gyámkodik szinonimái

ige
 • támogat, gyámolít
 • védelmez
 • rátelepedik (valakire)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kihever

ige
 • meggyógyul, kigyógyul, erőre kap, kilábal, életben marad, megmarad, túlél
 • kipihen, összeszedi magát, magához tér, átvészel

cséza

főnév
 • homokfutó, utazókocsi, bricska, kabriolet (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyámkodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gépkocsi

főnév
 • gépjármű, személyautó, személygépkocsi, autó, automobil (régies), kocsi, járgány (bizalmas), tragacs (szleng), csotrogány (szleng), katicabogár (szleng), pléhláda (szleng), pléhkaszni (szleng), szappandoboz (szleng)

felterjeszt, fölterj

ige
 • felküld, beterjeszt, előterjeszt, javasol, javall

felmászik, fölmászik

ige
 • felkúszik, felhág, magasra hág, felkapaszkodik, felmegy, feljut, felemelkedik, fellép, felkamparodik (tájnyelvi)

érzés

főnév
 • inger, impresszió, érzet, benyomás, szenv (régies)
 • érzelem, hangulat
 • jóérzés, jóindulat, jóakarat, rokonszenv, empátia
 • sejtelem, sejtés, megérzés

görög2

melléknév, főnév
 • görögországi, hellén (idegen), ógörög
 • görög hitű, görög katolikus, görögkeleti, pravoszláv, óhitű, ortodox
 • (régies): kereskedő, kalmár

hámfa

főnév
 • kisafa (tájnyelvi), istrángfa

palota

főnév
 • kastély, vár, rezidencia, úrlak (régies), fénylak (régies), díszlak (régies), fejedelemlak (régies), (török) szeráj
 • királyi udvar

elmélyült

melléknév
 • mély, alapos, komoly, mélyreható

eljut

ige
 • elér (valakibe), elérkezik, odaérkezik, odaér, elkerül, elvetődik (valakibe), kilyukad (valakibe)
 • (hang): odatalál (régies), célba ér
 • elhallatszik, elhallik, elhat

beránt2

ige
 • (ételt): besűrít, sűrít

elpárolog

ige
 • elszáll, elillan, felszárad, elfő, elgőzölög, elforr
 • (érzés): elmúlik, elrepül, elenyészik, szertefoszlik, elröppen, lecsillapodik, lelohad
 • (bizalmas): eltávozik, elillan, megszökik, eloson, meglép (bizalmas), lelép, faképnél hagy, megugrik (bizalmas), odébbáll, kámforrá válik, elugrik (bizalmas), eltűnik, elfüstölög (bizalmas), meglóg (bizalmas), kámfort játszik (szleng), elsomfordál, eloldalog, elsompolyog, kereket old, olajra lép (szleng), elszelel, elhúzza a csíkot (szleng), lelécel (szleng) Sz: a távozás hímes mezejére lép

harapnivaló

főnév
 • ennivaló, étel, étek, eleség, eledel, elemózsia, kaja (bizalmas), sörkorcsolya (bizalmas), borkorcsolya, abrak (szleng), zaba (szleng), kaja (szleng), moslék (szleng), nyalánkság (szleng), siló (szleng), takarmány (szleng)

híradás

főnév
 • üzenés, üzenet, értesítés, közlés, összeköttetés, kapcsolat
 • hírek (szaknyelvi), információ, kommüniké (szaknyelvi), jelentés, nyilatkozat, közlemény, tudósítás

kicsinyített

melléknév
 • csökkentett, redukált, szűkített

jázmin

főnév
 • jezsámen

gyanús

melléknév
 • kétes, szuszpektus (idegen), bizonytalan, vitatható, gyanút keltő, homályos, zavaros, kusza, obskúrus (régies), kétértelmű, félreérthető, rejtelmes, rejtélyes, tréfli (szleng), megbízhatatlan, sötét

gém2

főnév
 • (teniszben): játszma, játék

hajdankor

főnév
 • őskor, előkor (régies), múlt, régmúlt, előidő (régies)

ízlel

ige
 • megízlel, kóstol, kóstolgat, megkóstol, gusztál (tájnyelvi), ízelít (tájnyelvi), smakkol (bizalmas)
 • belekóstol, megismer
 • (tájnyelvi): próbál, megkísérel, tapasztal

gyógyszertár

főnév
 • patika, apotéka (régies), officina (régies), diákkonyha (régies)

fémmunkás

főnév
 • vasmunkás, vasas (bizalmas)

halálfej

főnév
 • csontkoponya (régies)

java

főnév
 • (valaminek): nagy része, zöme, dandárja, oroszlánrésze
 • lényege, veleje, eleje, sava-borsa, krémje, színe-java, színe-virága, színe-lángja (tájnyelvi)
 • (valakinek): haszna, előnye, érdeke, üdve