feljebb, följebb szinonimái

határozószó
 • magasabbra, fennebb (tájnyelvi), fennebbent (tájnyelvi), fellebb (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

árjegyzék

főnév
 • árlista, katalógus, árszabás, díjszabás, díjjegyzék, tarifa, költségjegyzék, lajstrom (régies)
 • árlap, ártábla
 • (régies): számla

blöfföl

ige
 • nagyzol, dicsekszik, felvág, henceg, handabandázik
 • megtéveszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a feljebb, följebb szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fejhallgató

főnév
 • fülhallgató, hallgató, füles (bizalmas), kagyló (bizalmas)

eltakarít

ige
 • elhord, elrak, eltesz, elpakol, elrámol, elsöpör
 • (régies): eltemet, elföldel, elhantol (választékos), koporsóba helyez, örök nyugalomra helyez
 • eltüntet, eltávolít

előrejön

ige
 • előjön, előlép, előbújik

együttes II.

főnév
 • csoport, csapat, team (idegen), közösség, kör, egylet, társaság, érdekszövetség, gárda (választékos), garnitúra (bizalmas), klikk (pejoratív), klub, kollektíva, brigád
 • társulat, énekkar, zenekar, kórus, ensemble (idegen), színtársulat, tánccsoport, táncegyüttes
 • komplé (idegen), ruha-összeállítás, kosztüm

felesleges, fölösleg

melléknév
 • hiábavaló, szükségtelen, haszontalan, célszerűtlen, nélkülözhető, elhagyható, kihagyható, mellőzhető, indokolatlan, fölös, fölöznekes (tájnyelvi), meddő, hasztalan, kárba veszett, céltalan, értelmetlen, oktalan, blank (szleng) Sz: annyit ér, mint döglött lovon a patkó; Dunába víz; eső után köpönyeg; fára arany hártyát; hajpor a zsíros hajon; ötödik kerék; pajkos ifjúnak a bölcs tanácsadás; pusztába kiáltott szó; tarisznyára lakat

filozófia

főnév
 • bölcselet, bölcsészet (régies), bölcsészettan (régies), bölcselem (régies), bölcsességtan (régies)
 • ideológia
 • életfilozófia, életfelfogás, gondolkodásmód, világlátás, világnézet, világszemlélet

napbarnított

melléknév
 • napsütötte, barna, csokoládébarna, napégette, lebarnult, olajbarna, bronzszínű, lesült, bronzos, sötét, cserzett (arc), füstös képű, cigányképű

csőnadrág

főnév
 • csőnaci (szleng), csőgatya (szleng)

csillan

ige
 • felcsillan, megcsillan, felvillan, megvillan, felragyog

államfő

főnév
 • államelnök, köztársasági elnök

derékszíj

főnév
 • öv, nadrágszíj, deréköv, kardszíj, csintura (tájnyelvi)

fogó I.

melléknév
 • szorító, markoló, kapaszkodó

gazdasszony

főnév
 • háziasszony, családanya
 • kulcsárné (régies), házvezetőnő

imént

határozószó
 • ezelőtt, az előbb, éppen most, nemrég, nemrégen, újonnan (régies)

hát I.

határozószó
 • no, bizony, természetesen, persze, hogyne, elvégre

felkapaszkodik, fölk

ige
 • feljut, felmegy (lépcsőn), felkúszik, felmászik, felhág, felvergődik, felcsütörködik (régies), felcsibenkedik (tájnyelvi), felkamparodik (tájnyelvi), felgilingózik (tájnyelvi), felkápsálódik (tájnyelvi), felkepesztet (tájnyelvi), felpeszterkedik (régies)
 • felemelkedik, feldolgozza magát (bizalmas), karriert csinál

fegyház

főnév
 • fegyintézet, börtön, büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), toloncház (régies), dologház (régies), fogház, foghely (régies), fogda, áristom (régies), karcer (régies), zárka, cella, kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), siti (szleng), sitkó (szleng), fapados (szleng), susogó (szleng), akvárium (szleng), dutyi (bizalmas), sitt (szleng), szanatórium (szleng), internátus (szleng), csukda (szleng), kukkoló (szleng), kóter (régies)

fémjelzés

főnév
 • ponc (szaknyelvi), poncolás (szaknyelvi), próba, nemesfém-hitelesítő jel

harcképtelen

melléknév
 • fegyvertelen, erőtlen, eszköztelen, tehetetlen, legyőzött

felönt, fölönt

ige
 • felhígít, felereszt, vizez, meghamisít
 • (bizalmas): berúg, becsíp, becsiccsent, beszív (bizalmas), beitókál, betütükél (tájnyelvi), becsodálkozik, bekávézik (szleng), van egy kis nyomása (szleng), megittasodik, lerészegedik, felkap (régies), beszeszel (bizalmas)

elütő

melléknév
 • különböző, eltérő, kirívó, diszkordáns (választékos), másfajta, másféle, másmilyen

fertőz

ige
 • inficiál (szaknyelvi)
 • szennyez, mocskol
 • (választékos): bomlaszt, zülleszt, szétzilál, megront, mételyez (régies)

hasonul

ige
 • idomul, igazodik, beolvad, beleolvad, asszimilálódik, alkalmazkodik