furkósbot szinonimái

főnév
 • furkó, fütykös, husáng, dorong, bunkó, bunkósbot, nagybot, fustély (régies), gerundium (régies, tréfás), csáfirta (tájnyelvi), lazsnak (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hozzászólás

főnév
 • beleszólás, közbeszólás
 • észrevétel, hozzáfűznivaló, bírálat, vélemény, megjegyzés
 • felszólalás

serdületlen

melléknév
 • éretlen, fejletlen, fiatalkorú, fiatal
 • neveletlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a furkósbot szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fogyatékos

melléknév
 • hiányos, hézagos, elégtelen, hibás, téves, pontatlan, helytelen, selejtes, ingatag (érvelés)
 • hibás, testi hibás, nyomorék, rokkant, ütődött (bizalmas), kóros, gyengeelméjű, sérült, defektes (régies), beteg, hibbant, erőtlen, visszamaradt

fejedelmi

melléknév
 • uralkodói, hercegi, kegyúri, vezéri, fővezéri, nagyúri, szuverén, monarchikus
 • fenséges, felséges, pompás, fényűző, nagyszerű, kiváló, előkelő, pazar, értékes, busás

faiskola

főnév
 • csemetekert, csemeteiskola, csemetés (bizalmas), növényiskola, nevendékház (régies), fanövelde (régies), pepinéria (idegen)

elszakadás

főnév
 • szétszakadás, kettészakadás, kettéválás, szétválás, széthasadás, elhasadás, elfeslés, szétfeslés
 • elválás, búcsúzás, elhatárolódás, elszabadulás, kiválás, különválás, kivonulás, kilépés, válás, elfordulás, elpártolás, elkülönülés, szecesszió (szaknyelvi), szeparálódás

földmunkás

főnév
 • kubikos, kubukos (tájnyelvi)

gyakorlatias

melléknév
 • operatív, praktikus, gyakorlati, hasznos, pragmatikus, célszerű, ténybeli, reális, használható, megvalósítható, keresztülvihető
 • ügyes, üzleties, épkézláb, józan, életrevaló, talpraesett

osztó II.

főnév
 • nevező, divizor (idegen)

elalél

ige
 • (választékos): elájul, eszméletét veszti, összeesik, elbágyad (tájnyelvi), összecsuklik

egyféle

melléknév
 • egyfajta, egynemű, hasonló, egyforma, azonos, ugyanolyan, azonegy (régies), homogén, uniformis
 • bizonyos, valamilyen, valamifajta, valamiféle

bányászik

ige
 • fejt, kifejt, kitermel, ás, kiás, bont, kiaknáz, váj, kiváj, jöveszt (szaknyelvi)
 • felkutat, kutakodik, keresgél, megkeres, utánajár, átkutat, kikutat

eleve

határozószó
 • eredendően, mindenekelőtt, kezdetben, ab ovo (választékos), eo ipso (régies), eleitől fogva, kezdetektől, előre, a limine (régies)

gyertyatartó

főnév
 • kandeláber, girandole (idegen)
 • menóra

hány2

névmás
 • mennyi?, hányféle?
 • mily sok
 • ahány

kaszinózik

ige
 • (bizalmas): társalog, diskurál, cseveg, beszélget
 • hazárdjátékot űz
 • kártyázik
 • rulettezik

igazol

ige
 • bizonyít, tanúsít, megerősít, megszilárdít, alátámaszt, támogat, tanúskodik, bebizonyít, beigazol, kimutat, megokol, megindokol, megmagyaráz, megvéd, oltalmaz, védelmez, tisztáz, ment
 • elismer, attesztál (régies)
 • megvizsgál, felülbírál, verifikál (idegen), dokumentál, nyugtáz, hitelesít, legitimál (szaknyelvi)

futár

főnév
 • követ, küldött, küldönc, hírvivő, fullajtár, kengyelfutó, hírész (régies), hírnök, nyargonc (régies), futnok (régies), kurír (régies), csausz (régies), galapin (régies), herold (régies)
 • futó (szaknyelvi), huszár

fogda

főnév
 • börtön, büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), fegyház, fogház, foghely (régies), áristom (régies), kóter (régies), dutyi (bizalmas), sitt (szleng), karcer (régies), zárka, cella, szanatórium (szleng), internátus (szleng), kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), siti (szleng), fapados (szleng), susogó (szleng), akvárium (szleng), csukda (szleng), kukkoló (szleng)

gól

főnév
 • találat, dugó (szleng)
 • kosár
 • (szleng): ötös, jeles osztályzat

idegcsillapító

főnév
 • nyugtató, szedatívum, lenitívum (idegen), trankvilláns (idegen), dilibogyó (bizalmas)

füzes

főnév
 • fűzfaerdő, fűzfaliget, fűzfaberek, rekettyés (tájnyelvi)

félbemaradt

melléknév
 • befejezetlen, abbamaradt, abbahagyott, félbehagyott, lezáratlan, bevégzetlen, elintézetlen, függő, csonka, hiányos, töredékes

görkorcsolya

főnév
 • kerekes korcsolya, görkori (bizalmas), göresz (bizalmas), görce (bizalmas), kori (bizalmas)

ifjúmunkás

főnév
 • ipari tanuló, inas, ifi (régies)(régies)