imperialista szinonimái

melléknév
 • gyarmatosító, hódító, leigázó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mániákus

melléknév
 • megszállott, elvakult, vakbuzgó, vakhitű (régies), elvakított, fanatikus, őrült
 • hóbortos, bogaras, mániás, rigolyás, szeszélyes, különc, dilis, dilinós (bizalmas), háklis (bizalmas), raplis (bizalmas), hangyás (szleng), habókos (tájnyelvi), hóborkás (tájnyelvi)

tikkadt

melléknév
 • bágyadt, pilledt (tájnyelvi), lankadt, ernyedt, csüggedt, fáradt, törődött
 • kitikkadt, szomjas, szomjú (választékos), elepedt
 • (növény): kókadt, fonnyadt, lekonyult, száradt, töpörödött, száraz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a imperialista szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

húz

ige
 • von, vontat
 • vonszol, ráncigál, rángat
 • harangoz, kongat (tájnyelvi)
 • vonz
 • vonzódik, hajlik
 • felvesz, magára vesz
 • eltávolít, kiránt, kihúz
 • kihagy, töröl
 • kifeszít, feszít, kinyújt
 • billent, dönt
 • (falat): épít, készít, emel
 • (szleng): bosszant, ingerel, ugrat, heccel, frocliz (bizalmas), csipked (szleng)
 • nyújt, halogat, elodáz
 • játszik, hegedül
 • iszik, szív, hörpöl, kortyint
 • üt, ráüt, ráver, ráhúz, sóz
 • vonul, húzódik
 • (szleng): szalad, rohan, iszkol, lelép (bizalmas), olajra lép (szleng), oson, tép (szleng), tűz (szleng)
 • (tájnyelvi): hasonlít, hajaz rá (tájnyelvi), ráüt
 • (hasznot): kap, élvez

hangszalag

főnév
 • hangszál (szaknyelvi)
 • magnetofonszalag, magnószalag, kazetta, magnókazetta

hajóhinta

főnév
 • csónakhinta, bibuca (tájnyelvi)

gádor

főnév
 • bejárat, előtér (pincéhez, padláshoz)
 • folyosó, tornác

igazságtalanság

főnév
 • törvénytelenség, jogtalanság, jogsértés, méltánytalanság, törvénysértés, jogtiprás, inkorrektség, részrehajlás, elfogultság
 • kivételezés

I.

melléknév
 • megfelelő, érvényes, használható, alkalmas, alkalmatos, odaillő, helyes, helyénvaló
 • kellemes, kedvező, derűs
 • napos, tiszta, szép
 • finom, ízletes
 • megbízható, biztos, biztató
 • jóságos, jóravaló, jólelkű, jószívű, jóindulatú, jóérzésű, jóakaratú
 • kuláns (régies), becsületes, erkölcsös, tisztességes, derék
 • szófogadó, példamutató, engedelmes, kötelességtudó Sz: áldott, mint egy darab kenyér; az irigység sem talál benne hibát
 • gazdag, bőséges
 • előkelő, megbecsült
 • kiváló, kiemelkedő, nagyszerű
 • meghitt, bensőséges, harmonikus, kiegyensúlyozott, baráti, szeretetteljes
 • oldott, fesztelen
 • jókora, sok
 • (hsz-szerűen): igen, nagyon, meglehetősen

rusnya

melléknév
 • ocsmány, rút, csúf, csúnya, ronda, undok, visszataszító, undorító
 • piszkos, szutykos, tisztátalan, szennyes, mocskos
 • alávaló, hitvány, piszok, gyalázatos, galád

felszeg, fölszeg

ige
 • (kenyeret): megszeg, megkezd, belevág, felvág
 • (ruhát): felvarr, felhajt, beszeg, eldolgoz

fellélegzik, fölléle

ige
 • felsóhajt, megkönnyebbül
 • levegőhöz jut

dezinficiál

ige
 • (szaknyelvi): fertőtlenít, megtisztít, sterilizál, sterilez, csírátlanít, csíramentesít

fertőz

ige
 • inficiál (szaknyelvi)
 • szennyez, mocskol
 • (választékos): bomlaszt, zülleszt, szétzilál, megront, mételyez (régies)

juhtúró

főnév
 • gomolya, liptói, brindza (tájnyelvi)

képviselőház

főnév
 • alsóház, alsótábla, parlament, kamara

lázálom

főnév
 • önkívület, kórálom (régies)
 • rémkép, rémlátomás, agyrém

kocsonya

főnév
 • aszpik (idegen), zselé, gél (idegen)

impregnál

ige
 • átitat, áthat, telít
 • vízhatlanít, tartóssá tesz, tűzállóvá tesz

hulldogál

ige
 • szállingózik, harmatozik, szitál, permetez, pilinkézik (tájnyelvi), pilinkél (tájnyelvi), pelyhedzik (tájnyelvi), havazkál (tájnyelvi)

ízlik

ige
 • jólesik, fogára van (valakinek) (bizalmas), kedvére van (valakinek), smakkol (bizalmas), ínyére való (bizalmas), tetszik, csúszik Sz: a tíz ujját is megnyalja utána

kivesz1

ige
 • kiemel, kiszed, kipiszkál, kipakol, kirak, kirámol
 • kilop, elcsen, eloroz
 • előhúz, kihúz, kivon, kiránt
 • kioperál, eltávolít
 • kikölcsönöz, bérbe vesz, kölcsönkér
 • kibérel, lefoglal, kiárendál (régies)
 • kitisztít, kiszed, eloszlat, kikap, eltüntet
 • kitöröl, megsemmisít
 • elvisz, átirat
 • észlel, érzékel, észrevesz, felfog, megért, kiérez, meglát, felismer, megkülönböztet, kihámoz, excipiál (szaknyelvi)
 • visszavesz, kivált
 • (járandóságot, szabadságot): felhasznál, igénybe vesz
 • kiver, kicsal, kicsikar
 • szóra bír

interpretál

ige
 • előad, ábrázol, bemutat, demonstrál, szemléltet
 • értelmez, magyaráz, kommentál, tolmácsol, elemez, megvilágít

harctér

főnév
 • csatamező, csatatér, hadszíntér, front, harcmező, küzdőtér, ütközethely (régies), csatasík (régies), küzdhely (régies), vérmező (régies), vívótér (régies)

jeges

melléknév
 • fagyos, hideg, zimankós, vacogtató, kemény
 • síkos, csúszós
 • jegelt, jéghideg, jégbe hűtött
 • barátságtalan, visszautasító, rideg, merev, kimért, ellenséges

koccan

ige
 • nekiütődik, hozzáér (valamihez), nekimegy, összeütközik
 • (régies): vacog, keceg (tájnyelvi), kocog (tájnyelvi)