finnyás szinonimái

melléknév
 • finnyáskodó, kényes, kényeskedő, válogatós, bélebűzhödt (tájnyelvi), pipónyás (tájnyelvi), nyaska (tájnyelvi)
 • háklis (bizalmas), szőröző (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bürök

főnév
 • bolondpetrezselyem, mérgespetrezselyem

hazaad

ige
 • (fizetést): hazavisz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a finnyás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

feltartóztat, föltar

ige
 • feltart, visszatart, hátráltat, hátratart, alkalmatlankodik, akadályoz, gátol, késleltet, visszahúz, megakaszt, megállít, késtet (tájnyelvi), hátráztat (tájnyelvi), útját állja, felfog (támadást)

esküdtbíróság

főnév
 • esküdtszék, zsűri (régies)

érdem

főnév
 • becs, érték, meritum (régies), virtus, erény, kiválóság, kitűnőség, jelentőség
 • lényeg, veleje

elköltözik

ige
 • elköltözködik, áttelepül, elhurcolkodik, elhordozkodik (tájnyelvi), elháromlik (régies), szállást vált (régies)
 • meghal, elhalálozik, eltávozik, elhuny, kiadja a lelkét, elszenderül, elmegy, elköltözik az élők sorából, jobblétre szenderül, elpihen, bekrepál (szleng), kinyúlik (szleng), felfordul (durva), elpatkol (durva), megdöglik (durva), kinyuvad (durva)

férfifodrász

főnév
 • borbély, figaró (régies), hasvakaró (pejoratív), koszkaparó (tréfás)

fütykös

főnév
 • bot, bunkó, bunkósbot, dorong, husáng, furkó, vessző, virgács, celőke (tájnyelvi), csigar (tájnyelvi)
 • (szleng): hímvessző, fasz (durva), farok (bizalmas), fütyi (bizalmas), kuki (bizalmas), pöcs (durva), szerszám, csök (tájnyelvi)

nyugszik

ige
 • pihen, fekszik, hever, alszik, szunnyad, rostokol (választékos), letelepszik, lazít
 • delel, sziesztázik
 • örök álmát alussza (választékos), porlad (választékos)
 • lemegy, leszáll, leáldoz
 • alapszik (valamin), alapul, támaszkodik, gyökerezik, keletkezik, épül

drótkerítés

főnév
 • sodronykerítés, drótfonatkerítés, dróthálókerítés

disszertáció

főnév
 • értekezés, tanulmány, doktori értekezés, dolgozat

átalakít

ige
 • átformál, átdolgoz, átír, átváltoztat, adaptál, megváltoztat, transzformál, módosít, átgyúr, helyesbít, kiigazít, megújít, megreformál, modifikál (szaknyelvi), megmásít, revideál, átjavít, kijavít, újjáalakít, adjusztál (szaknyelvi), travesztál (szaknyelvi), átigazít, átvarázsol
 • hamisít, megront
 • átszervez

egyenlősdi

főnév
 • egalitarizmus (idegen)

gémberedik

ige
 • megmerevedik, zsibbad, fagy, giberedik (régies), göbörödik (régies), gámborodik (tájnyelvi)

gyújtóbomba

főnév
 • gyújtólövedék, napalmbomba, napalm (bizalmas)

jóakarat

főnév
 • igyekezet, jó szándék, törekvés, készség, hajlandóság, buzgalom, lelkesedés, iparkodás, érdeklődés
 • segítőkészség, jóindulat, jólelkűség, szívélyesség, kegyesség, emberség, nemesszívűség, kedvesség
 • pártfogás, irgalom, részvét, benevolentia (régies)

hóka I.

melléknév
 • (ló, szarvasmarha): csillagos, fehér foltos, holdas
 • sápadt, halvány, halovány, fakó, beteges

fitogtat

ige
 • büszkélkedik, dicsekszik, kérkedik, hivalkodik, henceg, hetykélkedik, parádézik, felvág, tüntet (valamivel), tetszeskedik (régies), mutogat, csillogtat (választékos), fitogat (tájnyelvi), fitít (tájnyelvi)

felszáll, fölszáll

ige
 • felemelkedik, felrepül, felröppen, felreppen, felrebben, felszárnyal, szárnyra kap, magasba száll, elbendül (tájnyelvi)
 • fellebben, szétoszlik (köd), magasba emelkedik, felhág (tájnyelvi), felverődik (harmat) (tájnyelvi)
 • (járműre): fellép, felül, felugrik, beszáll, beül, felkapaszkodik, felkászálódik

főúr

főnév
 • főnemes, nemes, országnagy (régies), nagyúr (régies), arisztokrata, mágnás, kiskirály
 • (bizalmas): fizetőpincér, főpincér, fizető (bizalmas)

hiszekegy

főnév
 • (szaknyelvi): krédó, hitvallás, apostoli hitvallás, hitvallomás (választékos)

fogolytábor

főnév
 • rabtábor, munkatábor, láger
 • hadifogolytábor

étkes

melléknév
 • (tájnyelvi): falánk, nagyehető (tájnyelvi), nagyevő, nagyétkű, beles (bizalmas), torkos, jó étvágyú (tájnyelvi), kajtár (tájnyelvi), bélpoklos

futó I.

melléknév
 • szaladó, rohanó, suhanó
 • (növény): kúszó, terjeszkedő, szétágazó
 • eltűnő, elmúló, múló, tünékeny, illékony, röpke, futólagos, felületes
 • folyó, folyamatos
 • hátráló, menekülő, elinaló
 • sebes, gyors

hódolat

főnév
 • tisztelet, imádat, alázat, bálványozás, rajongás, csodálat, reverencia (idegen), adoráció (idegen)
 • engedelmesség, meghunyászkodás, megalázkodás, szolgálat, talpnyalás (pejoratív)