globális szinonimái

melléknév
 • teljes, összefoglaló, teljes körű, átfogó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

időrend

főnév
 • kronológia, sorrend

elbizonytalanodik

ige
 • tétovázik, elkételkedik (tájnyelvi), meginog, megtántorodik, haboz, hezitál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a globális szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

függelék

főnév
 • kiegészítés, pótlás, appendix (régies), szupplementum, toldalék, járulék, ragaszték (régies), tartozék, melléklet, csatolmány
 • addenda (idegen), anhengszli (bizalmas), kóda (szaknyelvi)
 • utóirat
 • zárótétel, zárócikkely, záradék
 • dísz, függeszték, függő, fityegő, csinga (régies)
 • (régies): sallang, lengő, lengeteg, lógó

felkiált, fölkiált

ige
 • elkiáltja magát, felordít, felüvölt, felkurjant, felrivall, felsikolt, felvisít, felcsattan, feljajdul, kifakad, elbődül, kitör, rikkant, megsivall (tájnyelvi), felacsarkodik (tájnyelvi)
 • felkiabál, felszól

felé

névutó
 • iránt, irányában, számára
 • táján, tájékán, környékén
 • tájt, tájban, körül

ép

melléknév
 • csorbítatlan, hiánytalan, egész, csonkítatlan, felbontatlan, osztatlan, bántatlan, töretlen, sértetlen, hibátlan, érintetlen, intakt (szaknyelvi), integer (idegen), romlatlan, rontatlan (régies), vesztegetlen (régies)
 • egészséges, erőteljes, jó karban levő, jó állapotban levő, gyógyult
 • épkézláb, érthető, világos, hasznos, termékeny, életrevaló

gázrezsó

főnév
 • rezsó, gázfőző, gázfőzőlap, gázforraló, gázmelegítő, gázégő

hadművelet

főnév
 • hadmozdulat, harcmozdulat, hadjárat, manőver
 • beavatkozás, bevetés, operáció, akció

összehajtogat

ige
 • összegöngyölít, berétel (tájnyelvi), felrétel (tájnyelvi)

elherdál

ige
 • eltékozol, elpazarol, elveszteget, elfecsérel, elver, elszór, elprédál, elpocsékol, elkölt (régies), elkótyavetyél, szétforgácsol Sz: kidob az ablakon; kiszór az ablakon(valamivel)

elér

ige
 • terjed (valameddig), ér (valameddig)
 • eljut, elérkezik
 • odaér
 • utolér, beér, elkap, elcsíp
 • beteljesedik (valakin valami)
 • megvalósít, valóra vált, kivív, véghez visz

belebotlik

ige
 • megbotlik (valamiben), beleütközik, nekiütközik
 • (valakibe): összetalálkozik, összefut, összeakad
 • megismerkedik
 • (valamibe): ráakad, rátalál, rábukkan

elmélkedik

ige
 • gondolkodik, elgondolkozik, gondolataiba mélyed, töri a fejét, elméjében forgat (valamit), töpreng, fontolgat, mérlegel, átgondol, tűnődik, megfontol, elmélyed, rágódik, tépelődik, vizsgálódik, tanulmányoz, studíroz (bizalmas)
 • filozofál, bölcselkedik, meditál, mereng, spekulál, tanakodik

hajvágás

főnév
 • hajnyírás, nyiratkozás, birkanyírás (tréfás)

hegedül

ige
 • húzza a vonót, fűrészel (pejoratív), cincog (pejoratív), kontrál (tájnyelvi), cinigél (tájnyelvi)
 • ciripel (tücsök)

kertváros

főnév
 • parkváros, előváros

irón

főnév
 • ceruza, plajbász (bizalmas), íróvessző (régies)
 • ónrudacska, ón

golgota

főnév
 • kínszenvedés, szenvedés, kálvária

furkósbot

főnév
 • furkó, fütykös, husáng, dorong, bunkó, bunkósbot, nagybot, fustély (régies), gerundium (régies, tréfás), csáfirta (tájnyelvi), lazsnak (tájnyelvi)

gyógyszerész

főnév
 • patikus, apotekárius (régies), farmakológus (szaknyelvi), patikárius (régies)

intenzív

melléknév
 • alapos, mély, elmélyült, mélyreható, mélyenszántó, beható, tartalmas, tüzetes
 • fokozott, gyorsított, megfeszített, feszült, élénk
 • átható (illat), éles (hang), erős (fény), heves, kínzó (fájdalom)
 • belterjes (gazdálkodás)

gőz

főnév
 • kigőzölgés, pára, vízgőz, vízpára, dunszt (bizalmas)
 • gőzfürdő, gőzkamra
 • borgőz, mámor
 • lendület, erő

felönt, fölönt

ige
 • felhígít, felereszt, vizez, meghamisít
 • (bizalmas): berúg, becsíp, becsiccsent, beszív (bizalmas), beitókál, betütükél (tájnyelvi), becsodálkozik, bekávézik (szleng), van egy kis nyomása (szleng), megittasodik, lerészegedik, felkap (régies), beszeszel (bizalmas)

gyülekezet

főnév
 • gyülekezés, csoportosulás, társaság, társulás, csoport, sokaság, tömeg, menázs (régies), gyülevész (régies)
 • (protestáns): egyházközség, eklézsia, nyáj, fára (régies), hívők
 • (régies): tanácskozás, gyűlés

irha

főnév
 • bőr, bunda, prém, szőrme, felhám (szaknyelvi)