fűződik szinonimái

ige
 • kapcsolódik, csatlakozik, csatolódik, társul
 • szorosabbá válik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felelevenít, fölelev

ige
 • feléleszt, felébreszt, feltámaszt, felmelegít, előszed, újjáéleszt
 • reaktivál (szaknyelvi), felújít, felidéz, felpiszkál, újrateremt, megifjít
 • felfrissít, fellendít, felüdít, felpezsdít, színt visz (valamibe), felvillanyoz

gyilkosság

főnév
 • emberölés, merénylet, vértett (régies), agyonütés, vérontás, vérfürdő, öldöklés, mészárlás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fűződik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

forrásmunka

főnév
 • kútfő, kiindulás, forrásmű

féldeci

főnév
 • feles (szleng), nyelet (tájnyelvi)

favorit

melléknév
 • (bizalmas): kegyelt (régies), kedvenc, szeretett, kitüntetett
 • esélyes, befutó (bizalmas), nyerő (bizalmas)

eltüzel

ige
 • eléget, feltüzel, felfűt, felkojtol (tájnyelvi)
 • (lőszert): ellövöldöz

fúró

főnév
 • fúrógép, furdancs (régies), furu (régies), amerikáner
 • (szleng): elégtelen, egyes, fa, gerenda, kampó

gyertya

főnév
 • mécs, fáklya (régies), szövétnek (régies), viasztekercs
 • (bizalmas): tarkóállás

önkényes

melléknév
 • önhatalmú, zsarnoki, despotikus

elegendő

melléknév
 • elég, kielégítő, elégséges, kellő, szükséges

ejt

ige
 • hullat, hullajt, pottyant, potyogtat, perget, heppent (tájnyelvi)
 • (vadat): fog, leterít, lelő, lepuffant
 • (foglyot): elfog, megfog, kézre kerít, elcsíp, nyakon csíp, fülön fog, fülön csíp, kaptivál (idegen)
 • (vmilyen helyzetbe): hoz, juttat
 • (hangot): artikulál, kimond, mond, képez, kiad
 • szakít (valakivel), otthagy, elhagy, kiadja az útját, dob (szleng), lekoptat (szleng), lepasszol (szleng) leléptet (bizalmas), megszabadul (valakitől) (valakivel)

becsempész

ige
 • belecsempész, becsen, belecsen, becsúsztat, belecsúsztat, belop, belelop, beoroz, besuvaszt, belesuvaszt, besuszterol (bizalmas), beleügyesget (tájnyelvi), bemesterkél (tájnyelvi)

elhivatottság

főnév
 • hivatás, hivatottság, hivatástudat, küldetés, rendeltetés, misszió

gyülekezet

főnév
 • gyülekezés, csoportosulás, társaság, társulás, csoport, sokaság, tömeg, menázs (régies), gyülevész (régies)
 • (protestáns): egyházközség, eklézsia, nyáj, fára (régies), hívők
 • (régies): tanácskozás, gyűlés

hasonlatos

melléknév
 • hasonló, hasonszőrű, rokon

kellet

ige
 • (kelleti magát): kacérkodik, mórikálja magát, riszálja magát, tetszeskedik (régies), kellemezteti magát (tájnyelvi)
 • kéreti magát
 • (árut) kínál

ímmel-ámmal

határozószó
 • kelletlenül, kedvetlenül, nyűglődve, vonakodva, lustán, nagy nehezen, kénytelen-kelletlen, húzódozva, fanyalogva, tessék-lássék, úgy-ahogy, nyámmogva (régies)

gála

főnév
 • gálaruha, díszruha, díszegyenruha, ünneplő, ünneplőruha
 • ünnepi dísz, pompa
 • gálaműsor, díszünnepély, ünnepély, fogadás, díszbemutató

fordulat

főnév
 • körbeforgás
 • változás, váltás, átalakulás, fordulópont, krízis
 • (régies): kanyarulat
 • kifejezés, szókapcsolat

gramm

főnév
 • szemer (régies), grám (régies)

ígér

ige
 • kilátásba helyez, szavát adja, garantál
 • megfogad
 • árverez, licitál (szaknyelvi), ajánl, ajánlatot tesz, kínál
 • kecsegtet, biztat (valamivel), sejtet (valamivel), valószínűsít

generátor

főnév
 • áramfejlesztő, dinamó, átalakító

felfeszít, fölfeszít

ige
 • felnyit, feltör
 • megfeszít, keresztre feszít

gyámkodik

ige
 • támogat, gyámolít
 • védelmez
 • rátelepedik (valakire)

ily, ilyen

névmás
 • ily, efféle, effajta, ilyenféle, ilyenfajta, ilyesféle, ilyesforma, ilyenforma, ilyenszerű, ilyennemű, hasonló, ilyetén, ilyen szabású, ehhez hasonló