örökös I. szinonimái

melléknév
 • örökkévaló, örökké tartó, állandó, örök, örök időkre szóló, maradandó, időtálló, perpetuális (idegen), permanens, szüntelen, szakadatlan, változatlan, folytonos, életfogytiglani
 • kiapadhatatlan

örökös II. szinonimái

főnév
 • várományos, utód, szukcesszor (idegen), ivadék
 • jogutód

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bank

főnév
 • pénzintézet (szaknyelvi), takarékpénztár, takarék (bizalmas)
 • hitelintézet, hitelszervezet (szaknyelvi)
 • bankház, pénzcsarnok (régies)
 • (szerencsejátékban): játékalap, pénzalap

semmittevő

melléknév, főnév
 • dologtalan, tétlen, léha, tétlenkedő, léhűtő, mihaszna, naplopó, henye, lusta, tunya, semmirekellő, ingyenélő, hétlusta, here (pejoratív)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a örökös szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

orosz

melléknév, főnév
 • ruszki (bizalmas), muszka (régies), nagyorosz
 • oroszországi

nagyágyú

főnév
 • (bizalmas): érv, bizonyíték, adu
 • (szleng): fejes, főmufti, nagykutya (bizalmas)
 • (bizalmas): szakember, profi (bizalmas), menő (bizalmas), nagymenő (bizalmas), penge (szleng)

mozgolódás

főnév
 • nyüzsgés, mozgás, kavarodás, sürgés-forgás, nyugtalanság, zűrzavar, káosz
 • fészkelődés, nyugtalankodás
 • szervezkedés, forrongás, felkelés

megszelídül

ige
 • szelíddé válik, meglágyul, megjámborodik, megjuhászodik, kezessé lesz, megkezesedik (tájnyelvi), betörik, megkanászodik (tájnyelvi)
 • lecsillapul, lecsillapodik, megenyhül, lecsendesül

önelégült

melléknév
 • öntelt, önhitt, gőgös, büszke, elbizakodott, felfuvalkodott, beképzelt, nagyképű, pöffeszkedő, nagymellű, fontoskodó, magabízó (régies)

pártfogó

főnév
 • közbenjáró, patrónus (régies), protektor (régies), támogató, mentor (régies), szószóló, védnök, mecénás, szponzor, jótevő, kegyúr (régies), gyámol (régies), tutor (idegen), támasz, jóakaró

marcona

melléknév
 • zord, zordon, rideg, mord, mogorva
 • harcias, ádáz, marciális (régies), vérszomjas, vérengző

maga2

névmás
 • ön, kegyed, kend (régies), kegyelmed (régies), kelmed (régies), magácska (bizalmas)

képvisel

ige
 • eljár, megvéd, védelmez, fellép, támogat, felkarol, megóv, megoltalmaz
 • helyettesít, pótol, beugrik
 • megtestesít, jelent, kifejez, reprezentál, megjelenít, mutat, ábrázol, feltüntet, szemléltet, jelképez

megbetegedés

főnév
 • betegség
 • fertőzés

pék

főnév
 • sütő (régies), zsemlyés (régies), pereces (régies), pistor (régies), sütőipari szakmunkás

primitív

melléknév
 • kezdetleges, fejletlen, elmaradott, civilizálatlan, barbár, vad, természeti, ősi, eredeti, kezdeti, hajdani
 • bennszülött, őslakó
 • igénytelen, hevenyészett, lapos, silány, odavetett, éretlen, kiforratlan
 • tanulatlan, iskolázatlan, kulturálatlan, műveletlen, csiszolatlan, modortalan, neveletlen, udvariatlan, bugris (bizalmas), buta, tahó

elun

ige
 • megun, ráun, beleun, belefárad, megelégel, agyára megy (bizalmas)

szemétgyűjtő

főnév
 • hulladékgyűjtő, szemétláda, szemetesláda, szemétkosár, szemétvödör, szemetesvödör, kuka, szemétgyűjtő tartály, konténer

sark

főnév
 • sarkvidék, pólus (szaknyelvi)
 • sarok, szöglet
 • csúcs, hegy, vég

örömrivalgás

főnév
 • ováció, ujjongás, örömujjongás, üdvrivalgás

optimizmus

főnév
 • derűlátás, bizakodás, reménykedés, bizalom

pálmaház

főnév
 • üvegház, télikert, növényház

ruhanemű

főnév
 • ruházat, öltözet, öltözék, cula (tájnyelvi), ruhaféle
 • fehérnemű
 • kendő, rongy
 • asztalnemű

összehajt2

ige
 • teker, göngyölít, összegöngyöl, összerétel (tájnyelvi), összegöngyölít, hajtogat, rétegez, behajt

napa

főnév
 • (régies): anyós, napamasszony (tájnyelvi), édesszüle (tájnyelvi), kedvesanya (tájnyelvi)(régies)

paragrafus

főnév
 • törvénycikk, rendelet, kaccs (régies)
 • szakasz, passzus, cikkely, bekezdés, fejezet, egység

sapkaellenző

főnév
 • napellenző, sild (bizalmas), simli (bizalmas), simléder (bizalmas)