felkap, fölkap szinonimái

ige
 • fölemel, felcsíp, felragad, felfog, felnyalábol, felszed, összeszed, összemarkol
 • felhúz, magára vesz, magára húz, magára ránt, felvesz
 • divatba hoz, keletbe hoz (régies)
 • felszáll, felugrik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szövőszék

főnév
 • esztováta (tájnyelvi), osztováta (tájnyelvi)

bevetődik

ige
 • betéved, betoppan, beállít, bebotlik, beesik, beugrik, betévelyedik, ott terem, belődörödik (tájnyelvi), betalálkozik (tájnyelvi), beténfereg (tájnyelvi), bevetemedik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felkap, fölkap szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fejlődés

főnév
 • kibomlás, kialakulás, kibontakozás, növekedés, gyarapodás, kifejlés
 • előrehaladás, haladás, előrejutás, előrelépés, előmenetel, evolúció (szaknyelvi), progresszió, fellendülés
 • csiszolódás, tökéletesedés, javulás(szaknyelvi)

eltart

ige
 • tart, gondoz, gondoskodik (valakiről), gondot visel (valakire), gondját viseli (valakinek), fenntart, ellát, élelmez, eltáplál (régies), elruház (tájnyelvi), kitart (pejoratív)
 • kitart, elegendő, kifut, elszolgál (tájnyelvi)
 • (esemény): tart (valameddig), folyik (valameddig), elhúzódik, beletelik (vmennyi időbe), belenyúlik (valamibe)

előreszalad

ige
 • előrefut, előrerohan, előreszáguld, előresiet
 • elhamarkodik (valamit)

éh II.

főnév
 • éhség, éhkopp

felez

ige
 • kettéoszt, kettévág, félbevág, kettészel
 • megoszt, risztel (bizalmas), mutyizik (tájnyelvi)
 • felére csökkent

fintor

főnév
 • grimasz, pofa, arcfintorítás, fintorgás, arctorzítás, maskaraarc (tájnyelvi)

napi

melléknév
 • mai, mostani, jelen
 • aktuális, napirenden lévő, ez idő szerinti, folyamatban levő
 • naponkénti, egynapi, szokásos, mindennapi, rutin, napról napra történő, diurnális (szaknyelvi)

csörög

ige
 • szól, zörög, berreg, csörömpöl, zakatol, csönget, csikorog
 • csobog, csörgedez
 • kelepel, cserreg-berreg (tájnyelvi), csörög-börög (tájnyelvi), barcag (tájnyelvi)
 • (bizalmas): telefonál, telcsizik (bizalmas)
 • (szleng): táncol, lötyög (bizalmas), pörög, ráz (szleng), riszál (szleng), zötyög (szleng)

csinált

melléknév
 • hamis, mesterséges, művi, mű, ál, fals
 • mesterkélt, erőszakolt, erőltetett, keresett, kényszeredett, színlelt, tettetett, koholt, őszintétlen, megjátszott

államosítás

főnév
 • állami tulajdonba vétel, kisajátítás, nacionalizálás (régies), társadalmasítás

dermed

ige
 • merevedik, mered, megmered, fagy, keményedik, kocsonyásodik, gebbed (régies)

fogpiszkáló

főnév
 • fogvájó, fogfa (tájnyelvi)

gázóra

főnév
 • gázmérő, gázfogyasztásmérő

imperialista

melléknév
 • gyarmatosító, hódító, leigázó

határállomás

főnév
 • határátkelő, átkelő, határváros, határátlépő hely

felken, fölken

ige
 • odaken, ráken
 • felszentel, felavat

fegyverszünet

főnév
 • tűzszünet, fegyvernyugvás, tűzcsend (régies), fegyverállás (régies), hadszünet (régies), treuga dei (régies)
 • béke, békesség, nyugalom

fenn

határozószó
 • fent, felül, magasan, fennen (régies), magasban, odafent
 • előbb, előzőleg, korábban
 • ébren, felébredve, fölkelve
 • gyógyultan
 • (régies): hangosan, harsányan, fennhangon

harisnya

főnév
 • harisnyanadrág, strimfli (régies), lábravaló (tájnyelvi), juhláb (tájnyelvi), cófli (tájnyelvi), börhe (tájnyelvi)
 • zokni
 • kapca (régies)

felperes, fölperes

főnév
 • panaszos, panasztevő, vádló, feljelentő, vádas (régies), idéztető (régies), aktor (régies)

elválaszt

ige
 • szétválaszt, különválaszt, elkülönít, elkülönöz (régies), kettéválaszt, szeparál, leválaszt, levág, elrekeszt, elszakít, elszakaszt (tájnyelvi), lekapcsol (bizalmas), elzár, elvág, elszigetel, elhatárol, megkülönböztet, izolál, diszjungál (szaknyelvi)
 • (szót) megszakít

festészet

főnév
 • festés, festőművészet (választékos), piktúra (régies)

hasznosít

ige
 • felhasznál, gyümölcsöztet, értékesít (választékos), kamatoztat, kihasznál, kiaknáz, hasznát látja (valaminek), hasznát veszi (valaminek), hasznára fordít, fruktifikál (régies), tőkét kovácsol (valamiből)