szökőkút, ugrókút (régies)
 • (szleng): elöljáró, parancsnok, nagyfőnök (bizalmas), góré (szleng)

hullámverés

főnév
 • hullámzás, hullámtörés

furkósbot

főnév
 • furkó, fütykös, husáng, dorong, bunkó, bunkósbot, nagybot, fustély (régies), gerundium (régies, tréfás), csáfirta (tájnyelvi), lazsnak (tájnyelvi)

fegyház

főnév
 • fegyintézet, börtön, büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), toloncház (régies), dologház (régies), fogház, foghely (régies), fogda, áristom (régies), karcer (régies), zárka, cella, kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), siti (szleng), sitkó (szleng), fapados (szleng), susogó (szleng), akvárium (szleng), dutyi (bizalmas), sitt (szleng), szanatórium (szleng), internátus (szleng), csukda (szleng), kukkoló (szleng), kóter (régies)

girhes

melléknév
 • sovány, cingár, ösztövér, vékony, vézna, szikár, vékonydongájú, vékonypénzű, keszeg (bizalmas), konyhagyalázó (tréfás), csontos, csont és bőr, ványadt, geher (tájnyelvi)
 • göthös (tájnyelvi), beteges, gyenge, nyápic, nyüszüge Sz: zörögnek a csontjai

hümmög

ige
 • dünnyög, böstörög (tájnyelvi), szunnyog (tájnyelvi), ümget, hümget