festészet szinonimái

főnév
 • festés, festőművészet (választékos), piktúra (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

túlszárnyal

ige
 • felülmúl, túltesz (valakin), lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas), legyőz, elhagy, megelőz, (csúcsot) megdönt, fölébe kerekedik (valakinek), maga mögé utasít, felülhalad (tájnyelvi)
 • meghalad, túlhalad

partizánharc

főnév
 • gerillaharc
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a festészet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

félrelök

ige
 • ellök, eltaszít, eltol, félretol
 • félretesz, félredob, eldob, elvet, félrevet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas), megszabadul
 • elküld, elbocsát, kirúg (bizalmas), elhanyagol, cserbenhagy, otthagy, elárul, sorsára hagy
 • kifúr (valakit valahonnan) (bizalmas), kigolyóz (szleng), eltávolít

érsek

főnév
 • főpüspök, archiepiscopus (idegen)
 • hercegprímás (régies), prímás, érsekprímás (régies)

engedékeny

melléknév
 • erélytelen, gyengekezű, liberális, puha, laza (bizalmas), hajlékony, traktábilis (idegen), lágy, rugalmas, irányítható, hajlítható, flexibilis, meggyőzhető, simulékony, konciliáns (idegen), megszelídíthető, békeszerető, jámbor, jóindulatú, kegyes, szelíd, nyájas, készséges, előzékeny, lágyszívű, könyörületes Sz: hajlik, mint a fűzfavessző; az üres szekérnek is kitér; a gyermeknek is kitér
 • megértő, megbocsátó, indulgens (idegen), elnéző, türelmes, toleráns, békülékeny, kibékíthető, engesztelhető, irgalmas

elidegenedik

ige
 • elhidegül, eltávolodik

felvonó

főnév
 • lift
 • páternoszter, folytonjáró
 • csörlő, villa, elevátor (idegen)

futkározik

ige
 • futkos, rohangászik, rohangál, szaladgál, lót-fut, fullározik (tájnyelvi), hajcsúroz (tájnyelvi)

nyilatkozat

főnév
 • közlemény, közlés, kijelentés, bejelentés, állásfoglalás, megnyilatkozás, közhírré tétel, vélemény, felvilágosítás, deklaráció, kommüniké (szaknyelvi), ediktum (régies), kiáltvány
 • interjú, beszélgetés
 • vallomás, tanúságtétel
 • voks (idegen), szavazat

domínium

főnév
 • földbirtok, birtok, uradalom, jószág, latifundium (szaknyelvi)
 • (régies): tartomány, provincia, társország, gyarmat (régies)

diákotthon

főnév
 • diákszállás, diákszálló, kollégium, kolesz (bizalmas), koli (bizalmas), kolcsi (bizalmas), kolostor (szleng), kóter (bizalmas), tanulóotthon, internátus, konviktus (régies)

áruhiány

főnév
 • mankó (régies)

égbekiáltó

melléknév
 • felháborító, szörnyű, szörnyűséges, iszonyú, iszonyatos, rettentő, rettenetes, borzalmas, borzasztó, botrányos, megbotránkoztató, horribilis, vérlázító, vérforraló, kirívó, gyalázatos, megdöbbentő, elképesztő, sátáni, ördögi, förtelmes

galambgomba

főnév
 • galambica

gyíkleső

főnév
 • tőr, díszkard, szurony, bajonett, spádé (régies)
 • zsebkés, bicska

jeges

melléknév
 • fagyos, hideg, zimankós, vacogtató, kemény
 • síkos, csúszós
 • jegelt, jéghideg, jégbe hűtött
 • barátságtalan, visszautasító, rideg, merev, kimért, ellenséges

hisztérikus

melléknév
 • (szaknyelvi): hisztériás (idegen), ingerlékeny, eszeveszett, eszelős, zaklatott, őrült, őrjöngő
 • tomboló, mániákus, felindult, felkorbácsolt

fészek

főnév
 • boly (régies), bolygós (régies)
 • otthon, lakhely, lakás, ház
 • odú, vacok, tanya, búvóhely
 • góc, gócpont, kiindulópont, központ
 • tűzfészek (háborúé)

felönt, fölönt

ige
 • felhígít, felereszt, vizez, meghamisít
 • (bizalmas): berúg, becsíp, becsiccsent, beszív (bizalmas), beitókál, betütükél (tájnyelvi), becsodálkozik, bekávézik (szleng), van egy kis nyomása (szleng), megittasodik, lerészegedik, felkap (régies), beszeszel (bizalmas)

forrásmunka

főnév
 • kútfő, kiindulás, forrásmű

hibbant

melléknév
 • őrült, eszelős, gyengeelméjű, elmebeteg, megbomlott agyú, ütődött (bizalmas), buggyant (szleng), megzavarodott, megháborodott, féleszű, félcédulás, félkegyelmű, hiányzik egy kereke, eszeficamodott, agyalágyult, hülye, bolond, gyagyás, dilis, lökött (szleng), flúgos (szleng), meg van húzatva, bogaras, eceboca (tájnyelvi), csihés (tájnyelvi)

fizetéses

melléknév
 • fizetett, díjazott

esik

ige
 • hullik, zuhan, potyog, pottyan, huppan, cseppen, aláhull, roskad, omlik
 • elbukik, elesik, bukik, borul, csuklik, billen, leseggel (tájnyelvi), elvágódik, elhasal
 • (eső): hull, csepereg, eseget (tájnyelvi), szemerkél, csorog, paskol, csapdos, csapkod, verdes, vág, dobol, zuhog, szakad, záporoz Sz: úgy esik, mintha dézsából öntenék; úgy esik, mintha sajtárból öntenék; úgy esik, mintha csatornából öntenék; úgy esik, mintha cseberrel öntenék; megnyílnak az ég csatornái
 • beomlik, aláomlik, redőződik
 • (valakinek): rátámad, ráront
 • ráborul, átölel, átkarol
 • (valaminek): nekilát, nekifog, nekigyürkőzik
 • (szem, tekintet vkire): irányul, szegeződik
 • (valakibe): beleszeret, beleesik (szleng), belebolondul
 • ereszkedik, csökken, süllyed, gyengül, alábbszáll, lemegy, apad, romlik
 • kerül, jut
 • fekszik, elterül, található
 • történik, megesik, előfordul
 • keletkezik, létrejön

fővezér

főnév
 • elöljáró, főparancsnok, hadseregparancsnok, hadvezér, fejedelem, nagyvezér, generalisszimusz (régies)
 • elnök, nagyfőnök (szleng), főnök, góré (szleng), főmufti (szleng)
 • főkolompos (pejoratív), előcsahos (pejoratív), hangadó, irányadó

hírlik

ige
 • híre jár, híre megy, híre terjed, mesélik, rebesgetik, azt beszélik, suttogják, közkézen forog, forgalomban van, kering (bizalmas), cirkulál (idegen), csapódik (tájnyelvi), hallatódik (tájnyelvi) Sz: verebek csiripelik; az a hír járja; azt suttogja a fáma