gyám szinonimái

főnév
 • gondnok, gondviselő, kurátor, tutor (idegen), gyámszülő, nevelőszülő
 • gyámapa, nevelőapa
 • gyámanya, nevelőanya
 • konzol, pillér, támasz, dúc, támfa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

színészet

főnév
 • színjátszás, színművészet, játékszín (régies), színészkedés, komédiázás

áztat

ige
 • nedvesít, bemárt, átitat, átáztat, avat, öntöz, bevizez, befröcsköl, permetez, füröszt, tunkol (bizalmas)
 • (tájnyelvi): szapul, gyaláz, megszól, becsmérel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyám szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gépjármű

főnév
 • gépkocsi, jármű, autó, személyautó, kocsi, automobil (régies), tragacs (szleng), járgány (bizalmas), csotrogány (szleng)
 • teherautó, tehergépkocsi

feltekint, föltekint

ige
 • felnéz, felpillant, felemeli szemét, felemeli tekintetét, felveti tekintetét

felmagasztal, fölmag

ige
 • feldicsér, dicsőít, felemel, istenít, bálványoz, glorifikál (választékos), megdicsőít
 • kiemel, előléptet, eszményít, kitüntet, magas polcra emel(idegen)

érzelmes

melléknév
 • lobbanékony, hevülékeny, emocionális (idegen), szenvedélyes, fogékony
 • regényes, romantikus, szentimentális, lírai, megindító, megható

görnyedt

melléknév
 • hajlott, görbe, gernye (tájnyelvi), göbbedt (tájnyelvi), gubbadt (tájnyelvi)

hamarjában

határozószó
 • gyorsan, sietve, sebtiben, rövid úton, ripsz-ropsz, egykettőre, teketória nélkül (bizalmas), hanyatt-homlok, villámsebesen, hevenyében, melegében, mindjártában (tájnyelvi), hamarocskán (tájnyelvi)
 • hirtelenjében, kapásból
 • nagyjából

pálmaliliom

főnév
 • dicsőségeskáka, jukka, jutka, rostliliom

elmélyít

ige
 • fokoz, növel, erősít, felfokoz, felerősít, kiélez, nagyít, kiterjeszt, gyarapít, nagyobbít, kiegészít, kibővít, kitágít
 • elmérgesít, súlyosbít, tetéz
 • kimélyít, kiás, kivág

éljenzés

főnév
 • tetszésnyilvánítás, akklamáció (régies), üdvrivalgás, ujjongás, ováció, ünneplés, elismerés, dicsőítés, helyeslés, hurrázás, vivát, vivátozás(régies)

berámáz

ige
 • bekeretez, keretbe foglal

elpályázik

ige
 • elmegy, elindul, elvitorlázik

harap

ige
 • eszik, falatozik, bekap (valamit) (bizalmas)
 • mar, csíp
 • (hal): pedz, kap

hipp-hopp

módosítószó
 • egyszerre, váratlanul, egyszer csak, gyorsan, hirtelen

kicsinyell

ige
 • kicsinek tart
 • kevesell, kevésnek tart

javul

ige
 • jobbul, tökéletesedik, csiszolódik, pallérozódik (régies), nemesedik, okosodik, finomodik, jó útra tér
 • fellendül, fejlődik, emelkedik
 • (ember): gyógyul, lábadozik, erősödik, épül, füremedik (régies), kiüdül (tájnyelvi)
 • (seb): heged, hegesedik, forrad, varasodik
 • (időjárás): enyhül, melegszik, melegedik

gyanta

főnév
 • mézga, kolofórium (idegen), mirha, enyv (régies), macskaméz (régies), gyantár (tájnyelvi), gyantusz (tájnyelvi)
 • hegedűgyanta
 • (régies): borostyánkő

gejzír

főnév
 • melegforrás, szökőforrás
 • szökőkút, ugrókút (régies)
 • (szleng): elöljáró, parancsnok, nagyfőnök (bizalmas), góré (szleng)

hajdan, hajdanában,

határozószó
 • régen, egykor, azelőtt, réges-rég, korábban, valamikor, a múltban, valaha, anno dacumál (választékos)
 • (régies): majd, a jövőben

ízibe, íziben

határozószó
 • (tájnyelvi): azonnal, rögtön, nyomban, gyorsan, hamar, sebesen, szaporán, mindjárt, rögvest, sebtében, egykettőre, mindjárást (tájnyelvi)

gyógyszerész

főnév
 • patikus, apotekárius (régies), farmakológus (szaknyelvi), patikárius (régies)

fémjelzés

főnév
 • ponc (szaknyelvi), poncolás (szaknyelvi), próba, nemesfém-hitelesítő jel

halálbüntetés

főnév
 • kivégzés, likvidálás
 • lefejezés, nyakazás
 • akasztás

játszódik

ige
 • történik, zajlik
 • (tájnyelvi): játszik, játszadozik