faiskola szinonimái

főnév
 • csemetekert, csemeteiskola, csemetés (bizalmas), növényiskola, nevendékház (régies), fanövelde (régies), pepinéria (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

muszka

melléknév, főnév
 • orosz, ruszki (bizalmas), moszkó (régies), ruszi (régies)

abszurdum

főnév
 • abszurditás, képtelenség, lehetetlenség, esztelenség, értelmetlenség, ostobaság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a faiskola szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

értesül

ige
 • megtud, tudomást szerez, tudomására jut (valami), hall, neszét veszi, értésére jut, értésére esik (választékos), hírét veszi (valaminek), megszimatol, drótot kap (szleng), fülest kap (szleng)

elkeseredés

főnév
 • szomorúság, fájdalom, bánat, lehangoltság, levertség, rosszkedv, kétségbeesés, reményvesztettség, kedvetlenség, keserűség, csüggedtség, pesszimizmus

elfajzott

melléknév
 • korcs, keverék, elfajult (régies)
 • satnya, csenevész
 • romlott, rendellenes, degenerált, abnormális, természetellenes
 • elaljasult, elvetemült, elzüllött, erkölcstelen

disszonancia

főnév
 • diszharmónia, széthangzás, kakofónia (szaknyelvi), hangzavar
 • nézeteltérés, nézetkülönbség

évelő

melléknév
 • áttelelő, perennis (idegen)

felkoncol, fölkoncol

ige
 • legyilkol, kivégez, megöl, lemészárol, leöldös, levág, kardélre hány, lekaszabol, masszakrál (régies), agyonvág, agyonszúr, felprédál (tájnyelvi), felpástol (tájnyelvi)

minő

névmás
 • milyen, micsoda
 • amilyen, aminő (régies)

citromfű

főnév
 • méhfű, mézelke, mézfű, mézgáncs (régies)

cégjegyzék

főnév
 • szaknévsor, szakmai regiszter, nyilvántartás

ábécéskönyv

főnév
 • ábécé, olvasókönyv, alfabétum (régies)

csendőr

főnév
 • fogdmeg (bizalmas), zsandár, pandúr, poroszló (régies), porkoláb (régies), pacsirta (régies)

félreismer

ige
 • aláértékel, lebecsül, alábecsül
 • túlértékel

fogyatékos

melléknév
 • hiányos, hézagos, elégtelen, hibás, téves, pontatlan, helytelen, selejtes, ingatag (érvelés)
 • hibás, testi hibás, nyomorék, rokkant, ütődött (bizalmas), kóros, gyengeelméjű, sérült, defektes (régies), beteg, hibbant, erőtlen, visszamaradt

homokóra

főnév
 • fövenyóra (régies)

háborús

melléknév
 • hadviselő, harci, hadi, katonai
 • zavaros, nyugtalan, feszült

fájdít

ige
 • fájlal, fájást érez, sajdít, fájít (tájnyelvi), sajdol (tájnyelvi), sajnál (tájnyelvi), bán
 • panaszkodik, panaszol

erősít

ige
 • erősbít (választékos), edz, acéloz, izmosít, roborál (szaknyelvi)
 • kövérít
 • alátámaszt, aládúcol, megszilárdít, fortifikál (régies), rekeszt (régies), póckol (tájnyelvi)
 • (iramot): növel, fokoz, rákapcsol, gyorsít
 • (kapcsolatot): szorosabbra fűz, ápol, fejleszt, elmélyít, megszilárdít(valakivel)
 • (valamit valahova): hozzáerősít, rögzít, kapcsol, csatol, illeszt, fűz, fixál
 • állít, bizonygat, tanúsít, támogat, nyomatékosít, affirmál (szaknyelvi), dóciál (tájnyelvi)

felejt

ige
 • feled (választékos), megfeledkezik (valamiről, valakiről), nem tartja észben, nem jut eszébe, kimegy az eszéből(választékos)
 • otthagy, hagy, elhagy

gyöngyvirág

főnév
 • májusi gyöngyvirág, májusivirág, kakukkvirág, szelence (tájnyelvi), szentgyörgye, Szent György-virág, Salamon pecsétje, borsoska, csörgővirág
 • (megszólításként is): kedves, szerető, gyöngy

fattyú

főnév
 • törvénytelen gyerek, szerelemgyerek, kakukktojás, kakukkfióka, basztard (idegen), orozva kelt (régies), zabigyerek, korcs (durva), ebfaj (durva), bitang, kölyök (régies), vörönty (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): fiúgyermek, gyermek
 • siheder, suhanc, legény
 • (jelzőként): hamis, megveszett (kutya)

ellenszolgáltatás

főnév
 • viszonzás, fizetség, ellenérték, térítés, fizetés, bér, illetmény, járandóság, honorárium, juttatás, kárpótlás, kompenzáció

felhajtás, fölhajtás

főnév
 • lárma, hűhó, cécó (bizalmas), feltűnés, zaj, fontoskodás, buzgólkodás, izgalom, sürgés-forgás, sürgölődés, nyüzsgés, felbolydulás, nyugtalanság, zűrzavar, kavarodás, kapkodás, cirkusz, hecc, hajcihő, kravál (bizalmas)

gyűszű

főnév
 • dedzsetár (tájnyelvi)