előretör szinonimái

ige
 • előrehalad, előremegy, előrenyomul, élre vág, tolakodik, kiugrik, kipattan, feldolgozza magát (bizalmas)
 • tért hódít, fejlődik, tökéletesedik, kiművelődik, nagyobbodik, terjed

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

látókör

főnév
 • horizont, látóhatár, szemhatár
 • érdeklődési kör

mindenekfölött

határozószó
 • mindenekelőtt, leginkább, legelőbb, legelőször, főleg, főképp, elsősorban
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előretör szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elkótyavetyél

ige
 • elveszteget, eltékozol, elfecsérel, elpazarol, elpocsékol, elherdál, elprédál, elharácsol (régies)
 • (régies): elárverez, licitál

domborodik

ige
 • dagad, kidagad, duzzad, dudorodik, gömbölyödik, kigömbölyödik, csomósodik, bütykösödik, feldagad, dalmahodik (tájnyelvi)
 • kiemelkedik, domborul

despota

főnév
 • zsarnok, kényúr, önkényúr, kiskirály, tirannus (régies), diktátor, autokrata, elnyomó, egyeduralkodó

ige
 • idegesít, ingerel, dühít, bosszant, mérgesít, bőszít, hergel, heccel (bizalmas), macerál (bizalmas), szekál (bizalmas), frocliz (bizalmas), cukkol, basztat (durva)
 • bírál, kritizál, csúfol, éget (szleng), leszól, szapul, pocskondiáz

elolvad

ige
 • felolvad, felenged, kienged, olvadozik, cseppfolyósodik, elillan (szaknyelvi), elpárolog
 • feloldódik, szétolvad, (hó) eltakarodik, megsemmisül, elenyészik, elmúlik, szertefoszlik, elfogy (bizalmas), elévül (tájnyelvi), kevesbedik, megcsappan, elapad, kifúj (szleng)
 • (bizalmas): elérzékenyül, elérzékenyedik

érdem

főnév
 • becs, érték, meritum (régies), virtus, erény, kiválóság, kitűnőség, jelentőség
 • lényeg, veleje

megillet

ige
 • illet, jár (valakinek), kijár, jogosult, dukál (bizalmas)
 • (régies): megérint, hozzáér, hozzányúl, megtapint, megfog

betegség

főnév
 • baj, kór, nyavalya, bántalom, gyengélkedés, rosszullét, bágyadtság (régies), fertőzés, infekció (szaknyelvi), ragály, métely (tájnyelvi), elváltozás, vész, járvány, veszedelem (régies)

beolvad

ige
 • egyesül, eggyé válik, asszimilálódik, hasonul, elvegyül, belesimul, elkeveredik, idomul, fuzionál

bizonyosság

főnév
 • meggyőződés, bizonyság (régies)

értelmez

ige
 • interpretál, magyaráz, megmagyaráz, megértet, kommentál, megvilágít, kifejt, tolmácsol, (Bibliát) exegetál (szaknyelvi), vesz (valaminek), felfog (valaminek)
 • meghatároz, definiál, leír

fejmosás

főnév
 • hajmosás
 • (bizalmas): dorgálás, szidás, szidalom, feddés, regnálás (tájnyelvi), leckéztetés, intés, intelem, megrovás, korholás, pirongatás, szapulás, lehordás (bizalmas), letolás (bizalmas), prédikáció (bizalmas)

hajókirándulás

főnév
 • vízitúra, vízi séta, hajókázás, hajóutazás, hajóút

földalatti I.

melléknév
 • (mozgalom): ellenálló, titkos, illegális

előszó

főnév
 • bevezető, bevezetés, bemutatás, ajánlás, beköszöntő, preambulum (szaknyelvi), introdukció (szaknyelvi), előhang, prológus, exordium (régies), prefáció (régies), előbeszéd (régies), előjáték, elöljáró beszéd (régies), elővezetés (régies), előversengés (régies)

elkedvetlenít

ige
 • elszomorít, elkeserít, lehangol, letör, kedvét szegi, elcsüggeszt, lelankaszt, lelohaszt, elszontyolít, lekókaszt, lelomboz (szleng), lehervaszt (bizalmas), elbátortalanít, deprimál (szaknyelvi), lehűt, lesújt, lever, nyomaszt

elzárkózik

ige
 • bezárkózik
 • elvonul, visszavonul, félrevonul, magába zárkózik, állig begombolkozik, begubódzik, beburkolódzik (választékos), elkülönözi magát (régies), távol marad, távol tartja magát, elrekeszkedik (tájnyelvi)
 • (valamitől, valami elől): elutasít, visszautasít

fonoda

főnév
 • fonó, fonalgyár, fonóműhely

elsőrendű

melléknév
 • elsőrangú, kiváló, jeles, első osztályú, kitűnő, osztályon felüli, remek, pompás, remekbe készült, klasszikus, mintaszerű, példaszerű, tökéletes, utolérhetetlen, páratlan, kifogástalan, csodálatos, bámulatos, kimagasló, válogatott, kiemelkedő, briliáns, pazar, példás, fantasztikus, tüneményes, mesés, mesébe illő, minden képzeletet felülmúló, híres-neves, felséges, fenséges, egyedülálló, példátlan, extra, príma, eminens

dráma

főnév
 • színjáték, színdarab, színmű, tragédia, szomorújáték (régies)
 • drámairodalom
 • (szleng): felhajtás, ügy

engedelmes

melléknév
 • szófogadó, készséges, szolgálatkész, engedékeny, könnyen kezelhető, kezes, jámbor, fejhajtó (tájnyelvi), alkalmazkodó, simulékony, nevelhető, irányítható, hajlékony, kormányozható, vezethető, fegyelmezhető, befolyásolható
 • alázatos, megalázkodó, hódoló, behódoló, szelídített
 • fegyelmezett, kötelességtudó Sz: olyan, mint a kezes bárány

fotóz

ige
 • fényképez, filmez, fotografál