határidő szinonimái

főnév
 • határnap, terminus, lejárat, határpont

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

államvagyon

főnév
 • közvagyon, államkincstár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a határidő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hallatára

határozószó
 • jelenlétében, előtt, hatására
 • meghallván, értesülvén

fülészet

főnév
 • fülgyógyászat, otológia (idegen, szaknyelvi), orr-, fül- és gégeklinika

földalatti I.

melléknév
 • (mozgalom): ellenálló, titkos, illegális

félkarú

melléknév
 • egykarú, félkezű

harapás

főnév
 • falás, falat, falatka, darab, darabka, katona (bizalmas), harapat (tájnyelvi)
 • marás, csípés
 • kapás

hóka I.

melléknév
 • (ló, szarvasmarha): csillagos, fehér foltos, holdas
 • sápadt, halvány, halovány, fakó, beteges

pöcegödör

főnév
 • emésztőgödör, trágyagödör, szennyvízgödör, szemétgödör
 • (szleng): hitvány ember

érintkezik

ige
 • összeér, összefügg, kapcsolódik, határos, szomszédos
 • összejár (valakivel), barátkozik (valakivel), összejön (valakivel), forgolódik (vkik között), találkozik
 • (nemileg): közösül, párosodik, koitál (idegen)

emlő

főnév
 • mell, kebel (választékos), cici (bizalmas), didi (bizalmas), didkó (szleng), csecs, csöcs, tőgy (durva)

buksi II.

főnév
 • (bizalmas): fej, fejecske, kobak

étkészlet

főnév
 • szerviz

hozat

ige
 • rendel, kéret, szállíttat
 • vásároltat

innen-onnan

határozószó
 • (tájnyelvi): körülbelül, tél-túl (tájnyelvi), imígy-amúgy, majdnem
 • nagyjából, hozzávetőleg, megközelítőleg, jóformán
 • (tájnyelvi): nemsokára, rövidesen, maholnap, hamarosan

kódex

főnév
 • törvénykönyv, szabályzat, szabálygyűjtemény, kánon (régies)

kereken

határozószó
 • nyíltan, magyarán, áperte (régies), őszintén, nyersen, határozottan, kerek perec, egyenesen, kifejezetten, becsületesen, kendőzetlenül, világosan, tisztán, direkt, apodiktikusan (idegen), bátran, kategorikusan (idegen), feketén-fehéren, félreérthetetlenül, szókimondóan

határozottság

főnév
 • szilárdság, erély, elszántság, eltökéltség, rendíthetetlenség, rezolúció (régies)(bizalmas)

haladó

melléknév
 • felvilágosult, progresszív (idegen), élenjáró, korszerű, modern, mai, előremutató, reformpárti
 • jövő-menő, járkáló, előremozgó

híd

főnév
 • átjáró, felüljáró, összeköttetés, palló, völgyhíd, viadukt, bürü (tájnyelvi)
 • (hajón): állás, dobogó, emelvény
 • (szaknyelvi): fogpótlás, protézis (szaknyelvi)

kén

főnév
 • kénkő (régies), sulfur (szaknyelvi), büdöskő (tájnyelvi)

házasságtörés

főnév
 • hűtlenség, félrelépés, csalás, kicsapongás, paráználkodás, bujálkodás, házasságrontás (régies), nősparáznaság (régies), adulterium (régies)

galóca

főnév
 • amanita (szaknyelvi), keserűgomba (régies)

hit

főnév
 • vélekedés, hiedelem, bizalom, hiszem (választékos), fides (idegen), meggyőződés, bizonyosság
 • vallás
 • eskü, esküvés, becsületszó, becsszó (bizalmas)
 • esküvő (régies)
 • (tájnyelvi): szavahihetőség, hitel

képződmény

főnév
 • alakulat, képlet, formáció (szaknyelvi), alakzat, képződés