fennakadás szinonimái

főnév
 • elakadás, megakadás, felakadás
 • zökkenő, zökkenés, nehézség, buktató, zavar, szünet
 • meglepődés, megütközés, megbotránkozás, kifogás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lanka

főnév
 • lejtő, domboldal, hegyoldal, ereszkedő, bigecs (régies), lonka (régies)

csörlő

főnév
 • felvonó, emelő, felhúzó szerkezet, kocsiemelő, csavaros emelő, emelődob, emelőcsavar, csigasor, motolla, gugora, vitla (szaknyelvi)
 • cséve, orsó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fennakadás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felmagasztal, fölmag

ige
 • feldicsér, dicsőít, felemel, istenít, bálványoz, glorifikál (választékos), megdicsőít
 • kiemel, előléptet, eszményít, kitüntet, magas polcra emel(idegen)

érdemrend

főnév
 • érdemérem, érem, rendjel, kitüntetés, ordó (régies), plecsni (pejoratív)

elzárkózik

ige
 • bezárkózik
 • elvonul, visszavonul, félrevonul, magába zárkózik, állig begombolkozik, begubódzik, beburkolódzik (választékos), elkülönözi magát (régies), távol marad, távol tartja magát, elrekeszkedik (tájnyelvi)
 • (valamitől, valami elől): elutasít, visszautasít

elfúj

ige
 • elröpít, elsodor, elvisz, elfú (régies), (szél) felkap
 • elolt
 • elmond, elszaval, elhadar, eldarál
 • elénekel, eljátszik

felszökik, fölszökik

ige
 • felugrik, felszökken, felpattan
 • feltör, előtör, felbuzog, kilövell, kibugyog, magasra csap, egekig csap
 • (láz): felmegy, felemelkedik, felszalad, magasra szökik, magasra ugrik

főúr

főnév
 • főnemes, nemes, országnagy (régies), nagyúr (régies), arisztokrata, mágnás, kiskirály
 • (bizalmas): fizetőpincér, főpincér, fizető (bizalmas)

nyáj

főnév
 • juhfalka
 • állatcsoport, csorda, falka
 • gyülekezet, hitközség, egyházközség, hívő sereg
 • embercsoport, csapat, sokaság, nép

díszkiadás

főnév
 • luxuskiadás, díszpéldány

Déli-sark

főnév
 • déli pólus, Antarktisz

arcápolás

melléknév
 • szépségápolás, kozmetika

dundi

melléknév
 • duci (bizalmas), kövér, kövérkés, pufók, dagadt, dagi, hájas, gömbölyded, tömzsi, köpcös, elhízott, tokás, pocakos, potrohos, duckó (tájnyelvi), dudori (tájnyelvi), molett, teltkarcsú, töltött galamb, telt, párnás, korpulens (idegen)

függeszkedik

ige
 • akaszkodik, kapaszkodik, lóg, csimpaszkodik, csipeszkedik (tájnyelvi), csimpajkózik (régies), csingalózik (tájnyelvi), csingaszkodik (tájnyelvi), lógaszkodik (régies), kinkargózik (tájnyelvi)

gyám

főnév
 • gondnok, gondviselő, kurátor, tutor (idegen), gyámszülő, nevelőszülő
 • gyámapa, nevelőapa
 • gyámanya, nevelőanya
 • konzol, pillér, támasz, dúc, támfa

izmosodik

ige
 • erősödik, acélosodik, izmosul, köpcösödik (régies)
 • (kapcsolat): elmélyül, megszilárdul
 • erősödik, fejlődik, gazdagodik, gazdagszik

híd

főnév
 • átjáró, felüljáró, összeköttetés, palló, völgyhíd, viadukt, bürü (tájnyelvi)
 • (hajón): állás, dobogó, emelvény
 • (szaknyelvi): fogpótlás, protézis (szaknyelvi)

fennsík

főnév
 • magasföld, plató (szaknyelvi), felföld, fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)

felkent, fölkent

melléknév
 • felszentelt, felavatott

folklór

főnév
 • néphagyomány, népköltészet
 • folklorisztika (idegen), néprajz

helyütt

határozószó
 • helyen

feszül

ige
 • húzódik, megmerevül, duzzad (vitorla)
 • rásimul (valamire)
 • (valaminek): dől, támaszkodik
 • nekifog, nekilát, nekigyürkőzik

erősködik

ige
 • bizonykodik, bizonygat, fogadkozik, kardoskodik, köti magát (valamihez)
 • (régies): fáradozik, erőlködik
 • huzakodik

forraszt

ige
 • cinez, rögzít, összeköt, összeölt (régies)

hiába

határozószó
 • fölöslegesen, szükségtelenül, mindhiába, ok nélkül, indokolatlanul, habókra (szleng), linkre (szleng), lejmre (szleng), kalandjában (tájnyelvi)
 • sikertelenül, hatástalanul, hasztalan, eredménytelenül, foganatlanul (választékos), céltalanul, kárára (tájnyelvi)
 • reménytelenül
 • olcsón, ingyen, potyára (bizalmas), semmiért, potomba (tájnyelvi)