csörög szinonimái

ige
 • szól, zörög, berreg, csörömpöl, zakatol, csönget, csikorog
 • csobog, csörgedez
 • kelepel, cserreg-berreg (tájnyelvi), csörög-börög (tájnyelvi), barcag (tájnyelvi)
 • (bizalmas): telefonál, telcsizik (bizalmas)
 • (szleng): táncol, lötyög (bizalmas), pörög, ráz (szleng), riszál (szleng), zötyög (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsugorgat

ige
 • gyűjt, félretesz, takarékoskodik, garasoskodik, kuporgat, spórol (bizalmas), őrizget, rejteget
 • fukarkodik, fösvénykedik

ismertetőjel

főnév
 • ismertetőjegy, megkülönböztető jegy, sajátosság, jelleg, jellegzetesség, specialitás, karakterisztikum (idegen), anyajegy, stigma
 • embléma, logo
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csörög szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csempész2

főnév
 • feketéző (szleng), zugárus, dugárus, orgazda, zugkereskedő, síber (bizalmas), félkézkalmár (régies)

bitumen

főnév
 • szurok, aszfalt, aszfaltkőzet

betegeskedik

ige
 • gyöngélkedik, nyavalyog, szenved, nyavalyáskodik, kínlódik, sínylődik, kornyadozik, gunnyaszt, bágyadozik (tájnyelvi), bajlódik (tájnyelvi), döglődik (durva), göthösködik (tájnyelvi), nyomja az ágyat, rossz bőrben van, rossz színben van Sz: benne van a fene, mint az őszi malacban; gyenge lábon áll az egészsége

babérkoszorú

főnév
 • babér, borostyánkoszorú (régies)
 • elismerés, dicsőség, diadalkoszorú

csiszolópor

főnév
 • gyémántpor

drót

főnév
 • huzal, fémszál, vasfonal (régies), sodrony, drótkötél, kábel, sodronykötél
 • (szleng): füles (szleng), tipp (bizalmas), hír, információ, értesülés, értesítés

kúszik

ige
 • mászik, csúszik, csúszik-mászik, kapaszkodik, siklik, araszol
 • (növény): fut

alkalmilag

határozószó
 • alkalomadtán, ritkán, véletlenül, időnként, átmenetileg, esetenként, esetlegesen, egyszer-egyszer, hébe-hóba, néha, néhanapján, kivételesen

alábbhagy

ige
 • mérséklődik, csökken
 • apad, csitul, csillapodik, csillapul, csendesedik, lelohad, lanyhul, enyhül, kisebbedik, lecsihad (tájnyelvi), alábbszáll, (fájdalom) szűnik, megjuhádzik (tájnyelvi)

ampulla

főnév
 • fiola, üvegcse

edz

ige
 • erősít, megkeményít, szilárdít
 • (választékos): acéloz, megacéloz
 • acéloz, hőkezel, nádol (régies)
 • tréningezik, tréningel, treníroz, előkészül, gyakorol, gyakorlatozik, begyakorol
 • gyakorlatoztat, begyakoroltat, betanít, iskoláz, előkészít, fölkészít, szoktat, ránevel, dresszíroz, idomít

életszükséglet

főnév
 • létszükséglet, létföltétel, létkérdés

felszeg, fölszeg

ige
 • (kenyeret): megszeg, megkezd, belevág, felvág
 • (ruhát): felvarr, felhajt, beszeg, eldolgoz

érintetlen

melléknév
 • sértetlen, intakt (szaknyelvi), illetetlen (régies), felbontatlan, megbontatlan, töretlen, csorbítatlan, teljes, egész, osztatlan, hiánytalan, ép
 • (választékos): romlatlan, ártatlan, szeplőtelen, makulátlan, szűz, tiszta, szűztiszta

csővezeték

főnév
 • cső, csatorna, gyűjtőcsatorna, vezeték, ejtőcső, drén, vízvezeték, közművezeték, védőcső, csőrendszer, tömlő

csavaros

melléknév
 • tekervényes, tekergős, kanyargó, kanyargós, csigavonalú, kagylódad (régies), kacskaringós, facsaratos (tájnyelvi)
 • furfangos, fortélyos, ravasz, körmönfont, csalafinta, nyakatekert, agyafúrt, fondorlatos, cseles, facsintos (tájnyelvi)

díszítés

főnév
 • ékesítés, ékítés, cifrázás
 • díszítmény, díszítőelem, dísz, ék, ékítmény, ékesség, sallang, cicoma, cafrang, ciráda, dekoráció, ornamens (szaknyelvi), ornamentum (szaknyelvi), staffázs (régies), (zenében) fioritura (szaknyelvi), (zenében) koloratúra (szaknyelvi)

építkezik

ige
 • (házat) épít, építtet
 • (valamiből): tanul, okul, töltekezik

darabont

főnév
 • őr, hajdú

bodobács

főnév
 • fényköltő, mezei poloska, suszterbogár (tájnyelvi)

domínium

főnév
 • földbirtok, birtok, uradalom, jószág, latifundium (szaknyelvi)
 • (régies): tartomány, provincia, társország, gyarmat (régies)

erény

főnév
 • erkölcs, rény (régies), erkölcsösség, virtus, érték, érdem, jóság, jámborság, becsületesség, feddhetetlenség, tisztesség, romlatlanság, ártatlanság